Jemgyýet

“Biznes Türkmenistan” internet neşiri dört ýaşady

2019-njy ýylyň 1-nji iýunynda işläp başlan we okyjylara türkmen, iňlis, rus hem-de türk dillerinde habarlary ýetirýän “Biznes Türkmenistan” (BT) internet neşiri dört ýaşady. “Biznes Türkmenistan” internet...

Garagum çölünde guýular we suw ýygnaýjy howuzlar gurulýar

Türkmenistanda ýerleşýän Garagum çölünde guýular we ýagyş suwyny ýygnaýjy ýerasty howuzlar gurulýar. Ýakynda “Merkezi Aziýanyň we Türkiýäniň gurakçylyk we şorlaşma meýdanlarynda tebigy baýlyklary toplumlaýyn dolandyrmak”...
2022