Türkmenistan’da reşit olmayanların korunması için ne tür reklamlar yasaklanmıştır?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan’da reşit olmayanların korunması için ne tür reklamlar yasaklanmıştır?
Aşkabat, Türkmenistan

Türkmenistan’ın ‘’Reklam Faaliyetlerine İlişkin’’ Kanunu’nun 8. Maddesi uyarınca, reşit olmayan bireylere yönelik veya onları etkilemesi muhtemel reklamlar, onların ahlaki veya zihinsel travma yaşamalarına neden olabilecek veya hak ve menfaatlerini tehlikeye atabilecek ifadeler veya görüntüler içermemelidir.

Aşağıdaki durumlarda reklamların yapılması yasaktır:

 • reşit olmayanların doğal saflığı ve tecrübesizliğinin istismar edilmesi;
 • kendilerine manevi veya fiziki zarar verebilecek veya kendilerini yetersiz hissetmelerine neden olabilecek herhangi bir kayıt, görsel veya işitsel bilginin yayınlanması;
 • reşit olmayanların, ebeveynlerinin (vekillerinin) ve öğretmenlerinin itibarına ve güvenine zarar verilmesi durumunda;
 • reşit olmayan kişilerin ebeveynlerini veya diğer kişileri reklamı yapılan ürünleri satın almaları veya reklamı yapılan hizmetleri kullanmalarına yönelik teşviki;
 • reşit olmayanların ilgili mallara ve ilgili hizmetlere sahip olmasının onlara diğer reşit olmayanlara göre herhangi bir fiziksel, sosyal veya psikolojik avantaj sağladığına ve bunların yokluğunun çelişkili bir sonuca yol açtığına inanılıyorsa;
 • reşit olmayan bireyler için reklamı yapılan ürün veya hizmetlerin herhangi bir aile bütçesine uygun olduğuna dair doğrudan veya dolaylı bir izlenim oluşturarak, reşit olmayan bireylerde reklamı yapılan ürün veya hizmetlerin değerine ilişkin algının yaratılması;
 • reşit olmayanların reklamı yapılan ürüne sahip olmaması veya fiziksel görünümlerinden dolayı kendilerini eksik hissetmeleri;
 • reşit olmayanların ürün veya hizmeti kullanmak için ihtiyaç duyduğu beceri düzeyi azalırsa ve bu ürün veya hizmetin hedeflendiği reşit olmayan yaş grubu hakkında yanlış algı yaratılırsa;
 • kaba fiziksel güç, şiddet, zorbalık ve zina teşvik ediliyorsa;
 • reşit olmayanların, kendi sağlıklarına zarar verebilecek durumlar, ayrıca hayatlarını ve/veya sağlıklarını tehdit eden durumlar da dahil olmak üzere tehlikeli bir durumda olduklarını göstermek için kullanılıyorsa;
 • gerçek veya oyuncak silah görüntüsü kullanılıyorsa.

Kaynak: Türkmenistan'ın ''Reklam Faaliyetlerine İlişkin'' Kanunu 

2022