Türkmenistan'da girişimcilik faaliyetlerinin sonlandırılması hakkında

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'da girişimcilik faaliyetlerinin sonlandırılması hakkında
Girişimcilik faaliyetleri, mülk sahibinin veya mahkemenin vereceği bir kararla sona erer.

Girişimcilik nedir?

Türkmenistan’ın ''Girişimcilik Faliyetlerine ilişkin'' Kanunu uyarınca, girişimcilik (Özel girişimcilik) şahısların kar veya gelir elde etmek amacı ile kendi adına risk alarak ve mülkiyet yükümlülüğünü üstlenerek veya tüzel kişi- bir girişim adına mülkiyet yükümlülüğünü üstlenme girişimi, bağımsız, özel girişimcilik faaliyetidir.

Türkmenistan'da girişimcilik faaliyetlerinin sonlandırılması hangi koşullarda gerçekleşir?

Girişimcilik faaliyetleri, mülk sahibinin veya mahkemenin vereceği bir kararla sona erer.

Girişimcilik faaliyetleri, aşağıdaki durumlarda mahkeme tarafından sona erdirilir:

• Girişimci, Türkmenistan yasaları tarafından yasaklanmış girişimcilik faaliyetlerini veya bu tür girişimcilik faaliyetlerini özel lisansa sahip olmadan gerçekleştirdiğinde;

• Yasaların birden fazla veya ağır ihlali durumunda;

• Çevre güvenliği yönetmeliklerinin ihlali durumunda;

• Girişimcinin iflası ilan edildiğinde;

• Türkmenistan mevzuatı tarafından öngörülen diğer gerekçelerle.

Mahkeme yukarıda belirtilen durumlara bağlı olarak girişimcilik faaliyetlerinin sona erdirilmesine karar verdiğinde, Türkmenistan mevzuatına göre girişimcilik faaliyetlerinin sona erdirilmesi yönelik prosedürü ve son tarihi belirler.

Girişimcinin vefatı durumunda, girişimcilik faaliyetlerini sürdürme hakları ve yükümlülükleri mirasçılarına geçer.

Sözleşme kapsamındaki girişimcilik faaliyeti, sözleşmenin sona ermesinden sonra veya sözleşmede öngörülen durumlarda ve prosedürde taraflardan birinin başvurusu temelinde sona erdirilebilir.

2022