Jemgyýet

Türkmenistanda Halkara Nowruz baýramy bellenilýär

Türkmenistanda Milli bahar baýramyny — Halkara Nowruz güni şatlyk-şowhun bilen bellenilýär. Bu baýramçylyk mynasybetli esasy dabaralar sişenbe güni Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky “Nowruz ýaýlasynda”...

Aşgabatda täze lukmançylyk merkezleriniň düýbi tutuldy

Aşgabat şäherinde çarşenbe güni täze lukmançylyk merkezleriniň birbada üçüsiniň - Halkara onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň, Stomatologiýa merkeziniň we Halkara pediatriýa merkeziniň düýbüni tutmak dabaralary geçirildi. Bu...

Mary welaýatynda iri gurluşyk işleri başlanar

Türkmenistanyň Mary welaýatynyň häkimligi onlarça ýaşaýyş-durmuş desgalaryň we infrastrukturanyň gurluşygy boýunça bäsleşik yglan etdi. Bu bäsleşik “Türkmenistan” gazetinde duşenbe güni çap edildi. Mary welaýatynyň Tagtabazar etrabynyň...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022