Jemgyýet

BMGÖM Türkmenistana zyýansyzlandyryjy pürküjiler tapgyryny gowşurdy

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy (BMGÖM) Türkmenistanyň hökümetine zyýansyzlandyryjy pürküjileriň 1 müň 500 sanysyny gowşurdy. Bu barada BMGÖM çarşenbe güni mälim etdi. Zyýansyzlandyryjy pürkijileriň gowşurylmagy Bütindünýä...

Esengulyda döwrebap çagalar dynç alyş merkezi açyldy

Balkan welaýatynyň Esenguly etrabynda anna güni “Arkadagyň nesilleri” atly döwrebap çagalar dynç alyş merkeziniň açylyş dabarasy geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty habar berdi. Açylyş dabarasyna...

Türkmenistanda mekdep bazarlary işläp başlady

Türkmenistanda Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň kärhanalary tarapyndan 2023-2023-nji okuw ýyly üçin mekdep bazarlary we göçme söwda nokatlarynyň onlarçasy müşderilere hyzmat edip başlady. Türkmenistanyň resmi...

Türkmenistanda awgust aýynda birnäçe çäreler geçiriler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow anna güni sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisiniň dowamynda 1-nji awgustdan ähli ýolbaşçylaryň zähmet rugsadyna çykýandygyna garamazdan, birnäçe möhüm...

Türkmen haj zyýaratçylary ýurdumyza dolanyp geldiler

Gurban baýramynda Mekgede we Medinede haj parzyny berjaý eden türkmen zyýaratçylarynyň topary ýurdumyza dolanyp geldiler. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty anna güni habar berdi. Bellenilişi ýaly,...
2022