Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy

28.01.2022ý. № 23 söwdalaryna çykarylýan harytlar

LOT №HarytÖlç. bir.Möç.BahasyJemiÖlç. bir.Töleg şertiIber. şert.NokadyÖndüriji ýurtSatyjy dellalÝerleşýän ýeriGörünişiPul birligi
 
 
 
 
 
Gurluşyk önümleri
1Gabardylan argilliti (keramzidi) öndürmek üçin Ýagman ýatagynyň argillitlerinden alnan çagyl we çäge TDS 426-2019( Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.614284)kub.m3,0009.2527,750kub.möňünden tölemekEXWAk bugdaý etrap, Ýaşlyk şäherçesi.Türkmenistan207Ak bugdaý etrap, Ýaşlyk şäherçesi.DaşarkyABŞ-nyň dollary
2Keramzit grawisi (öýjükli çagyl), fraksiýasy 5-40 mm. TDS 845-2021 (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.614285)kub.m1,00033.7633,760kub.möňünden tölemekEXWAk bugdaý etrap, Ýaşlyk şäherçesi.Türkmenistan207Ak bugdaý etrap, Ýaşlyk şäherçesi.DaşarkyABŞ-nyň dollary
3Çoýundan lýuk gapagy bilen TDS 608-2016 (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.620249)sany300124.7137,413sanyöňünden tölemekEXWMary wel. Mary etr. Ýeňiş d/b-niň çägindäki senagat zolagyTürkmenistan207Mary wel. Mary etr. Ýeňiş d/b-niň çägindäki senagat zolagyDaşarkyABŞ-nyň dollary
4Keramzit çagyly TDS-845-2016 (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.622535)kub.m10051.475,147kub.möňünden tölemekEXWMary wel. Baýramaly ş.Türkmenistan207Mary wel. Baýramaly ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
5Düz (float) aýna önümi 8 mm. (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt..624180)in.m.76,6004.1314,060in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel.Gökdepe etr Owadandepe geň.DaşarkyABŞ-nyň dollary
6Portlandsement М400-G20-K (Guýma) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt 624019)tonna1,80065.71118,278tonnaöňünden tölemekLebap wel. Köýtendag etr. Garlyk şäherçesiTürkmenistan207Lebap wel. Köýtendag etr. Garlyk şäherçesiIçerkiABŞ-nyň dollary
Maşyngurluşyk önümleri
1Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt.478671) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy)sany70453,000sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
2"Mercedes-Benz S600 "awtomobili(bronirlenen) Pullman, 2001 ý. hereket. belgisi 13797040013054, nowa belgisi WDB2201781A243936 (ýuzt. 508647) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi)sany148,50048,500sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
3"Cadillac STS" awtomobili (bronirlenen), 2010ý. nowa belgisi 1G6DU6EA4A0119765 (ýuzt.511169) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) sany172,50072,500sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
4Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt.622660) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy)sany160866,000sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
5Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt.475969) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy)sany203,920,783sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.DaşarkyTürkmen manady
Nebit-himiýa önümleri
1"А" kysymly tehniki ýod (gaby alyjynyň hasabyna) ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.590391)tonna4045,0571,802,280tonnaöňünden tölemekEXW"Bereket" ýod zawodyTurkmenistan107Balkan welaýaty "Bereket" ýod zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
2Birinji hilli №1 ýodlanan iýmitlik nahar duzy (ýüzt.594905) ("Türkmenhimiýa DK") tonna20,0002585,160,000tonnaöňünden tölemekEXW"Guwlyduz" kombinatyTürkmenistan107"Guwlyduz" kombinatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
3Ýokary hilli gerdejik görnüşli nahar duzy (ýüzt.594907) ("Türkmenhimiýa DK") tonna5,0002461,230,000tonnaöňünden tölemekEXW"Guwlyduz" kombinatyTürkmenistan107"Guwlyduz" kombinatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
4Oksigumat ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt. 595622)tonna4001,143457,200tonnaöňünden tölemekEXWS.A.Nyýazow adyndaky himzawod, Türkmenabat şTürkmenistan107S.A.Nyýazow adyndaky himzawod, Türkmenabat şDaşarkyABŞ-nyň dollary
5Tehniki kükürt kislotasy ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt. 595623)tonna20,0001583,160,000tonnaöňünden tölemekFCAst.ZergerTürkmenistan107S.A.Nyýazow adyndaky himzawod, Türkmenabat şDaşarkyABŞ-nyň dollary
