Türkmenistan'daki özel noterlerin hizmetlerine ilişkin ücretlerin miktarı ve usulü onaylandı

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan'daki özel noterlerin hizmetlerine ilişkin ücretlerin miktarı ve usulü onaylandı
Evraklara mühür basılırken (Fotoğraf: TRT Haber)

Türkmenistan'ın "Noterlik ve Noterlik Faaliyetlerine İlişkin" Kanunu'nun 38 ve 39. maddeleri uyarınca, Türkmenistan'da özel noterler tarafından gerçekleştirilen noterlik işlemlerine ilişkin ücret miktarı ve bunların alınma usulü onaylandı. İlgili gelişme, Türkmenistan Adalet Bakanlığı tarafından bildirildi.

Özel noterler tarafından gerçekleştirilen noterlik işlemleri için alınan ücretlerin miktarı ve bunların alınma usulü, Türkmenistan Adalet Bakanlığı'nın 24 Temmuz 2023 tarih ve 34 No'lu Kararnamesi ile onaylandı.

Kararnameye göre, Türkmenistan Adalet Bakanlığı'nın 1. bölümünün 2. fıkrası uyarınca onaylanan Türkmenistan'ın "Noterlik ve Noterlik Faaliyetlerine İlişkin" Kanunu'nun 45. maddesinin 1. bölümünün 1.fıkrasında öngörülen taşınmazların devri ve rehni ile ilgili işlemlerin onaylanması, 2, 3, 4 ve 5. fıkralarda belirtilen noterlik işlemlerinin yerine getirilmesine ilişkin ücretlerin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren uygulanması gerekmektedir.

Ayrıca Kararnamenin uygulanmasını denetleme görevi Türkmenistan Adalet Bakan Yardımcısı S. Jumayev'e, vilayetlerin adalet dairesi başkanlarına, Arkadag Şehri Adalet Dairesi'ne ve Aşkabat Devlet Noterlik Kurumu'na verildi.

Özel noterler tarafından yapılan noterlik işlemleri, noterlik işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık, evrak nüshalarının hazırlanması, diğer hukuki ve teknik hizmetler için ücret alınır. Alınan ücret her noter tasdikli belge üzerinde belirtilir ve özel noterin özel banka hesabına aktarılır.

2022