Özet

Ticaret Bilgi Portalı kavramı

Türkmenistan, sınır ötesi ticareti kolaylaştırmak için bir Ticaret Bilgi Portalı başlattı. Portal, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dahil olmak üzere beş Orta Asya ülkesi...

Türkmenistan’da noterlerin görevleri nelerdir?

Türkmenistan’ın ‘’Noterlik ve Noterlik Faaliyetlerine İlişkin’’ Kanununun 24. Maddesine göre, noterler aşağıdakileri ifa etmekle yükümlüdürler: mesleki görevlerini bu Kanuna ve yeminlerine uygun olarak yapmak; meslek etiğine uymak; bu...

Türkmenistan’da yapılan ticaret türleri nelerdir?

Türkmenistan Ticaret Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca, ticaret şu aşağıdaki türlerde yapılabilir: Alıcı ile bireysel iletişim yoluyla ticaret - ticari tesisin satıcısı ile alıcı arasındaki etkileşimin pratikte...

Türkmenistan’da bir denetim kurumunun ana görevleri nelerdir?

Türkmenistan’ın ‘’Denetim Faaliyelerine İlişkin’’ Kanunu’nun 27. Maddesine göre, bir denetim kurumunun ana görevleri şu aşağıdakilerdir: üyelerinin çıkarlarını kamu makamlarında temsil etmek; denetim çalışmaları sırasında ortaya çıkan ihtilaflı...

Bir denetçinin mesleki sertifikası hangi durumlarda iptal edilir?

Bir denetçinin mesleki yeterlilik sertifikası, bir bireyin denetçi olarak mesleki yeterliliğini teyit eden belgedir. Türkmenistan'ın "Denetçilik Faaliyetlerine İlişkin" Kanunu'nun 8. Maddesi uyarınca, aşağıdaki durumlarda denetçinin mesleki...
2022