6Bişofit ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.601256)tonna8,6501241,072,600tonnaöňünden tölemekFOBBekdaşTürkmenistan107Balkan welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
7Jet A-1 kysymly awiakerosin "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Jet" setiri, nyrhyň aşaky çägi $ 200 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.602639)tonna5,0002001,000,000tonnaöňünden tölemekFCAKenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
8Jet A-1 kysymly awiakerosin "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Jet" setiri, nyrhyň aşaky çägi $ 200 ABŞ/tn. Ugry Ýewropa (TNGIZT) (ýüzt.602641)tonna5,0002001,000,000tonnaöňünden tölemekFOBTürkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
9Ownuk markaly, 1-nji hilli maýdalanan hlorly kaliý (topbaklaýyk) ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.602692) tonna10,0001,64016,400,000tonnaöňünden tölemekEXWLebap welaýaty, ş.GarlykTürkmenistan107Lebap welaýaty, ş. GarlykDaşarkyABŞ-nyň dollary
10Suwuklandyrylan gaz "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB AG Cargoes" setiri "Propane"orta ulylygynyň 40 % we "Butane" orta ulylygynyň 60% jemi setiri, indirim $ 113 ABŞ/tn.,aşaky çägi 280 ABŞ/tn, Ugry Täjigistan ("Türkmengaz"DK) (ýüzt.610728) tonna10,0002802,800,000tonnaöňünden tölemekFCANaýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminalyTürkmenistan512Naýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminalyDaşarkyABŞ-nyň dollary
11SN-350 kysymly başlangyç ýagy (TNGIZT) (ýüzt.612254)tonna500850425,000tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
12SN-350 kysymly başlangyç ýagy (TNGIZT) (ýüzt.612255)tonna2,5008502,125,000tonnaöňünden tölemekFOBTürkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
13ТС-1 kysymly awiakerosin "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Jet" setiri, indirim $ 5 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 200 ABŞ/tn. Ugry Owganystan (TNGIZT) (ýüzt.614079)tonna1,600200320,000tonnaöňünden tölemekFCAKerki şäherindäki aralyk-paýlaýjy nebit bazasy Türkmenistan205Kerki şäherindäki aralyk-paýlaýjy nebit bazasy DaşarkyABŞ-nyň dollary
14ТС-1 kysymly awiakerosin "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Jet" setiri, indirim $ 9 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 200 ABŞ/tn. Ugry Owganystan (TNGIZT) (ýüzt.614080)tonna10,0002002,000,000tonnaöňünden tölemekFCAYmamnazar gümrük terminalyTürkmenistan205Ymamnazar gümrük terminalyDaşarkyABŞ-nyň dollary
15SN-600 kysymly başlangyç ýagy (TNGIZT) (ýüzt.616183)tonna400401160,400tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
16Suwuklandyrylan gaz "Platts" baha aňlatmasy "FOB Arab Gulf" "Propane" orta ulylygynyň 60% hem-de "Butane" 40% setiriniň jemi, indirim $ 75 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 280 ABŞ/tn. Ugry Owganystan. (SNGIZ) (ýüzt.619658)tonna3,000280840,000tonnaöňünden tölemekFCASNGIZTürkmenistan205SNGIZDaşarkyABŞ-nyň dollary
17Suwuklandyrylan gaz "Platts" baha aňlatmasy "FOB Arab Gulf" setiri "Propane" orta ululygynyň 20 % we "Butane" orta ululygynyň 80% jemi, indirim $ 425 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 280 ABŞ/tn. Ugry Täjigistan (TNGIZT) (ýüzt.619659)tonna5,0002801,400,000tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
18Suwuklandyrylan gaz "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB AG Cargoes" setiri "Propane"orta ulylygynyň 40 % we "Butane" orta ulylygynyň 60% jemi setiri, indirim $ 95 ABŞ/tn.,aşaky çägi 280 ABŞ/tn, Ugry Owganystan ("Türkmengaz"DK) (ýüzt.620164) tonna20,0002805,600,000tonnaöňünden tölemekFCANaýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminalyTürkmenistan512Naýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminalyDaşarkyABŞ-nyň dollary
19Suwuklandyrylan gaz "Platts" baha aňlatmasy "FOB Arab Gulf" setiri "Propane" orta ululygynyň 20 % we "Butane"orta ululygynyň 80% jemi, indirim $95ABŞ/tn, aşaky çägi $ 280 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.622137)tonna5,0002801,400,000tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
