Yorum

Metan emisyonlarının azaltılmasında eko-yakıtların rolü

Yenilenebilir yakıtlar, tarım, ormancılık, gıda, kentsel ve plastik atıklardan üretilen nötr veya düşük karbonlu sıvı yakıtlardır. Ulaşım, Avrupa Birliği'nde (AB) toplam sera gazı emisyonlarına yüzde 25’i...

Çöl turizminin ulusal ekonomilere katkısı

Çöl turizmi, dünya çapında giderek popüler hale gelen bir turizm kavramıdır ve iş yaratmaya ve sosyo-ekonomik kalkınmaya önemli ölçüde katkıda bulunabilir. Çöl alanlarına sahip ülkeler...

Beton kumaş ve kullanım özellikleri

Çimento çok eski zamanlardan beri kullanılan bir malzemedir. Betonun sağlam yapısı onu inşaat için mükemmel bir malzeme yapmaktadır. Betonun sağlamlığı her türlü doğal afetlerde yapıların...

Ekonomide ahlak kavramı

Ekonomi ve ahlak ayrı kavramlar gibi görünse de, her zaman ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdırlar. Bu ilişkide ekonomi, esas olarak kişinin yaşam durumunu karakterize eden bir...
2022