Hyzmat

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky tender yglan edýär

15.11.2023 25.11.2023

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy dizel generator gurluşlaryň kärendesi boýunça №2023/25 belgili tender...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59
2022