Özet

Üreticilerin ve satıcıların temel hak ve yükümlülükleri

Türkmenistan’ın ‘’Sertifikasyona İlişkin’’ Kanunu uyarınca, üreticiler, ürün hazırlayıcılar, uygulayıcılar, satıcılar ve tedarikçiler aşağıdaki haklara sahiptirler: sertifika verilmiş ürünlerle ilgili olarak devlet uygunluk işaretini kullanmak; diğer devlet kurumlarının,...

Türkmenistan’da gayrimenkul hizmetleri hangi temelde gerçekleştirilir?

Türkmenistan’ın "Gayrimenkul Faaliyetlerine İlişkin" Kanunu uyarınca, gayrimenkul acentesi ile hizmet kullanıcısı arasında gayrimenkul  hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin sözleşme (bundan böyle sözleşme olarak anılacaktır), gayrimenkul hizmetlerinin gerçekleştirilmesi...

DTÖ’nün kuruluş amaçları ve görevleri

DTÖ, hükümetlerin iç ticaret yasalarını ve düzenlemelerini nasıl yapacakları konusunda kurallar koyan, toplu görüşmeler yoluyla ülkeler arasında ticari ilişkileri geliştiren bir organizasyondur. Temel prensibi ise...

Türk Devletleri Teşkilatı'nın amaçları ve görevleri

Şimdiki adıyla Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Türk Konseyi adıyla Türk Dilleri konuşan ülkeler arasındaki bağın güçlendirilmesi amacıyla 3 Ekim 2009 tarihinde Nahcivan Anlaşması’nın imzalanmasıyla Azerbaycan,...

Tüzel kişilere devlet mülkünü vekaleten işletme yetkisi veriliyor

Türkmenistan’ın ‘’Devlet Mülkünün Vekaleten İşletilmesine İlişkin’’ Kanunu, 16 Kasım’da Türkmenistan resmi basınında yayınlanmasının ardından yürürlüğe girdi. İlgili Kanun, tüzel kişilere devlet mülkiyetini, herhangi bir organizasyonel yapıya...
2022