Türkmenistan’da ''Şirket Unvanlarına İlişkin'' Kanun yürürlüğe girdi

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan’da ''Şirket Unvanlarına İlişkin'' Kanun yürürlüğe girdi
Şirket unvanı, tescilli bir ticari markanın (sunulan hizmet markası) bir parçası olarak da kullanılabilir.

Türkmenistan’ın ''Şirket Unvanlarına İlişkin'' yeni Kanunu, Türkmenistan’ın girişimci tüzel kişilerine şirket unvanları verilmesine ilişkin gereksinimleri belirlemekte ve yasal korunmasında ortaya çıkan ilişkileri düzenlemektedir. Kanun, çarşamba günü Türkmenistan resmi basınında yayımlanması itibari ile yürürlüğe girdi.

Şirket unvanı, ticari faaliyette bulunan girişimci tüzel kişiliğin diğerlerinden ayırt edilmesine imkan sağlayan ticari unvandır.

Şirket unvanı hakkına sahip kişi, kendisine ait şirket unvanını kullanma hakkına sahiptir. Bir şirket unvanının kullanılması, şirket unvanının aşağıda belirtildiği anlamına gelir:

  • Malları saklamak, satışa sunmak, satmak, yurtdışına satmak da dahil olmak üzere, herhangi bir malın ambalajında ​​veya malla ilgili bilgilerde, etiketlerde, isim etiketlerinde veya diğer herhangi bir bilgi kaynağında;
  • Herhangi bir hizmet sunulduğunda ve yapıldığında;
  • Ticari belgelerde veya reklamlarda;
  • İnternet ağında adres olarak.

Şirket unvanı, tescilli bir ticari markanın (sunulan hizmetlerin markası) bir parçası olarak, belirtilen ticari markalarla tam uyumlu olarak veya aynı sahiplik haklarına sahip tescilli bir veya birkaç ticari markanın parçası olarak da kullanılabilir.

Eğer Türkmenistan mevzuatında aksi belirtilmemişse, şirket unvanı hakkına sahip kişi kendisine ait şirket unvanının, şirket unvanı veya çağrıştırıcı unvanların, bu unvanların kullanılmasının şirket unvanı hakkına sahip kişinin yanlış anlaşılmasına mahal veriyorsa, herhangi bir izne tabi olmadan, herhangi bir şekilde kullanılmasını diğer kişiliere yasaklama hakkına sahiptir.

Şirket unvanı, şirket unvanı almak ile ilgilenen kişinin başvuru dilekçesi doğrultusunda yetkili merci tarfından verilir. Şirket unvanı almak için başvuru dilekçesi, (bundan böyle başvuru dilekçesi olarak anılacaktır) yetkileri vekaletname ile onaylanmış bir vekil aracılığıyla verilebilir. Başvuru dilekçesi ve başvuru dilekçesine ekli belgeler resmi devlet dilinde sunulur.

Şirket unvanının bu Kanun hükümlerine uygun olması halinde, yetkili merci şirket unvanı vermek ile ilgili çözüm kabul eder ve başvuru sahibine geri bildirimde bulunur.

Kaynak: Türkmenistan'ın ''Şirket Unvanlarına İlişkin'' Kanunu

2022