Türkmenistan'da devlet mülkünün kiralanması

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'da devlet mülkünün kiralanması
Paýtagt Alışveriş Merkezi, Aşkabat, Türkmenistan

Türkmenistan’ın ‘’Kiraya İlişkin’’ Kanunu uyarınca, ülke içinde devlet mülklerinin kiralanması nasıl yapılabilir?

Eğer devlet mülkü amacına uygun olarak kullanılmıyorsa (kurulu değilse), ancak teknik olarak kullanıma uygunsa ve kiralanması üretime zarar vermiyorsa, geçici olarak kiraya verilebilir.

Ayrıca devlet kurumlarının ve farklı yapılarının mülk kompleksleri dahil Türkmenistan mevzuatı ile belirlenen usule uygun olarak kendilerine tahsis edilen arsalar da tamamen veya kısmen kiralanabilir.

Devlet mülkünü kiralayan, envanterinde mülkün kaydını barındıran taraftır.

Türkmenistan mevzuatına göre, yetkili makam, devlet mülkiyetinin belirli nesneleri ve türleri üzerinde kiracı olarak faaliyet gösterebilir.

Devlet mülkünü kiralama prosedürü yetkili organ tarafından geliştirilir ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu tarafından onaylanır.

Kiraya verenler ve yetkili makam, devlet mülkünün kira sözleşmelerinin uygulanması üzerinde kontrol sahibidir.

Kaynak: Türkmenistan'ın ''Kiraya İlişkin'' Kanunu

2022