Jemgyýet

“Biznes Türkmenistan” internet neşiri iki ýaşady

“Biznes Türkmenistan” internet neşiri 1-nji iýunda 2 ýaşyny belleýär. Dünýädäki saýtlaryň iň ygtybarly reýtingini düzýän “Alexa Internet Traffic” saýtynyň 2021-nji ýylyň 1-nji iýunyndaky görkezijilerine görä, işe...

Aşgabadyň demirgazygynda döwrebap kotejler toplumy gurlar

Aşgabat şäherini ösdürmegiň 17-nji tapgyrynyň çäklerinde paýtagtymyzyň demirgazygynda ýerleşýän Altyn kölüň kenarynda 268 sany iki gatly kotejler toplumy gurlar. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty şenbe...

“Awazada” dynç alyş üçin resminamalar berlip başlandy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly tomus döwründe Hazaryň kenarynda raýatlarymyzyň göwnejaý we howpsuz dynç almagyny üpjün etmek meseleleri boýunça iş maslahatyny...