Özet

Tek Pencere sistemi kavramı

Tek Pencere sistemi, ticari faaliyetlerde bulunan taraflar ve devlet kurumları arasındaki bilgi akışını hızlandırmak, basitleştirmek ve sınır ötesi ticaretle ilgili tüm taraflara fayda sağlamayı amaclayan...

TAPI koridorunun özellikleri

Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) koridoru, Afganistan’a yönelik ve tüm bölgede istikrarı ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir dizi proje ve girişimin toplamıdır. Projenin, dünyanın tüm ülkeleri...

Türkmenistan’da ürünlerin sertifikasyon işlemleri

Sertifikasyon nedir? Türkmenistan "Sertifikasyon işlemlerine ilişkin" Kanunu’na uygun olarak sertifikasyon, nesnenin sertifikasyonla ilgili düzenleyici belgeler tarafından belirlenen şartlara uygunluğunun belgesel onaylanma sürecidir. Sertifikalandırılacak ürünler nelerdir? Türkmenistan'da üretilen ürünler...

Pazarlamada reklamın rolü

Reklam, pazarlamada ana odak alanlarının biridir. Reklam, bilinmeyen insan topluluğunu hedef alan ve reklamı yapılan nesneye dikkat çekmek, o nesneye ilgi duyulmasını sağlamak veya pazarlamak...
2022