Birža

Göçme birža söwdalary: eksport geleşikleri $107 milliondan geçdi

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda guralan “Türkmen-Owgan işewürler maslahatynyň” çäginde sişenbe güni, 5-nji martda geçirilen göçme birža söwdalarynda Owganystanyň, Birleşen Arap Emirlikleriniň, Özbegistan Respublikasynyň, Şotlandiýanyň, Türkiýe...

TDHÇMB-da eksport geleşikleri $15,5 milliona golaýlady

Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda (TDHÇMB) geçen hepdede daşary ýurt puluna geçirilen söwdalaryň jemi bahasy 15 million 349 müň ABŞ dollaryna deň boldy. Bu barada Türkmenistanyň...
2022