Otofinansman kavramı nedir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Otofinansman kavramı nedir?
Otofinansman, genellikle bir işletmenin öz kaynaklarını kullanarak, kendi kendini finanse etme yöntemi olarak anlaşılır.

Otofinansman, başka bir deyişle kendi kendini finanse etmek, ekonomide işletmelerin maliyetlerini ve giderlerini hesaplama yöntemidir ve işletmenin maddi açıdan tamamen kendi kendine yetebilmesi demektir. İşletmenin elde ettiği gelirin bir bölümünün dağıtılmayıp işletme içinde bırakılmasını ve işletmenin merkez, yani hükümet tarafından belirlenen fiyatlar dahilinde kendi kendini yönetmesini ve finansmanını öngörmektedir.

İktisatçı Mark Harrison'a göre merkezi planlı ekonomi, maddi kaynakların devlet veya kamu mülkiyetinde olmasıdır. Şahıslar veya işletmeler, merkezi ekonomik plana göre hareket etmekle yükümlüdürler.

Otofinansmanın temel ilkeleri:

  • İşletmelerin ekonomik bağımsızlığı (kendi kendine yeterlilik, kendi kendini finanse etme, kendi kendini yönetme);
  • Ekiplerin ve her bir çalışanın ekonomik faaliyetlerinin sonuçlarına maddi ilgi;             
  • Sonuçlara yönelik maddi sorumluluk;
  • Para yönetimi.

Otofinansman, ekonomiyi yönetme prensibidir. Malların satışından, işlerin ve hizmetlerin ifasından sağlanan gelirlerin işletme maliyetlerini tamamen karşılamasını öngörür.

V.Y. Voloşina ve A.G. Bıkova’nın Yeni Ekonomik Politika kitabında belirtildiği gibi otofinansman, bir işletmenin basit ve genişletilmiş sürekli faaliyetine yönelik nakit destek kaynaklarını bağımsız olarak belirleme becerisini ve ihtiyacını karakterize eden ekonomik bir tanımdır. Otofinansman, genellikle bir işletmenin öz kaynaklarını (amortisman ve gelir) kullanarak, kendi kendini finanse etme yöntemi olarak anlaşılır. 

2022