Yorum

Küresel tedarik zincirinde ulaşım sisteminin önemi

Tedarik zincirleri son iki yıldır işletmelerin sadece maliyetleri düşürme fırsatından ziyade, işletmenin hayatta kalması, başarısı ve büyümesi için hayati olduğunu gösterdi. Günümüzde küresel tedarik zinciri...

Pandemi döneminde dijital ekonomideki değişimler

Bundan yaklaşık altmış yıl önce aya yolculuk yapabilecek teknolojiyi geliştiren insan, yaklaşık üç yıl önce ortaya çıkan yeni bir virüs ile beraber alışkanlıklarının çoğunu değiştirmek...

Yapay Zeka’nın ekonomiye katkıları

Yapay Zeka, en kısa açıklama ile insan beyninin ve düşünme sisteminin kopya edilmesi olarak tanımlanabilir. Tanımı biraz daha sade bir şekilde yapmak gerekirse, Yapay Zeka bir bilgisayar...

Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlık Statüsü

Türkmenistan'ın dış politika faaliyetleri her zaman tarafsızlık ilkesi çerçevesinde yürütülmüştür. Hatta bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren tarafsızlık ilkesi Türkmenistan'ın dış siyasetinde güçlü bir şekilde benimsenmiştir. Bunun...

İthal ikameci ekonomi politikası

Ülkelerin imalat kapasiteleri, zengin ülkeler ile yoksul ülkeleri ayıran tek şey olduğu genellikle kabul gören bir görüştür. Bu yüzden devletler imalat kapasitelerini arttırmak için politikalar...

Tarım sektöründe teknolojinin rolü

Tarım sektörünün toplamı yaklaşık olarak 3,49 trilyon ABD dolarına tekabül etmektedir ve bu oran ile tarım sektörü, küresel ekonomide yüzde 3,4’lük bir paya sahiptir. Teknolojinin...

Türkmenistan, Orta Asya’nın gelişimine katkı sağlıyor

Aşkabat’ta yapılan Türkmenistan-Kazakistan görüşmeleri, son altı ayda Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov ile Orta Asya ülke Liderleri arasında yapılan ve bölgesel işbirliğinin pekiştirilmesinde kilit rolü...
2022