20LH5072-03.O kysymly polipropilen 25kg haltalarda (TDS-1098- 2018) "ICIS", "PP Homopolymer Raffia" "Polypropilen Turkey" baha aňlatmasy boýunça"CFR Turkey (Indian & Middle East Origin)" setiri, indirim $ 190 ABŞ/tn.,aşaky çägi $1803 ABŞ/tn. Ugry Türkiýe. ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.623042)tonna2,5001,8034,507,500tonnaöňünden tölemekFCAGyýanlydaky polimer zawodyTürkmenistan107Gyýanlydaky polimer zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
21LH5088-25G.O kysymly polipropilen 25kg haltalarda (TDS-1098- 2018) "ICIS","PP Homopolymer Fibre" baha aňlatmasy boýunça"CFR Turkey Middle East Origin" setiri, indirim $ 190 ABŞ/tn.,aşaky çägi $1838 ABŞ/tn. Ugry Türkiýe. ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.623044)tonna2,5001,8384,595,000tonnaöňünden tölemekFCAGyýanlydaky polimer zawodyTürkmenistan107Gyýanlydaky polimer zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
22 T60-475-119 kysymly polietilen 25kg haltalarda (TDS-1097-2018) "ICIS" "Polyethylene Asia Pacific" baha aňlatmasy boýunça "HDPE Injection" "CFR China" setiri, indirim $315 ABŞ. aşaky çägi $1874 ABŞ. Ugry Hytaý. ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.623045)tonna30,0001,87456,220,000tonnaöňünden tölemekFCAGyýanlydaky polimer zawodyTürkmenistan107Gyýanlydaky polimer zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
23T50-500 kysymly polietilen 25kg haltalarda (TDS-1097-2018) "ICIS" "Россия, CPT Москва" baha aňlatmasy boýunça"ПНД" "Литье" setiri, indirim $ 300 ABŞ, aşaky çägi $ 1904 ABŞ. Ugry GDA ýurtlary. ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.623046)tonna1,0001,9041,904,000tonnaöňünden tölemekFCAGyýanlydaky polimer zawodyTürkmenistan107Gyýanlydaky polimer zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
24T50-500 kysymly polietilen 25kg haltalarda (TDS-1097-2018) "ICIS", "Polyethylene Asia Pacific" baha aňlatmasy boýunça "HDPE Injection" "CFR China" setiri, indirim $215 ABŞ/tn.,aşaky çägi $1904 ABŞ/tn.Ugry Hytaý. ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.623047)tonna2,0001,9043,808,000tonnaöňünden tölemekFCAGyýanlydaky polimer zawodyTürkmenistan107Gyýanlydaky polimer zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
25T50-500 kysymly polietilen 25kg haltalarda (TDS-1097-2018) "ICIS" "PE HDPE IM" baha aňlatmasy boýunça "CFR Turkey Middle East Origin" setiri, indirim $ 180 ABŞ/tn.,aşaky çägi $ 1904 ABŞ/tn. Ugry Türkiýe. ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.623048)tonna2,0001,9043,808,000tonnaöňünden tölemekFCAGyýanlydaky polimer zawodyTürkmenistan107Gyýanlydaky polimer zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
26 A4009MFN1325 kysymly polietilen 25kg haltalarda (TDS-1097-2018) "ICIS" "Россия, CPT Москва" baha aňlatmasy boýunça "ПНД" "Литье" setiri, indirim $ 335 ABŞ/tn.,aşaky çägi $1910 ABŞ/tn. Ugry GDA ýurtlary. ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.623049)tonna10,0001,91019,100,000tonnaöňünden tölemekFCAGyýanlydaky polimer zawodyTürkmenistan107Gyýanlydaky polimer zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
27A4009MFN1325 kysymly polietilen 25kg haltalarda (TDS-1097-2018) "ICIS" "PE HDPE IM" baha aňlatmasy boýunça "CFR Turkey Middle East Origin" setiri, indirim $ 200 ABŞ/tn.,aşaky çägi $1910 ABŞ/tn. Ugry Türkiýe. ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.623050)tonna10,0001,91019,100,000tonnaöňünden tölemekFCAGyýanlydaky polimer zawodyTürkmenistan107Gyýanlydaky polimer zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
28LH5072-03.O kysymly polipropilen 25kg haltalarda (TDS-1098-2018) "ICIS","ПП-гомо рафия" baha aňlatmasy boýunça "Россия, CPT Москва" setiri, indirim $ 350 ABŞ/tn.,aşaky çägi $1803 ABŞ. Ugry GDA ýurtlary. ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.623051)tonna5,0001,8039,015,000tonnaöňünden tölemekFCAGyýanlydaky polimer zawodyTürkmenistan107Gyýanlydaky polimer zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
29Agyr wakuum gazoýly "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Gasoil 0.1%" setiri, indirim $ 254ABŞ/tn, aşaky çägi $ 125 ABŞ/tn. (SNGIZ) (ýüzt.623687)tonna20,0001252,500,000tonnaöňünden tölemekFCASNGIZTürkmenistan205SNGIZDaşarkyABŞ-nyň dollary
