Özet

Türkmenistan’da girişimcinin yasal hakları nelerdir?

Türkmenistan’ın "Girişimciliğe İlişkin" Kanunu, tüm mülkiyet türlerinde eşitlik kurallarını uygulamak, vatandaşların kendi mülkiyetlerine özgürce sahip olmaları ve hangi alanlarda faaliyet yürüteceklerine dair özgür seçim yapabilmeleri...

Malların menşe yerleri adlarının kullanımı nasıl gerçekleşir?

Üreticilerin mallarını farklılaştırmak için malların menşe yerlerinin adları yaygın olarak kullanılmaktadır. Malların menşe yerini belirten adlar, Türkmenistan’ın "Malların menşe yerlerinin adlarına ilişkin" Kanunu temelinde düzenlenir. Daha...

Tek Pencere sistemi kavramı

Tek Pencere sistemi, ticari faaliyetlerde bulunan taraflar ve devlet kurumları arasındaki bilgi akışını hızlandırmak, basitleştirmek ve sınır ötesi ticaretle ilgili tüm taraflara fayda sağlamayı amaclayan...

TAPI koridorunun özellikleri

Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) koridoru, Afganistan’a yönelik ve tüm bölgede istikrarı ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir dizi proje ve girişimin toplamıdır. Projenin, dünyanın tüm ülkeleri...

Türkmenistan’da ürünlerin sertifikasyon işlemleri

Sertifikasyon nedir? Türkmenistan "Sertifikasyon işlemlerine ilişkin" Kanunu’na uygun olarak sertifikasyon, nesnenin sertifikasyonla ilgili düzenleyici belgeler tarafından belirlenen şartlara uygunluğunun belgesel onaylanma sürecidir. Sertifikalandırılacak ürünler nelerdir? Türkmenistan'da üretilen ürünler...
2022