Jemgyýet

Türkmenistanyň Halk Maslahaty döredildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow şenbe güni “Türkmenistanyň Konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçalar girizmek hakynda”, “Türkmenistanyň Halk Maslahaty hakynda”, “Türkmen halkynyň Milli Lideri hakynda” Türkmenistanyň Konstitusion kanunlaryna,...

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň döredilmegi meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy Gülşat Mämmedowa Maslahatlar merkeziniň binasynda çarşenbe güni geçiren Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk...

Türkmenistanda 1008 sany dürli maksatly desgalar guruldy

Türkmenistanda Oba milli maksatnamasynyň çäklerinde 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwary ýagdaýyna görä jemi 1008 sany dürli maksatly desgalar guruldy. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty sişenbe güni...
2022