Özet

TurkmenExporters.com.tm: Girişimciler için ihracat platformu

Günümüz girişimcilik faaliyetlerinde en önemli başarı kriterlerinin biri de ihracat göstergeleridir. Mal ve hizmetlerin yurt dışına satılması anlamına gelen ihracat kavramı, Türkmenistan’ın dış siyaseti ve...

Türkmenistan’ın Gümrük Kanunu ve ekonomik, yasal önemi

Türkmenistan’ın Gümrük Kanunu, Türkmenistan Milli ekonomisinin gelişmesine ve ekonomik güvenliğine katkıda bulunan gümrük faaliyetlerinin yasal, ekonomik ve organizasyonel temelini tanımlamaktadır. Türkmenistan’daki gümrük faaliyetleri, ülkenin gümrük sınırından...

Türkmenistan'da kimler emlakçılık mesleğini icra edebilir?

Türkmenistan’ın ‘’Emlakçılık Faliyetlerine İlişkin’’ Kanunu uyarınca, emlakçı yeterlilik belgesine sahip kişiler emlakçı olarak mesleki faaliyetlerde bulunabilirler. Emlakçılık mesleki yeterlilik belgesi, emlakçılık mesleğini icra etmek üzere başvuran...

Bir anonim şirket yönetim kurulunun faaliyetleri nelerdir?

Türkmenistan’ın ‘’Anonim Şirketlere İlişkin’’ Kanunu uyarınca, bir anonim şirketin (bundan böyle şirket olarak anılacaktır) günlük faaliyetlerinin yönetimi ortak yürütme organı - yönetim kurulu, müdürlüğü veya...

Anonim şirkete kim başkanlık eder?

Türkmenistan'ın "Anonim Şirketlere İlişkin" Kanunu uyarınca, anonim şirket (bundan sonra şirket olarak anılacaktır) şirket katılımcılarının anonim şirketle ilgili zorunlu haklarını belgeleyen, belirli sayıda hisselere bölünmüş,...
2022