Jemgyýet

Daşoguz welaýatynda suw we lagym geçiriji ulgamlar gurlar

Türkmenistanyň Daşoguz welaýatynyň şäherlerinde we birnäçe etraplarynda suw ýygnaýjy desgalar, suw we lagym geçiriji ulgamlar, lagym sorujy desgalar gurlar. Bu maksat bilen Daşoguz welaýat häkimligi “Türkmenistanyň...

Arkadag şäherine aýaratyn hukuk derejesi berildi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow penşenbe güni “Arkadag şäheri hakynda” Türkmenistanyň täze Kanunyna gol çekdi. Täze Kanun anna güni “Türkmenistan” gazetinde çap edildi. Bu Kanun Arkadag şäheriniň...

Lýuksemburgda Arkadag şäheriniň tanyşdyrylyşy geçirildi

Türkmenistanyň Belgiýadaky, Niderlandlar Patyşalygyndaky we Lýuksemburg Beýik Gersoglygyndaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Sapar Palwanow bilen Lýuksemburgyň Söwda edarasynyň halkara gatnaşyklar boýunça müdiri Sindi...

Türkmenistanda Halkara Nowruz baýramy bellenilýär

Türkmenistanda Milli bahar baýramyny — Halkara Nowruz güni şatlyk-şowhun bilen bellenilýär. Bu baýramçylyk mynasybetli esasy dabaralar sişenbe güni Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky “Nowruz ýaýlasynda”...

Aşgabatda täze lukmançylyk merkezleriniň düýbi tutuldy

Aşgabat şäherinde çarşenbe güni täze lukmançylyk merkezleriniň birbada üçüsiniň - Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň, Stomatologiýa merkeziniň we Halkara pediatriýa merkeziniň düýbüni tutmak dabaralary geçirildi. Bu...
2022