Jemgyýet

Türkmenistanda Gurban baýramy giňden bellenilýär

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde hem-de ýurduň ähli welaýatlarynda Gurban baýramy giňden bellenilýär. Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow türkmen halkyny musulman dünýäsiniň mukaddes baýramlarynyň biri bolan mübärek Gurban...

Daşoguzdaky tapyndylar Arkadag şäheriniň muzeýine geçirler

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Mährijemal Mämmedowa anna güni sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisinde Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Döwkesen geňeşliginde tapylan taryhy...

AŞTU täze “Smart Goldaw” hyzmatyny işe girizdi

“Aşgabat şäher telefon ulgamy” (AŞTU) ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti (ÝGPJ) ýörite programma üpjünçiligi hem-de aragatnaşyk torlary arkaly habar beriş howpsyzlyk we gözegçilik ulgamynyň “Smart Goldaw”...

Daşoguz şäherinde täze ýaşaýyş jaýlary açyldy

Daşoguz şäherinde çarşenbe güni täze 4 gatly ýaşaýyş jaýlarynyň 8-si açylyp ulanmaga berildi. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi. Täze dört gatly jaýlaryň dördüsi umumylykda...
2022