30Suwuklandyrlan gaz "Platts" " FOB AG Cargoes" baha aňlatmasy boýunça "Propane" 40 % goşulan "Butane" 60% jemi, indirim $ 95 ABŞ/tn,aşaky çägi $280 ABŞ/tn. ("Türkmengaz" DK) (ýüzt.624007) tonna2,500280700,000tonnaöňünden tölemekFCABagajanyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminalyTürkmenistan512Bagajanyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminalyDaşarkyABŞ-nyň dollary
31А-95 kysymly ulag benzini "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Prem Unl 10ppm"setiri, indirim $42 ABŞ/tn.,aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn.(TNGIZT) (ýüzt.625435)tonna30,0002758,250,000tonnaöňünden tölemekFCAKenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
32А-95 kysymly ulag benzini "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Prem Unl 10ppm"setiri, indirim $65 ABŞ/tn.,aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn.(TNGIZT) (ýüzt.625437)tonna20,0002755,500,000tonnaöňünden tölemekFOBTürkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
33Gidro usulda arassalanan dizel ýangyjy "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "ULSD 10ppm" indirim $ 27 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. Ugry Ýewropa (TNGIZT) (ýüzt.625440)tonna5,6002751,540,000tonnaöňünden tölemekFOBTürkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
34Gidro usulda arassalanan dizel ýangyjy "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "ULSD 10ppm" goşulan 7 $ ABŞ/tn., aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.625441)tonna10,0002752,750,000tonnaöňünden tölemekFCAKenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
35"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) "Argus Media Ltd" "Granular urea - fob bulk" baha aňlatmasy boýunça "Black sea" setiri indirim $0 ABŞ/tn, aşaky çägi $250 ABŞ/tn. Ugry Gara deňiz portlary ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.626690)tonna50,00025012,500,000tonnaöňünden tölemekEXW "Marykarbamid" zawodyTürkmenistan107 "Marykarbamid" zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
36Suwuklandyrylan gaz (TŞ 022224689-01-2019) "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB AG Cargoes" setiri "Propane" 40 % goşulan "Butane" 60% indirim $ 100 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 280 ABŞ/tn. Ugry Owganystan ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.626691) tonna20,0002805,600,000tonnaöňünden tölemekFCAAhaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyTürkmenistan107Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
37Jemleýji nebit koksy. Ugry Täjigistan (TNGIZT) (ýüzt. 627021)tonna5,0002111,055,000tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
38ECO 93 kysymly awtobenzini (TDS 1233-2019) "Platts" "FOB Italy"baha aňlatmasy"Prem Unl 10ppm" setiri, indirim $ 138 ABŞ/tn. aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. Ugry Gruziýa. ("Türkmenhimiýa" DK) (ýüzt.627285)tonna15,0002754,125,000tonnaöňünden tölemekFCAAhaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyTürkmenistan107Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
39ECO 93 kysymly awtobenzini (TDS 1233-2019) "Platts" "FOB Italy"baha aňlatmasy"Prem Unl 10ppm" setiri, indirim $ 138 ABŞ/tn. aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. Ugry Ýewropa. ("Türkmenhimiýa" DK) (ýüzt.627286)tonna25,0002756,875,000tonnaöňünden tölemekFCAAhaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyTürkmenistan107Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
40Natriý hlorly (nahar duzy) senagatda ulanmak üçin däneli (ýüzt.594906) ("Türkmenhimiýa DK") tonna50,00046023,000,000tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTurkmenistan107"Guwlyduz" kombinatyIçerkiTürkmen manady
41Plastik poddon P4-D9, 1200*800*125 mm (ýüzt. 612600) ("Senagat plastik" HJ)sany10,0003973,970,000sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTurkmenistan001Balkan welaýatyIçerkiTürkmen manady
42Plastik poddon P4-D11 (Lyža bilen), 1200*800*150 mm (ýüzt. 612600) ("Senagat plastik" HJ)sany10,0004634,630,000sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTurkmenistan001Balkan welaýatyIçerkiTürkmen manady
