Özet

Bir anonim şirket yönetim kurulunun faaliyetleri nelerdir?

Türkmenistan’ın ‘’Anonim Şirketlere İlişkin’’ Kanunu uyarınca, bir anonim şirketin (bundan böyle şirket olarak anılacaktır) günlük faaliyetlerinin yönetimi ortak yürütme organı - yönetim kurulu, müdürlüğü veya...

Anonim şirkete kim başkanlık eder?

Türkmenistan'ın "Anonim Şirketlere İlişkin" Kanunu uyarınca, anonim şirket (bundan sonra şirket olarak anılacaktır) şirket katılımcılarının anonim şirketle ilgili zorunlu haklarını belgeleyen, belirli sayıda hisselere bölünmüş,...

Üreticilerin ve satıcıların temel hak ve yükümlülükleri

Türkmenistan’ın ‘’Sertifikasyona İlişkin’’ Kanunu uyarınca, üreticiler, ürün hazırlayıcılar, uygulayıcılar, satıcılar ve tedarikçiler aşağıdaki haklara sahiptirler: sertifika verilmiş ürünlerle ilgili olarak devlet uygunluk işaretini kullanmak; diğer devlet kurumlarının,...

Türkmenistan’da gayrimenkul hizmetleri hangi temelde gerçekleştirilir?

Türkmenistan’ın "Gayrimenkul Faaliyetlerine İlişkin" Kanunu uyarınca, gayrimenkul acentesi ile hizmet kullanıcısı arasında gayrimenkul  hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin sözleşme (bundan böyle sözleşme olarak anılacaktır), gayrimenkul hizmetlerinin gerçekleştirilmesi...
2022