Yorum

Elektrikli araç piyasasında lityumun belirleyici rolü

Çin'deki elektrikli araç satışlarındaki artışın etkisi ve piller için önem arz eden lityum madenine olan talepteki keskin artış, elektrikli araçların küresel talebini de yavaşlatabilir. Lityum talebinin...

Çip üretiminde arz fazlası riski

Tüketici elektroniğinden otomotiv ve rüzgar türbinlerine kadar modern ekonominin birçok alanında mikroişlemciler ve yarı iletkenler gereklidir. Bu nedenle, bulunabilirlikleri ve fiyat dalgalanmaları, ekonomik faaliyetin öngörülemezliğinin...

Küresel demiryolu taşımacılığının yükselen trendi

Demiryolu taşımacılığı, yerli ve sınır ötesi malların sorunsuz ve verimli taşınmasını sağlamadaki üstün rolü nedeniyle bir ülkenin ekonomik performansını desteklemede kritik bir öneme sahiptir. Pazardaki...

Yenilenebilir enerjiye geçiş için gerekli koşullar

Sürdürülebilir çevre ve küresel ısınmaya karşı dünya genelinde bilinçlenme artmaktadır. Fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerjinin geçecegi varsayılmaktadır. Yıllarca süren teknolojik ilerleme, yatırımlar ve küresel iklim...

Tarımda makinalaşma ve yeni çözümler

İnsanoğlu eski çağlardan beri tarım ürünlerinden aldığı verimi arttırmak için teknolojiye başvurmaktadır. Tarımın teknolojiyle uzun işbirliği, kilden yapılmış basit çapalardan demir sabanlara ve buharlı hasat...

Yenilenebilir enerjide alternatif çözümler: Termos kule

Karbon emisyonlarının azaltılması ve enerji güvenliği ile ilgili alınan tedbirler, devletleri alternatif enerji kaynakları arayışlarına itmiştir. Bazı ülkeler yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımları arttırırken, bazıları da...

Su tasarrufunun önemi

Uzmanlar, su tasarrufunun su stresi yaşayan ülkelerin önümüzdeki yirmi yıl için en önemli politikalarından biri olacağını öngörmektedirler. İklim değişikliği nedeniyle dünya nüfusunun yüzde 40’ı susuzluk tehlikesi...

Arıcılık sektörünün insanlığa faydaları

Albert Einstein’in ‘arılar yeryüzünden kaybolursa insanoğlunun 4 yıl ömrü kalır’ sözü arıların önemini anlatmak için en çok dile getirilen sözlerden birisidir. Gerçekten de arılar, kimi ürünleri...

Ekonomik kalkınmada tarımın önemi

ABD, Rusya gibi dünyanın en büyük ekonomileri, aynı zamanda dünyanın en çok tarımsal üretim yapan ülkelerinden oluşmaktadır. Dünya ticareti üzerindeki payları bilinen bu ülkeler tarım piyasalarında...
2022