Makaleler

Türkmenistan'da hissedar hakları nelerden ibaret?

Türkmenistan'ın "Anonim Şirketlere ilişkin" Kanununa uygunlukta, anonim şirketi iştirakçilerinin anonim şirkete ilişkin zorunlu haklarını teyit eden, belirli bir hisse sayısına bölünmüş, gerçek ve tüzel kişi...

Türkmenistan’da tüzel kişilerin mülkiyet hakları nelerdir?

Türkmenistan’ın "Mülkiyete ilişkin" Kanunu uyarınca mülkiyet, bu mülkün dağıtımının (Mülkiyetin) sosyo-ekonomik ve organizasyonel biçimlerini karakterize eden ekonomik ve yasal ilişkiler sistemidir. Mülkiyet hakkı, bu mülkün mülkiyeti,...

Türkmenistan’da girişimcinin yasal hakları nelerdir?

Türkmenistan’ın "Girişimciliğe İlişkin" Kanunu, tüm mülkiyet türlerinde eşitlik kurallarını uygulamak, vatandaşların kendi mülkiyetlerine özgürce sahip olmaları ve hangi alanlarda faaliyet yürüteceklerine dair özgür seçim yapabilmeleri...

Malların menşe yerleri adlarının kullanımı nasıl gerçekleşir?

Üreticilerin mallarını farklılaştırmak için malların menşe yerlerinin adları yaygın olarak kullanılmaktadır. Malların menşe yerini belirten adlar, Türkmenistan’ın "Malların menşe yerlerinin adlarına ilişkin" Kanunu temelinde düzenlenir. Daha...

Tek Pencere sistemi kavramı

Tek Pencere sistemi, ticari faaliyetlerde bulunan taraflar ve devlet kurumları arasındaki bilgi akışını hızlandırmak, basitleştirmek ve sınır ötesi ticaretle ilgili tüm taraflara fayda sağlamayı amaclayan...
2022