Jemgyýet

Türkmenistanda 2021-nji ýylyň şygary yglan edildi

Türkmenistanyň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowa çarşenbe güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň we Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bilelikdäki mejlisiniň barşynda geljek ýyly “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” diýip yglan...