Yorum

Tarımda makinalaşma ve yeni çözümler

İnsanoğlu eski çağlardan beri tarım ürünlerinden aldığı verimi arttırmak için teknolojiye başvurmaktadır. Tarımın teknolojiyle uzun işbirliği, kilden yapılmış basit çapalardan demir sabanlara ve buharlı hasat...

Yenilenebilir enerjide alternatif çözümler: Termos kule

Karbon emisyonlarının azaltılması ve enerji güvenliği ile ilgili alınan tedbirler, devletleri alternatif enerji kaynakları arayışlarına itmiştir. Bazı ülkeler yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımları arttırırken, bazıları da...

Su tasarrufunun önemi

Uzmanlar, su tasarrufunun su stresi yaşayan ülkelerin önümüzdeki yirmi yıl için en önemli politikalarından biri olacağını öngörmektedirler. İklim değişikliği nedeniyle dünya nüfusunun yüzde 40’ı susuzluk tehlikesi...

Arıcılık sektörünün insanlığa faydaları

Albert Einstein’in ‘arılar yeryüzünden kaybolursa insanoğlunun 4 yıl ömrü kalır’ sözü arıların önemini anlatmak için en çok dile getirilen sözlerden birisidir. Gerçekten de arılar, kimi ürünleri...

Ekonomik kalkınmada tarımın önemi

ABD, Rusya gibi dünyanın en büyük ekonomileri, aynı zamanda dünyanın en çok tarımsal üretim yapan ülkelerinden oluşmaktadır. Dünya ticareti üzerindeki payları bilinen bu ülkeler tarım piyasalarında...

Hazar Denizi’nin artan önemi

Son birkaç yıldır kıyıdaş ve diğer bölge ülkeleri için Hazar Denizi’nin önemi giderek artmaktadır. 12 Ağustos 2018 tarihinde Kazakistan’ın Aktau kentinde gerçekleşen 5. Hazar Ülkeleri...

Su tasarrufunda yenilikçi teknolojilerin kullanımı

Ekonomik, çevresel, jeopolitik ve teknolojik riskler dünyanın çözülmeyi bekleyen en büyük sorunları arasında gelmektedir. Kuraklık, çevresel kriz ile ele alındığında insanlığın geleceğini tehdit eden en...

Tarım sektörünün gelişiminde yenilikçi teknolojilerin kullanımı

Tarımın modernize edilmesi ve verimliliğinin arttırılması konusu, tüm ülkelerin üzerinde dikkatle durduğu konulardan biridir. Bu hedefleri gerçekleştirirken, verimliliğinin ve çevrenin sürdürülebilirliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Yani hem...
2022