Türkmenistan'da serbest ekonomik bölgelerin finansmanı nasıl yapılır?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'da serbest ekonomik bölgelerin finansmanı nasıl yapılır?
Serbest ekonomik bölgenin kuruluş aşamasındaki işleyişinin finansmanı, Türkmenistan Devlet Bütçesi’nin kaynaklarıyla gerçekleştirilebilir.

Serbest ekonomik bölgelerin oluşturulması, bakımı ve geliştirilmesinin finansmanı Türkmenistan’ın Serbest Ekonomik Bölgelere İlişkin’’ Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca gerçekleştirilir.

Serbest ekonomik bölgeler, Komitenin (serbest ekonomik bölgelerin idari yönetimi işlevlerini yerine getiren bir yürütme organı) yetkisi altındaki arazi, bina ve yapıların kiralanmasından, Türkmenistan’ın ‘’Serbest Ekonomik Bölgelere İlişkin’’ Kanunu’nda ve  ve bu serbest ekonomik bölgenin kurulması kararı ile tanımlanan çeşitli hizmetlerin sağlanmasından ve diğer gelirlerden oluşan bağımsız bütçelere sahiptir.

Faaliyetlerini sürdürdükleri dönemde, çekilen fonlar, yatırımlar, hedef ve diğer fonlarla birlikte Türkmenistan mevzuatı tarafından yasaklanmayan diğer finansal kaynaklar temelinde serbest ekonomik bölgelerin bağımsız bütçesi oluşturulur.

Serbest ekonomik bölgenin kuruluş aşamasındaki işleyişinin finansmanı, Türkmenistan Devlet Bütçesi’nin kaynaklarıyla gerçekleştirilebilir.

Üretimi, ulaşımı ve diğer altyapısı dahil olmak üzere serbest ekonomik bölgelerin bakımı ve geliştirilmesi için finansman, serbest ekonomik bölgelerin bağımsız bütçesi veya diğer kaynaklar doğrultusunda gerçekleştirilir.

Serbest ekonomik bölgelerin sınırlarına doğalgaz, elektrik, su temini, kanalizasyon, iletişim hatları ve yolların temini, Türkmenistan Devlet Bütçesi ve ilgili kurumların yanı sıra çekilen fonlar temelinde gerçekleştirilir.

Komite, her bir serbest ekonomik bölge için ayrı bir bütçe muhasebesi tutarken, bir serbest ekonomik bölgenin fonları, diğer serbest ekonomik bölgelerin oluşturulması ve işletilmesi ile ilgili maliyetleri karşılamak için kullanılamaz.

Kaynak: Türkmenistan’ın Serbest Ekonomik Bölgelere İlişkin’’ Kanunu

2022