Deneme süreli iş sözleşmesi ne zaman yapılır ve feshedilir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Deneme süreli iş sözleşmesi ne zaman yapılır ve feshedilir?
Deneme süresi çalışma süresine dahildir.

Türkmenistan İş Kanunu’nun 28. maddesi uyarınca, bir iş sözleşmesi yapılırken tarafların mutabakatı üzerine çalışanın görevlendirilen işe uygunluğunu kontrol etmek amacıyla bir deneme süresi belirlenebilir. Deneme süresi üç ayı geçemez, şirket başkanları ve yardımcıları, başmuhasipler ve yardımcıları, şube başkanları, temsilcilikler ve şirketlerin diğer ayrı yapısal birimlerinin yöneticileri için deneme süresi Türkmenistan mevzuatında aksi belirtilmedikçe altı ayı geçemez.

  • İşçinin geçici iş göremezlik süresi ve fiziken işte bulunmadığı diğer süreleri deneme süresine dahil edilmez.
  • Deneme süresi şartı istihdam sırasında belirtilmelidir.  İş sözleşmesinde deneme süresi koşulu belirtilmiyorsa, çalışanın deneme süresi olmadan işe kabul edildiği anlamına gelir.
  • Çalışanın deneme süresi boyunca, Türkmenistan'ın çalışma mevzuatı ve toplu sözleşme şartları geçerlidir.

Deneme süresi çalışma süresine dahildir.

  • İşveren, deneme süresinin bitiminden önce deneme süresini geçmeyen (geçemeyen) çalışanla iş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir ve iş sözleşmesinin sona ermesinden en geç üç takvim günü önce bunu yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu durumda işveren, işçinin denemeyi geçemediğini gerekçeleriyle göstermekle yükümlüdür. İşverenin kararı çalışan tarafından mahkemeye temyiz edilebilir.
  • İş sözleşmesi deneme süresi içinde feshedilmezse, çalışan deneme süresini doldurmuş sayılır ve iş sözleşmesinin feshine yalnızca genel gerekçelerle izin verilir.
  • Deneme süresi içinde işçi, kendisine teklif edilen işin kendisine uygun olmadığına karar verirse, iş sözleşmesini kendi takdirine bağlı olarak feshetme hakkına sahipse, bunu işverene üç takvim günü içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır.

Kaynak: Türkmenistan’ın İş Kanunu

2022