Türkmenistan'da ortak hisseli inşaat katılım sözleşmesi

BUSINESS TÜRKMENİSTAN
Türkmenistan'da ortak hisseli inşaat katılım sözleşmesi
İnşaatçı, yazılı başvuruların sunulmasının kronolojik sırasını dikkate alarak paylaşılan inşaat katılım sözleşmelerini sonuçlandırır.

Ortak hisseli inşaat katılım sözleşmesi nedir?

Türkmenistan'ın Konut Binaları ve Diğer Gayrimenkul Nesnelerinin Ortak Özsermaye İnşası Yasası uyarınca, yazılı olarak akdedilen ortak bir koruma katılım sözleşmesi, ortak inşaatın uygulanmasının temelidir.

Konusu ev olan ortak bir inşaat katılım sözleşmesi kapsamında, yalnızca Türkmenistan vatandaşı bir kişi hissedar olarak hareket edebilir. Konusu bağımsız sosyo-kültürel, idari, topluluk, ticari ve endüstriyel tesislerin yanı sıra sosyo-kültürel, idari, topluluk, ticari ve endüstriyel tesislerin ayrı bir parçası olan ortak bir inşaat katılım sözleşmesi kapsamında veya çok apartmanlı konut binasında bulunan kısımda, sadece tüzel kişilik oluşturmadan girişimcilik faaliyetlerinde bulunan gerçek kişiler ve Türkmenistan mevzuatına göre oluşturulan tüzel kişiler hissedar olarak hareket edebilir.

İnşatçıya sunulan vatandaşlardan ve tüzel kişilerden gelen yazılı başvurular, ortak bir inşaat katılım sözleşmesi imzalamak için temel oluşturur.

İnşaatçı, vatandaşlardan ve tüzel kişilerden paylaşılan inşaat için sözleşme yapmak üzere yazılı uygulamaların bir kaydını tutmalıdır.

İnşaatçı, yazılı başvuruların sunulmasının kronolojik sırasını dikkate alarak paylaşılan inşaat katılım sözleşmelerini sonuçlandırır.

Bir hissedar, ortak bir inşaat katılım sözleşmesi imzalamadan önce bir inşatçıdan hangi belgeleri isteyebilir?

Ortak bir inşaat katılım sözleşmesi imzalanmadan önce hissedar, inşaatçıdan inceleme talebinde bulunma hakkına sahiptir:

  • inşaatçının kurucu belgeleri;
  • inşaatçınin devlet tescil belgesi;
  • Vergi kayıt belgesi;
  • üzerinde yapılan tüm değişiklikler dahil olmak üzere proje belgeleri.

Ortak inşaat konusu bir apartman dairesi ise, hissedar, ortak bir inşaat katılım sözleşmesi imzalamadan önce, müteahhidin son yıla ait mali ve ekonomik faaliyetlerinin denetim raporunu ve bir belgeyi gözden geçirmesini müteahhitten talep etme hakkına da sahiptir. Yapım aşamasında olan tesisin inşaatçısı tarafından inşaat ve garanti operasyonu süresince sigorta gerçeğini teyit etmek hakları da mevcuttur.

Kaynak: Rysgal gazetesi, 21.09.2020

2022