Jemgyýet

Türkmenistana jemi $1,8 millionlyk insulin gelip gowuşdy

Birleşen Milletler Guramasynyň Ösüş Maksatnamasy (BMGÖM) Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligine (TSGDSM) jemi bahasy 1 million 800 ABŞ dollaryndan gowrak bolan insuliniň birinji...

Aşgabatda täze Döwlet münberiniň toplumy açyldy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda Aşgabatda penşenbe güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Köpetdag şaýolunyň ugrunda ýerleşýän täze Döwlet münberiniň toplumy açyldy. Bu...

Änewde täze ýaşaýyş jaýlary açyldy

Ahal welaýatynyň Änew şäherinde iki sany dört gatly ýaşaýyş jaýlarynyň açylyş dabarasy geçirildi. Bu ýaşaýyş jaýlary Ahal welaýatynyň arassaçylyk-epidemiologiýa gullugynyň buýrugy boýunça “Sahabat gurluşyk” hususy...

Türkmenistanda Halk Maslahatynyň mejlisine taýýarlyk görülýär

Ýurdumyzda täze iri desgalaryň birnäçesiniň açylyş dabarasy hem-de Aşgabatda Halk Maslahatynyň mejlisi geçiriler. Bu barada Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň sişenbe güni geçiren Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň...

Aşgabatda täze Hökümet münberi dabaraly ýagdaýda açylar

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda Garaşsyzlygyň 30 ýyllygyna gabatlanylyp, 16-njy sentýabrda Köpetdag şaýolunyň ugrunda ýerleşýän Hökümet münberi dabaraly ýagdaýda açylar. Ministrler Kabinetiniň anna güni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçirilen...