Makaleler

İthal ikameci ekonomi politikası

Ülkelerin imalat kapasiteleri, zengin ülkeler ile yoksul ülkeleri ayıran tek şey olduğu genellikle kabul gören bir görüştür. Bu yüzden devletler imalat kapasitelerini arttırmak için politikalar...

DTÖ’nün kuruluş amaçları ve görevleri

DTÖ, hükümetlerin iç ticaret yasalarını ve düzenlemelerini nasıl yapacakları konusunda kurallar koyan, toplu görüşmeler yoluyla ülkeler arasında ticari ilişkileri geliştiren bir organizasyondur. Temel prensibi ise...

Tarım sektöründe teknolojinin rolü

Tarım sektörünün toplamı yaklaşık olarak 3,49 trilyon ABD dolarına tekabül etmektedir ve bu oran ile tarım sektörü, küresel ekonomide yüzde 3,4’lük bir paya sahiptir. Teknolojinin...

Türk Devletleri Teşkilatı'nın amaçları ve görevleri

Şimdiki adıyla Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Türk Konseyi adıyla Türk Dilleri konuşan ülkeler arasındaki bağın güçlendirilmesi amacıyla 3 Ekim 2009 tarihinde Nahcivan Anlaşması’nın imzalanmasıyla Azerbaycan,...

Tüzel kişilere devlet mülkünü vekaleten işletme yetkisi veriliyor

Türkmenistan’ın ‘’Devlet Mülkünün Vekaleten İşletilmesine İlişkin’’ Kanunu, 16 Kasım’da Türkmenistan resmi basınında yayınlanmasının ardından yürürlüğe girdi. İlgili Kanun, tüzel kişilere devlet mülkiyetini, herhangi bir organizasyonel yapıya...
2022