Su tasarrufunun önemi

Nurmurat Mommayev
Su tasarrufunun önemi
Günümüzde tatlı su kaynaklarının yüzde 70'i tarım sektöründe kullanılmaktadır.

Uzmanlar, su tasarrufunun su stresi yaşayan ülkelerin önümüzdeki yirmi yıl için en önemli politikalarından biri olacağını öngörmektedirler. İklim değişikliği nedeniyle dünya nüfusunun yüzde 40’ı susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya bulunuyor. Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü (WRI) tarafından hazırlanan rapora göre, iklim değişikliğinin etkisi ile dünyanın bazı bölgelerinde kuraklık bazı bölgelerinde de aşırı yağışlar ile sel felaketlerinin daha sık yaşanacağı tahmin edilmektedir. İnsan nüfusunun hızla artması aynı zamanda insanlar, çiftlikler ve şirketler tarafından daha fazla su tüketimini tetikleyecektir.

Nüfusu hızla artmakta olan dünyada bu artışa paralel olarak tarımsal üretimin endüstrinin ihtiyacını ve nüfusun beslenme ihtiyacını karşılamak adına 2050 yılına kadar yaklaşık yüzde 70 oranında arttırılması gerektiği tahmin edilmektedir. Su kaynakları artmayacağına göre tarımda kullanılan tatlı suyun yüzde 25 ila yüzde 40’ının özellikle evsel kullanım ve sanayiye aktarılması gerekecektir. Bunun sebebi ise tüm dünyada tarımın ençok su kullanan sektör olmasıdır. Şu anda, tarım küresel olarak çekilen tüm tatlı su kullanımının yüzde 70’ini oluşturmaktadır.

Dünyada kullanılan tatlı suyun yaklaşık olarak yüzde 70 oranında tarımsal sulamada kullanılıyor oluşu tarımda su tasarrufu yapılmasını gerektirmektedir. Uzmanlar bu konuda su kayıplarının önüne geçmek için suyun buharlaşmadan ve toprağın suyu emmesinden kaynaklı kayıpların önlenmesinin gerekli olduğunu vurgulamaktadırlar. Bunun için öncelikle su kanallarında su kayıplarını önleme adına suyu beton kanallar ile yada büyük borular ile taşımanın yüzde 25 ile yüzde 35 arasında su tasarrufuna neden olacağını belirtmektedirler.

Halihazırda su tasarrufu hem de verim artışı için profesyonel sulama sistemleri kullanılmaktadır. Salma sulama adı verilen eski sistem sulama, kanallardan açık olarak gezdirilen suyun yolda buharlaşmasına ve su israfına neden olmaktadır. İleri teknolojiler ile tarımsal faaliyet yürüten şirketler damla sulama veya yağmurlama sulama gibi yöntemler ile sulamalar yapmaktadırlar.  Türkmenistan'da da bu uygulamalar yaygınlaştırılmakta ve bu konuda devlet teşvikleri arttırılmaktadır.

Nurmurat Mommayev,
Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Doktora Adayı, İstanbul, Türkiye

2022