Hyzmat

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

12.09.2022 21.09.2022

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy manatda tehniki talaplara laýyklykda sorujy-gysyjy we buraw turbalary...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59
2022