ГТСБТ

Информация

Объявления
Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky ýurdumyzda pagta, bugdaý, şaly we gant şugundyry hasyllaryny ösdürip ýetişdirmek...
19.09.2020 - 12:25
40
Объявления
Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjirçilik banky, söwda we hyzmat ediş nokatlarynyň eýelerine hem-de olaryň müşderilerine amatly...
19.09.2020 - 12:13
41
Объявления
Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy size 2021-nji ýyl üçin ätiýaçlandyryşyň hökmany görnüşleri boýunça şu ätiýaçlandyryş şertnamalaryny...
16.09.2020 - 15:17
48
Объявления
Türkmenistanyň “Türkmenistan” döwlet täjirçilik banky “Hususy telekeçileriň ygtyýarly karz edaralaryndaky bank hasaplaryna gelýän nagt däl...
14.09.2020 - 16:08
81
Объявления
“Türkmen-türk” paýdarlar täjirçilik banky ykdysadyýetiň döwlete dahylly däl pudagynda telekeçileriň we hususy kärhanalaryň önümçilik maksatly...
11.09.2020 - 16:58
107
Объявления
Сдается в долгосрочную аренду помещение под магазин в центре города, 1 этаж, 116 кв.м.
+99365550697
03.09.2020 - 19:09
114
Объявления
"Parahat" hususy kärhanasy ýurdumyzyň oba hojalykçylaryndan we daýhanlaryndan erik, alma, şetdaly, armyt, üzüm ýaly miweleri...
29.07.2020 - 17:52
259
ОТПРАВИТЬ НАМ НОВОСТИ
ОТПРАВИТЬ