Gurluşyk

Aşgabatda çörek önümlerini öndürýän iki sany zawod gurlar

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde çörek we çörek önümlerini öndürýän iki sany zawod gurular. Bu maksat bilen “Türkmengallaönümleri” döwlet birleşigi Aşgabat şäherinde ýyllyk önümçilik kuwwaty 15 müň...

Türkmenbaşynyň Olimpiýa suw-sport toplumynyň binasy düýpli abatlanylar

Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetiniň garamagyndaky Türkmenbaşynyň Olimpiýa suw-sport toplumynyň binasy düýpli abatlanylar. Şunuň bilen baglylykda, Türkmenbaşynyň Olimpiýa suw-sport toplumynyň binasyny döwletiň merkezleşdirilen düýpli...

Türkmenbaşy şäherinde Aragatnaşyk merkeziniň edara binasy gurlar

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde Aragatnaşyk merkeziniň edara binasynyň taslamasy düzüler we onuň ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryp gurlar. Türkmenistanyň resmi metbugatynyň habar bermegine görä, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022