Jemgyýet

Türkmenistanda Derweze gaz krateriniň ody söndüriler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni geçirilen sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň dowamynda Garagum çölünde ýerleşýän Derweze sebitinde köp möçberde tebigy gazyň ýanyp durandygy...

Türkmenistan bilen BSGG hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny kesgitledi

Türkmenistanyň Hökümeti Bütindünýä Saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) Türkmenistandaky ýurt boýunça edarasy bilen bilelikde hyzmatdaşlygyň aýratyn ugurlary boýunça 2022-nji ýylda yzygiderli esasda geçiriljek çäreleriň sanawyny taýýarlady....