Türkmenistan'da ''Kamu-Özel Ortaklığı’na İlişkin'' yeni Kanun yürürlüğe girdi

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'da ''Kamu-Özel Ortaklığı’na İlişkin'' yeni Kanun yürürlüğe girdi
Kamu-Özel Ortaklığı’na ilişkin anlaşmanın süresi üç yıldan az, kırk beş yıldan fazla olamaz.

Türkmenistan'da''Kamu-Özel Ortaklığı’na İlişkin'' yeni Kanun, sali günü yürürlüğe girdi. İlgili haber, Türkmenistan resmi basınında yer aldı.

''Kamu-Özel Ortaklığı’na İlişkin'' Türkmenistan Kanunu, Kamu-Özel Ortaklığı’nın yasal çerçevesini, uygulama yöntemlerini tanımlar ve Kamu-Özel Orkalığı projesinin hazırlanması ve uygulanmasında ortaya çıkan ilişkileri düzenler.

Kamu-Özel Ortaklığı, kamu-özel ortakların Kamu-Özel Oraklığı projesinin hazırlanması ve uygulanması için öz kaynaklarını birleştirmeleri temelinde belirli bir süre için yasal olarak resmileştirilen ve karşılıklı yarar sağlayan ortaklıktır.

Kamu Ortağı Türkmenistan’dır, devlet adına faaliyet gösteren yürütme makamları ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu tarafından yetkilendirilen kurumlardır (kuruluşlardır).

Özel Ortak, Kamu-Özel Ortaklığı’na ilişkin anlaşmayı imzalayan tüzel kişi (ana sermayesinin yüzde %50’den fazlası devlete ait olan tüzel kişi hariç), yabancı kuruluş, tüzel kişilik oluşturmadan girişimcilik faaliyetinde bulunan gerçek kişi-girişimci.

Toplam bedeli belirlenmiş sınır miktarı kapsamında Kamu-Özel Ortaklığı projesi kavramının onaylanması, Kamu Ortağı’nın yetkilendirdiği kurum ile anlaşma yapılması temelinde bağımsız olarak gerçekleştirilir. Eğer toplam bedeli belirlenmiş sınır miktarından daha yüksekse, onaylama işlemi Türkmenistan Bakanlar Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Kamu Ortağı, ihale veya yüz yüze görüşmeler sonucunda belirlenen Özel Ortak ile Kamu-Özel Ortaklığı’na ilişkin anlaşma imzalar.

Aday, Kamu-Özel Ortaklığı projesinin uygulanması ile ilgilendiğini belirtmek için, ihaleye katıldığı sırada aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır:

  • Hukuki ehliyete sahip olmalıdır;
  • Kamu-Özel Ortaklığı’na ilişkin anlaşma kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli mali ve (veya) maddi, teknik ve (veya) profesyonel işgücü kaynaklarına sahip olmalıdır;
  • Çıkar çatışması için hiçbir neden olmamalıdır.

Kamu-Özel Ortaklığı’na ilişkin anlaşmanın süresi üç yıldan az, kırk beş yıldan fazla olamaz. Kamu-Özel Ortaklığı’na ilişkin anlaşmanın tarafları, anlaşmanın süresini uzatma veya kısaltma konusunda karar alabilirler.

Kamu-Özel Ortaklığı’na ilişkin anlaşma kapsamında Özel Ortaklara şu mali destek çeşitleri sağlanabilir:

  • Özel Ortağın Kamu-Özel Ortaklığı projesinin uygulanmasından garanti edilen asgari geliri sağlamayı amaçlayanlar da dahil olmak üzere sübvansiyonlar;
  • Kamu-Özel Ortaklığı projesinin uygulanması için gerekli olan varlıklar ve mülk biçimindeki yatırımlar;
  • Kamu-Özel Ortaklığı projesinin uygulanması sırasında üretilen veya teslim edilen malların (işler, hizmetler) belirli bir miktarının veya bir kısmının tüketiminin veya kullanımının ödenmesine yönelik Türkmenistan Devlet Bütçesi kaynakları;
  • Türkmenistan Devlet Bütçesi tarafından bütçe kredileri, hibeler ve krediler şeklinde kaynak sağlanması;
  • Türkmenistan'ın devlet garantileri;
  • Vergi ve diğer kolaylıklar;
  • Diğer finansman türleri, garantiler ve (veya) tazminatlar.

Bu Kanun, ''Devlet Gereksinimleri İçin Malların Tedariki, İşlerin ve Hizmetlerin İfası İçin İhalelere İlişkin'' Türkmenistan Kanunu ile düzenlenen ilişkiler, ''Hidrokarbon Kaynaklarına İlişkin'' Türkmenistan Kanunu uyarınca gerçekleştirilen petrol işleri ve devletin yasal düzeni, savunma ehliyeti ve güvenliğiyle ilgili özel faaliyetler haricinde yürürlüktedir.

Kaynak: ''Kamu-Özel Ortaklığı’na İlişkin'' Türkmenistan Kanunu

2022