Türkmenistan’ın Gümrük Kanunu ve ekonomik, yasal önemi

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan’ın Gümrük Kanunu ve ekonomik, yasal önemi
Türkmenistan gümrük sınırını geçen mallar ve ulaşım araçları, Türkmenistan Gümrük Kanunu’nda belirtilen şekilde ve koşullarda gümrükleme ve gümrük kontrolüne tabidir.

Türkmenistan’ın Gümrük Kanunu, Türkmenistan Milli ekonomisinin gelişmesine ve ekonomik güvenliğine katkıda bulunan gümrük faaliyetlerinin yasal, ekonomik ve organizasyonel temelini tanımlamaktadır.

Türkmenistan’daki gümrük faaliyetleri, ülkenin gümrük sınırından malların ve ulaşım araçlarının transit geçişi, gümrüklenmesi, gümrük kurallarının uygulanması, gümrük vergilerinin ödenmesi, gümrüklerin kontrol prosedürünü ve koşullarını tanımlayan konuların ve Türkmenistan'da gümrük politikasının uygulanmasına ilişkin diğer gümrük düzenlemelerindeki  usul ve araçlar bütününden oluşmaktadır.

Türkmenistan’ın gümrük mevzuatı

Türkmenistan'ın gümrük mevzuatı, Türkmenistan Anayasası’na dayanmaktadır ve Türkmenistan'ın Gümrük Kanunu ve Türkmenistan'ın gümrük alanındaki ilişkilerini düzenleyen diğer yasal düzenlemelerden oluşmaktadır.

Şayet Türkmenistan'ın uluslararası antlaşmaları Türkmenistan Gümrük Kanunu'ndan farklı kurallar öngörmüşse, uluslararası antlaşmaların kuralları geçerlidir.

Gümrükleme ve gümrük kontrolü

Türkmenistan gümrük sınırını geçen mallar ve ulaşım araçları, Türkmenistan Gümrük Kanunu’nda belirtilen şekilde ve koşullarda gümrükleme ve gümrük kontrolüne tabidir.

Gümrük idaresi ve görevlileri, gümrük işlemleri ve gümrük kontrolü sırasında Türkmenistan’ın gümrük mevzuatı veya Türkmenistan'ın diğer yasal düzenlemeleri tarafından öngörülmeyen gereklilikleri ve kısıtlamaları uygulama hakkına sahip değildir.

Gümrük faaliyetlerine ilişkin yasal düzenlemeler hakkında bilgi

Gümrük faaliyetlerine ilişkin yetkili devlet makamı ve diğer gümrük makamları, gümrük faaliyetlerindeki yasal düzenlemelere ilişkin bilgilerin, bilgi teknolojilerinin kullanımı da dahil olmak üzere ücretsiz olarak kullanılmasını sağlar.

Gümrük faaliyetlerine ilişkin yetkili devlet makamı, kendisi tarafından kabul edilen gümrük faaliyetlerindeki yasal düzenlemelerin döemsel yayınlar aracılığıyla duyurulmasını sağlar.

Türkmenistan’ın Gümrük Kanunu’nda İlaveler ve Değişiklikler Yapılmasına İlişkin

I. 25 Eylül 2010 tarihli Türkmenistan Kanunu ile onaylanan Türkmenistan Gümrük Kanunu’nun aşağıdaki maddelerinde 17 Nisan 2022 tarihinde ilaveler ve değişiklikler yapılmıştır:

7, 37, 38, 100, 209, 244, 322. maddelerin ilgili kelimelerinde ve 39, 40, 46,48,49. maddelerde  değişiklik yapılmıştır. 731. maddeden sonra 732. madde eklenerek, 83. maddede, 159 ve 214. maddelerde değişiklik yapıldı ve 359. madde, 359. maddeden sonra 41. bölüm (359¹, 359², 359³, 359⁴. maddeler) eklenmiştir.

Yapılan değişiklik ve eklemeler, Türkmenistan Gazetesi’nin 20.04.2022 tarihli ve 100 No.lu (30366) sayısında tamamı ile yayınlanmıştır.

2022