Özet

Türkmenistan'da devlet mülkünün kiralanması

Türkmenistan’ın ‘’Kiraya İlişkin’’ Kanunu uyarınca, ülke içinde devlet mülklerinin kiralanması nasıl yapılabilir? Eğer devlet mülkü amacına uygun olarak kullanılmıyorsa (kurulu değilse), ancak teknik olarak kullanıma uygunsa...

Türkmenistan Devlet Gıda Rezervi nedir?

Türkmenistan’ın ‘’Gıda Güvenliğine İlişkin’’ Kanunu uyarınca, Devlet Gıda Rezervi nüfusa temel gıda ürünleri ve gıda hammaddelerinin düzenli tedariki, aynı zamanda gıda ürünleri ve gıda hammaddeleri...

Türkmenistan'da reklam sponsorluğu

Türkmenistan'ın "Reklamlara İlişkin" Kanunu uyarınca, reklam sponsorluğu sponsor ile sponsorluk yapılan arasında imzalanan sponsorluk sözleşmesi koşullarına göre dağıtılır. Sponsorluk katkısı, reklam ücreti olarak kabul edilir, sponsor...

Kalkınma boyutları kavramı

Zaman içinde evrim geçiren kalkınma kavramının bugün sürdürülebilir büyüme, üretim biçiminde yapısal değişim, teknolojik yenilik, sosyal, siyasal ve kurumsal yenileşme ve insanların yaşam koşullarında yaygın...

Türkmenistan'da fuar düzenleme yönetmeliği

Türkmenistan’ın ‘’Ticari Faaliyetlere İlişkin’’ Kanunu uyarınca fuar, mal alım satım sözleşmesinin yapılması amacı ile, belirli bir yerde ve belirli aralıklarla düzenlenen ticaret pazarıdır (ürün numunelerinin...

Türkmenistan’da vergi mevzuatı kavramı

Türkmenistan’ın Vergi Kanunu, Türkmenistan Devlet bütçesine dahil olan vergi sistemini, vergilendirmenin genel ilkelerini, ortaya çıkma sebeplerini (değişiklik, fesih) ve vergi ödeme yükümlülüklerini yerine getirme usullerini,...

TurkmenExporters.com.tm: Girişimciler için ihracat platformu

Günümüz girişimcilik faaliyetlerinde en önemli başarı kriterlerinin biri de ihracat göstergeleridir. Mal ve hizmetlerin yurt dışına satılması anlamına gelen ihracat kavramı, Türkmenistan’ın dış siyaseti ve...

Türkmenistan’ın Gümrük Kanunu ve ekonomik, yasal önemi

Türkmenistan’ın Gümrük Kanunu, Türkmenistan Milli ekonomisinin gelişmesine ve ekonomik güvenliğine katkıda bulunan gümrük faaliyetlerinin yasal, ekonomik ve organizasyonel temelini tanımlamaktadır. Türkmenistan’daki gümrük faaliyetleri, ülkenin gümrük sınırından...
2022