Özet

Devlet Mülkiyetinin Özelleştirilmesinin temel ilkelerinin uygulanması

Mülkiyetin devlet kontrolünden çıkartılması ve devlet mülkiyetinin özelleştirilmesinin temel ilkelerinin uygulanması, mülküyetin devlet kontrolünden çıkartılması ve devlet mülkiyetinin özelleştirilmesi devlet programı (ileride Devlet Programı olarak...

Mülkiyetin devlet kontrolünden çıkartılmasının prosedürü

“Mülkiyetin devlet kontrolünden çıkartılması ve devlet mülkiyetinin özelleştirilmesi” hakkındaki Türkmenistan Kanunu, mülkün devlet kontrolünden çıkartılması ve devlet mülkiyetinin özelleştirilmesinin hukuk, ekonomik ve örgütsel temellerini belirliyor...

Inkoterms 2020'de ticaret terimleri

Incoterms kurallarının parçası olan terimler üç harfli kısaltılmış bileşik sözcüklerdir. İlk harf, satıcıdan alıcıya yükümlülüğün geçtiği zamanı ve yeri gösterir: E - yükümlülükler, sevkiyat sırasında ve...

Incoterms kavramı

Incoterms, dünya ticaretinde kullanılan ve ürünü satıcıdan alıcıya teslim etmek için dış ticaret anlaşmasındaki tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen 11 kuraldır. Bu kurallar, dünyada oluşan ticari...
2022