Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy

13.07.2024ý. № 159 söwdalaryna çykarylýan harytlar

LOT №HarytÖlç. bir.Möç.BahasyJemiÖlç. bir.Töleg şertiIber. şert.NokadyÖndüriji ýurtSatyjy dellalÝerleşýän ýeriGörünişiPul birligi
 
 
 
 
 
Ýeňil senagat önümleri
144ÖT-33 Örtük  - 250*270 flanel (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.716341)sany3,50054.54190,879.5sanyöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
145ÖT-42  Fitted  90*195+23 sm  Flanel (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.716341)sany5,50033.75185,608.5sanyöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
146ÖT-42  Fitted  90*200+25 sm  Flanel (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.716341)sany1,50035.4953,235sanyöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
147ÖT-42  Fitted  125*195+23 sm  Flanel (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.716341)sany3,50039.66138,804.75sanyöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
148ÖT-42  Fitted  140*200+25 sm  Flanel (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.716341)sany50043.0521,525sanyöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
149ÖT-42  Fitted  160*200+25 sm  Flanel (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.716341)sany80046.3437,069.2sanyöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
150ÖT-42 Fitted  175*195+23 sm Flanel (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.716341)sany10,00048.43484,260sanyöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
151ÖT-42 Fitted  175*195+25 sm Flanel (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.716341)sany90048.4443,592.85sanyöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
152ÖT-42 Fitted  180*200+25 sm Flanel (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.716341)sany20050.3310,065.3sanyöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
153Şekilli panbarhat matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.716950)metr15715724,649metröňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat şäheriIçerkiTürkmen manady
154Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.717196)kg.200,00031.56,300,000kg.öňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Türkmenbaşy jins toplumyIçerkiTürkmen manady
155Nah ýüplük Nm 34/2 (Ne 20/2) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.727351)kg.24,00042.31,015,200kg.öňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Babadaýhan dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
156Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda ("Türkmenhaly" Milli muzeýi) (ýüzt. 728259)in.m.355.2901,001,301.54in.m.öňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan369Aşgabat ş.IçerkiTürkmen manady
157Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat pnewmomeh. enjamlardan dokma önüm. üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.728709)kg.356,76332.411,559,121.2kg.öňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Halaç etrabyIçerkiTürkmen manady
158Taýýar düşekçe toplumy Flanel: ýorgan daşy 1 sany (160x220sm), düşekçe üsti 1 sany (180x240sm), ýassyk daşy 1 sany (65x65sm), ýassyk daşy 1 sany (50x70sm) boýalan, basylan (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.728793)toplum611207,320toplumöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiIçerkiTürkmen manady
159Regenerirlenen süýüm dokma galyndylaryndan (putanka) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.729596)kg.46,00014.25655,500kg.öňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
160Ýeke gat kardlanan çig dokma önümçiligi üçin nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.729885)kg.776,4983627,953,928kg.öňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Tagtabazar etrabyIçerkiTürkmen manady
161Ýeke gat kardlanan çig dokma önümçiligi üçin nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.729885)kg.916,29937.834,636,102.2kg.öňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Tagtabazar etrabyIçerkiTürkmen manady
162Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) aşgarlanmadyk kardly, sort 1 dokma önüm. üçin Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.729886)kg.909,86035.131,936,086kg.öňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Daşoguz şäheriIçerkiTürkmen manady
163Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) aşgarlanmadyk kardly, sort 1 dokma önüm. üçin Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.729886)kg.776,4983627,953,928kg.öňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Daşoguz şäheriIçerkiTürkmen manady
164Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) aşgarlanmadyk kardly, sort 1 dokma önüm. üçin Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.729886)kg.1,000,00037.837,800,000kg.öňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Daşoguz şäheriIçerkiTürkmen manady
165Dokma önümçiligi üçin pnewmomehaniki egriji maşynlardan agardylmadyk ýeke kardly nah ýüplügi Nm 17/1 (Ne10/1) Open End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.732405)kg.300,00032.49,720,000kg.öňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Halaç etrabyIçerkiTürkmen manady
166Çig mata 100% nah -galyň flanel, dürli inlerde ±2,5sm, Nm34/1 Ring O.E.*14/1 O.E. (Ne 20/1 Ring O.E.*8/1 O.E.) 167 ±5% gr/m2 (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.744731)in.m.1,100,0007.58,250,000in.m.öňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Wekilbazar etrabyIçerkiTürkmen manady
167Çig mata 100% nah - agyr flanel - dürli inlerde, Nm 34/1 Ring * Nm 14/1 O.E (Ne 20/1 Ring * Ne 8/1O.E) 168gr/m2 ±5% (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.744733)in.m.575,0007.54,312,500in.m.öňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Bäherden etrabyIçerkiTürkmen manady
168Çig saten mata (130 gr/m2 ±5% Nm68/1 - Nm68/1 ring compact) dürli inlerde; (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.744734)in.m.1,400,0008.511,900,000in.m.öňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Babadaýhan dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
169Dokma önümçiligi üçin öndürilen 2-sort agardylmadyk ýekegat nah ýüplügi Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.744783)kg.1,000,00029.729,700,000kg.öňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Daşoguz şäheriIçerkiTürkmen manady
170Gabardin çig nah mata, (ini 160 sm ± 2,5 sm, 350gr/m2 ± 5% Nm 14/1 (Ne 8/1) OE, nah 100% Nm 10/1 (Ne 6/1) OE nah 100% (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745265)kg.896,00016.2514,560,000kg.öňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat ş.IçerkiTürkmen manady
171Bir adamlyk taýýar düşekçe toplumy: Fla (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) toplum50,0001919,550,000toplumöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
172Iki adamlyk taýýar düşekçe toplumy:Fla (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) toplum50,00023011,500,000toplumöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
173Bir adamlyk taýýar düşekçe toplumy: Flanel (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) toplum50,00020010,000,000toplumöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
174Iki adamlyk taýýar düşekçe toplumy Flanel (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) toplum50,00023911,950,000toplumöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
175Boýalan agyr flanel mata (168 gr/m2 ± 5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) in.m.600,00011.36,780,000in.m.öňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
176Boýalan Wafli mata (240 gr/m²±5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) in.m.400,000145,600,000in.m.öňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
177Sütükli halat (XXS-42) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) sany7,000105735,000sanyöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
178Sütükli halat (XS-44) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) sany7,0001501,050,000sanyöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
179Sütükli halat (S-46) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) sany7,0001501,050,000sanyöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
180Sütükli halat (M-48) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) sany7,0001501,050,000sanyöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
181Sütükli halat (L-50) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) sany7,0001501,050,000sanyöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
182Sütükli halat (XL-52) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) sany7,0001501,050,000sanyöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
183Sütükli halat (XXL-54) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) sany7,0001651,155,000sanyöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
184Sütükli halat (XXXL-56) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) sany7,0001651,155,000sanyöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
185Sütükli halat (XXXXL-58) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) sany7,0001651,155,000sanyöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady
186Sütükli halat (XXXXXL-60) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.745413) sany7,0001651,155,000sanyöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyIçerkiTürkmen manady

Bellik: TDHÇMB-nyň söwdalaryna çykarylan pagta we nebit önümleriniň bahalary halkara nyrhnamalara laýyklykda günde üýtgeýär ( pagta boýunça Liwerpulyň maglumat agentligi bolan “Cotton Outlook” we nebit önümleri boýunça “Platts” maglumat agentliginiň maglumatlaryna laýyklykda).

2022