Yorum

Hazar Denizi’nin artan önemi

Son birkaç yıldır kıyıdaş ve diğer bölge ülkeleri için Hazar Denizi’nin önemi giderek artmaktadır. 12 Ağustos 2018 tarihinde Kazakistan’ın Aktau kentinde gerçekleşen 5. Hazar Ülkeleri...

Su tasarrufunda yenilikçi teknolojilerin kullanımı

Ekonomik, çevresel, jeopolitik ve teknolojik riskler dünyanın çözülmeyi bekleyen en büyük sorunları arasında gelmektedir. Kuraklık, çevresel kriz ile ele alındığında insanlığın geleceğini tehdit eden en...

Tarım sektörünün gelişiminde yenilikçi teknolojilerin kullanımı

Tarımın modernize edilmesi ve verimliliğinin arttırılması konusu, tüm ülkelerin üzerinde dikkatle durduğu konulardan biridir. Bu hedefleri gerçekleştirirken, verimliliğinin ve çevrenin sürdürülebilirliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Yani hem...

Küresel tedarik zincirinde ulaşım sisteminin önemi

Tedarik zincirleri son iki yıldır işletmelerin sadece maliyetleri düşürme fırsatından ziyade, işletmenin hayatta kalması, başarısı ve büyümesi için hayati olduğunu gösterdi. Günümüzde küresel tedarik zinciri...

Pandemi döneminde dijital ekonomideki değişimler

Bundan yaklaşık altmış yıl önce aya yolculuk yapabilecek teknolojiyi geliştiren insan, yaklaşık üç yıl önce ortaya çıkan yeni bir virüs ile beraber alışkanlıklarının çoğunu değiştirmek...

Yapay Zeka’nın ekonomiye katkıları

Yapay Zeka, en kısa açıklama ile insan beyninin ve düşünme sisteminin kopya edilmesi olarak tanımlanabilir. Tanımı biraz daha sade bir şekilde yapmak gerekirse, Yapay Zeka bir bilgisayar...

Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlık Statüsü

Türkmenistan'ın dış politika faaliyetleri her zaman tarafsızlık ilkesi çerçevesinde yürütülmüştür. Hatta bağımsızlığın ilk yıllarından itibaren tarafsızlık ilkesi Türkmenistan'ın dış siyasetinde güçlü bir şekilde benimsenmiştir. Bunun...
2022