Jemgyýet

Türkmenistanda Mukaddes Oraza baýramy bellenilýär

Türkmenistanda mukaddes Remezan aýynyň tamamlanmagy mynasybetli, çarşenbe güni Oraza baýramy bellenilýär. Bu baýram mynasybetli Türkmenistanyň ähli welaýatlarynda, şol sanda Aşgabat şäherinde Baýram namazy okaldy. Türkmenistanyň Prezidenti...

Türkmenistanda Oraza baýramy 10-njy aprelde belleniler

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow türkmen halkynyň milli baýramy bolan Oraza baýramyny 2024-nji ýylyň 10-njy aprelinde bellemek hakynda Permana gol çekdi. Bu barada “Türkmenistan” gazeti sişenbe...

Türkmenistanyň welaýatlarynda täze metjitler açyldy

Türkmenistanyň Balkanabat şäheriniň kenarýaka Hazar şäherçesinde, Daşoguz welaýatynyň Ruhubelent etrabynyň merkezinde, Lebap welaýatynyň Hojambaz etrabynyň Döwletli şäherçesinde we Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynyň Şatlyk şäherçesinde Mukaddes...
2022