Bildirişler

Bildirişler
ХО «Электроулгамгурлушык» производит и реализует под заказ композитную арматуру различных диаметров (от 4мм до 24мм...
21.10.2020 - 13:02
Bildirişler
«Сагдын улке» предлагает комплекс услуг по подготовке, разработке и согласованию разрешительной документации по вопросам экологии...
17.10.2020 - 13:11
Bildirişler
Агентство «Туркменавтоулаглары» объявляет о начале приёма заявок на разрешение иностранных государств на перевозку грузов автомобильным...
03.10.2020 - 11:13
Bildirişler
Türkmenistanyň “Daýhanbank” döwlet täjirçilik banky ýurdumyzda pagta, bugdaý, şaly we gant şugundyry hasyllaryny ösdürip ýetişdirmek...
19.09.2020 - 12:25
Bildirişler
Türkmenistanyň “Halkbank” döwlet täjirçilik banky, söwda we hyzmat ediş nokatlarynyň eýelerine hem-de olaryň müşderilerine amatly...
19.09.2020 - 12:13
Bildirişler
Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy size 2021-nji ýyl üçin ätiýaçlandyryşyň hökmany görnüşleri boýunça şu ätiýaçlandyryş şertnamalaryny...
16.09.2020 - 15:17
Bildirişler
Türkmenistanyň “Türkmenistan” döwlet täjirçilik banky “Hususy telekeçileriň ygtyýarly karz edaralaryndaky bank hasaplaryna gelýän nagt däl...
14.09.2020 - 16:08
Bildirişler
“Türkmen-türk” paýdarlar täjirçilik banky ykdysadyýetiň döwlete dahylly däl pudagynda telekeçileriň we hususy kärhanalaryň önümçilik maksatly...
11.09.2020 - 16:58
Bildirişler
Сдается в долгосрочную аренду помещение под магазин в центре города, 1 этаж, 116 кв.м.
+99365550697
03.09.2020 - 19:09
Bildirişler
"Parahat" hususy kärhanasy ýurdumyzyň oba hojalykçylaryndan we daýhanlaryndan erik, alma, şetdaly, armyt, üzüm ýaly miweleri...
29.07.2020 - 17:52