Türkmenistan Devlet Gıda Rezervi nedir?

BUSINESS TÜRKMENISTAN
Türkmenistan Devlet Gıda Rezervi nedir?
Devlet Gıda Rezervi gıda ürünleri ve gıda hammaddeleri ile meydana gelebilecek riskleri en aza indirgemek amacı ile oluşturulmaktadır.

Türkmenistan’ın ‘’Gıda Güvenliğine İlişkin’’ Kanunu uyarınca, Devlet Gıda Rezervi nüfusa temel gıda ürünleri ve gıda hammaddelerinin düzenli tedariki, aynı zamanda gıda ürünleri ve gıda hammaddeleri ile meydana gelebilecek riskleri en aza indirgemek amacı ile oluşturulmaktadır.

Devlet Gıda Rezervi oluşturma zeminleri aşağıdakilerdir:

  1. devlet gıda rezervi fonu;
  2. devlet siparişinin bir parçası olarak satın alınan tarım, balık ürünleri, gıda hammaddeleri ve gıda ürünleri stokları;
  3. dolaşımdaki tarım, balık ürünleri, gıda hammaddeleri ve gıda ürünleri stokları.

Devlet Gıda Rezervi şu aşağıdakileri hedeflemektedir:

  1. acil durumlarda Türkmenistan nüfusuna gıda sağlamak, ayrıca gıda ve işleme endüstrisinin kuruluşlarına tarımsal hammadde tedariki;
  2. perakende ticarette, gıda ve işleme endüstrisi kuruluşlarında tarım ve balık ürünleri ile gıda arz-talebindeki dengenin bozulması durumunda gıda piyasası üzerinde düzenleyici etkide bulunmak;
  3. temel hammaddelerin arz ve talebi arasında bir dengesizlik meydana geldiğinde, geçici kıtlık durumunda gıda ve işleme endüstrisi kuruluşlarının faaliyetlerini istikrara kavuşturmaları için desteklenmesi;
  4. insani yardım sağlanması.

Kaynak: Türkmenistan’ın ‘’Gıda Güvenliğine İlişkin’’ Kanunu

2022