43TPP Z 30 G kysymly polipropilen (TNGIZT) (ýüzt.612902)tonna1,00049,00049,000,000tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTurkmenistan205TNGIZTIçerkiTürkmen manady
44TPP D382BF kysymly polipropilen (TNGIZT) (ýüzt.627207)tonna1,00034,00034,000,000tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan205TNGIZTIçerkiTürkmen manady
45TPP D 30 S kysymly polipropilen (TNGIZT) (ýüzt.627028)tonna1,00040,50040,500,000tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan205TNGIZTIçerkiTürkmen manady
46Şepbeşik nebit ýol bitumy BND 60/90 (TNGIZT) (ýüzt.627661)tonna2,0001,3702,740,000tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan205TNGIZTIçerkiTürkmen manady
Oba hojalyk önümleri
1Guradylan arassalanmadyk buýan köki we kök baldaklary (Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi) (ýüzt.625321)tonna1,000500500,000tonnaöňünden tölemekFCATürkmenabat ş.Türkmenistan620Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
Ýeňil senagat önümleri
1Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda ("Türkmenhaly" DB) (ýüzt. 597119)in.m.32.25012,999.48in.m.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan104Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
29 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.612360)boý metr500,0002.751,375,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
310 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.612360)boý metr800,0002.041,632,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
411 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.612360)boý metr800,0002.091,672,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
512 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.612360)boý metr500,0002.121,060,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
613 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.612360)boý metr430,0002.15924,500boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
714 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.612360)boý metr500,0003.191,595,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
815 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.612360)boý metr470,0002.251,057,500boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
9Nah ýüplük kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.612674)kg.200,0002.25450,000kg.öňünden tölemekEXWHalaç ş.Türkmenistan110Halaç ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
10Nah ýüplük kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.612674)kg.300,0002.35705,000kg.öňünden tölemekEXWHalaç ş.Türkmenistan110Halaç ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
11Nah ýüplük kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.612674)kg.300,0002.4720,000kg.öňünden tölemekEXWHalaç ş.Türkmenistan110Halaç ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
12Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.612743) kg.146,8002.25330,300kg.öňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
13Nah ýüplük Nm 10/1 (Ne 6/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.612743) kg.146,8002.15315,620kg.öňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
14Nah ýüplük agardylmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.613485)kg.264,0002.7712,800kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyABŞ-nyň dollary
15Nah ýüplük agardylmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.613485)kg.264,0002.75726,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyABŞ-nyň dollary
16Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.613487)kg.580,0002.351,363,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmengala etrabyTürkmenistan110Türkmengala etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
17Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.613489)kg.6,2002.314,260kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
18Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.613489)kg.23,4002.456,160kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
19Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.613489)kg.386,0002.71,042,200kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
20Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.613489)kg.75,0002.45183,750kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
21Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.613489)kg.586,0002.751,611,500kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
22Nah ýüplük aşgarlanmadyk ,sort 2, dokma sen.üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.613491)kg.126,0002.15270,900kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
23Nah ýüplük dokma üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.613963)kg.185,5502.4445,320kg.öňünden tölemekEXWSeýdi ş.Türkmenistan110Seýdi ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
24Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.614605)kg.40,0002.1586,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
25Nah ýüplük kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.614726)kg.200,0002.3460,000kg.öňünden tölemekEXWHalaç ş.Türkmenistan110Halaç ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
26Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly,sort 1, dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.615070)kg.105,6002.7285,120kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
27Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda ("Türkmenhaly" DB) (ýüzt. 619246)in.m.71.63048,941.59in.m.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan104Aşgabat şDaşarkyABŞ-nyň dollary
28Nah ýüplük Nm 16,9/1 (Ne 10/1) "RING" KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627423)kg.200,0003.85770,000kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
29Nah ýüplük Nm 20,3/1 (Ne 12/1) "RING" KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627423)kg.200,0004.12824,000kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
30Nah ýüplük Nm 27,1/1 (Ne 16/1) "RING" KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627423)kg.200,0004.66932,000kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
31Nah ýüplük Nm 33,9/1 (Ne 20/1) "RING" KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627423)kg.200,0005.191,038,000kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
32Dürli reňklerdäki we dürli ölçeglerdäki düz boýalan we žakkard sütükli (polotensalar, el polotensalar, hammam prostyny) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627643)kg.230,000225,060,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Aşgabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
33Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda ("Türkmenhaly" DB) (ýüzt.619245)in.m.23.81051,392.39in.m.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan104Aşgabat şDaşarkyTürkmen manady
34Nah ýüplük Nm 16,9/1 (Ne 10/1) "RING" KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627424)кг.200,00013.472,694,000кг.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyTürkmen manady
35Nah ýüplük Nm 20,3/1 (Ne 12/1) "RING" KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627424)кг.200,00014.412,882,000кг.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyTürkmen manady
36Nah ýüplük Nm 27,1/1 (Ne 16/1) "RING" KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627424)кг.200,00016.33,260,000кг.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyTürkmen manady
37Nah ýüplük Nm 33,9/1 (Ne 20/1) "RING" KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627424)кг.200,00018.183,636,000кг.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyTürkmen manady
38Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda ("Türkmenhaly" DB) (ýüzt.619244)in.m.187.350372,966.74in.m.öňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan104Aşgabat şIçerkiTürkmen manady
39Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda ("Türkmenhaly" DB) (ýüzt.621327)in.m.346.320702,314.74in.m.öňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan104Aşgabat şIçerkiTürkmen manady

Bellik: TDHÇMB-nyň söwdalaryna çykarylan pagta we nebit önümleriniň bahalary halkara nyrhnamalara laýyklykda günde üýtgeýär ( pagta boýunça Liwerpulyň maglumat agentligi bolan “Cotton Outlook” we nebit önümleri boýunça “Platts” maglumat agentliginiň maglumatlaryna laýyklykda).