Özet

Türkmenistan'da kimler emlakçılık mesleğini icra edebilir?

Türkmenistan’ın ‘’Emlakçılık Faliyetlerine İlişkin’’ Kanunu uyarınca, emlakçı yeterlilik belgesine sahip kişiler emlakçı olarak mesleki faaliyetlerde bulunabilirler. Emlakçılık mesleki yeterlilik belgesi, emlakçılık mesleğini icra etmek üzere başvuran...

Bir anonim şirket yönetim kurulunun faaliyetleri nelerdir?

Türkmenistan’ın ‘’Anonim Şirketlere İlişkin’’ Kanunu uyarınca, bir anonim şirketin (bundan böyle şirket olarak anılacaktır) günlük faaliyetlerinin yönetimi ortak yürütme organı - yönetim kurulu, müdürlüğü veya...

Anonim şirkete kim başkanlık eder?

Türkmenistan'ın "Anonim Şirketlere İlişkin" Kanunu uyarınca, anonim şirket (bundan sonra şirket olarak anılacaktır) şirket katılımcılarının anonim şirketle ilgili zorunlu haklarını belgeleyen, belirli sayıda hisselere bölünmüş,...
2022