Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy

15.08.2022ý. № 185 söwdalaryna çykarylýan harytlar

LOT №HarytÖlç. bir.Möç.BahasyJemiÖlç. bir.Töleg şertiIber. şert.NokadyÖndüriji ýurtSatyjy dellalÝerleşýän ýeriGörünişiPul birligi
 
 
 
 
 
Maşyngurluşyk önümleri
1Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt.478671) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy)sany70453,000sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa2Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
2"Mercedes-Benz S600 "awtomobili(bronirlenen) Pullman, 2001 ý. hereket. belgisi 13797040013054, nowa belgisi WDB2201781A243936 (ýuzt. 508647) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi)sany148,50048,500sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa2Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
3"Cadillac STS" awtomobili (bronirlenen), 2010ý. nowa belgisi 1G6DU6EA4A0119765 (ýuzt.511169) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) sany172,50072,500sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa2Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
4Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt.622660) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy)sany160866,000sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa2Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
5Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt.475969) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy)sany203,920,783sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa2Aşgabat ş.DaşarkyTürkmen manady
Nebit-himiýa önümleri
1Bişofit ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.601256)tonna8,6501241,072,600tonnaöňünden tölemekFOBBekdaşTürkmenistan107Balkan welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
2Agyr wakuum gazoýly "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Gasoil 0.1%" setiri, indirim $ 340ABŞ/tn, aşaky çägi $ 150 ABŞ/tn. (SNGIZ) (ýüzt.623687)tonna10,0001501,500,000tonnaöňünden tölemekFCASNGIZTürkmenistan205SNGIZDaşarkyABŞ-nyň dollary
3А-80 kysymly ulag benzini "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Prem Unl 10ppm" setiri, indirim $ 150 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. (SNGIZ) (ýüzt. 643244)tonna20,0002755,500,000tonnaöňünden tölemekFCASNGIZTürkmenistan205SNGIZDaşarkyABŞ-nyň dollary
4Oksigumat ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt. 645369)tonna4001,448579,200tonnaöňünden tölemekEXWS.A.Nyýazow adyndaky himzawod, Türkmenabat şTürkmenistan107S.A.Nyýazow adyndaky himzawod, Türkmenabat şDaşarkyABŞ-nyň dollary
5Tehniki kükürt kislotasy ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt. 645370)tonna20,0001492,980,000tonnaöňünden tölemekFCAst.ZergerTürkmenistan107S.A.Nyýazow adyndaky himzawod, Türkmenabat şDaşarkyABŞ-nyň dollary
6"B" kysymly natriý sulfat ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.645372)tonna2,000189378,000tonnaöňünden tölemekFOBBekdaşTürkmenistan107 "Garabogazsulfat" zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
7Birinji hilli №1 ýodlanan iýmitlik nahar duzy ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.645373)tonna10,0002582,580,000tonnaöňünden tölemekEXW"Guwlyduz" kombinatyTürkmenistan107"Guwlyduz" kombinatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
8Suwuklandyrlan gaz "Platts" " FOB AG Cargoes" baha aňlatmasy boýunça "Propane" 40 % goşulan "Butane" 60% jemi aşaky çägi $300 ABŞ/tn. ugry Ermenistan ("Türkmengaz" DK) (ýüzt.652274) tonna2,500300750,000tonnaöňünden tölemekFCANaýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminalyTürkmenistan512Naýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminalyDaşarkyABŞ-nyň dollary
9Suwuklandyrlan gaz "Platts" " FOB AG Cargoes" baha aňlatmasy boýunça "Propane" 40 % goşulan "Butane" 60% jemi indirim 113 ABŞ/tn., aşaky çägi $300 ABŞ/tn. ugry Täjigistan ("Türkmengaz" DK) (ýüzt.652275) tonna2,500300750,000tonnaöňünden tölemekFCANaýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminalyTürkmenistan512Naýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminalyDaşarkyABŞ-nyň dollary
10Suwuklandyrylan gaz (TŞ 022224689-01-2019) "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB AG Cargoes" setiri "Propane" 40 % goşulan "Butane" 60% indirim $ 88 ABŞ/tn., aşaky çägi $300 ABŞ/tn. Ugry Owganystan ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.653159)tonna6,0003001,800,000tonnaöňünden tölemekFCAAhaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyTürkmenistan107Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
11Natriý hlorly (nahar duzy) senagatda ulanmak üçin däneli ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.654175) tonna50,0001155,750,000tonnaöňünden tölemekEXW"Guwlyduz" kombinatyTurkmenistan107"Guwlyduz" kombinatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
12"А" kysymly tehniki ýod (gaby alyjynyň hasabyna) ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.656354)tonna4067,7152,708,600tonnaöňünden tölemekEXW"Bereket" ýod zawodyTurkmenistan107Balkan welaýaty "Bereket" ýod zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
13"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) "Argus Media Ltd" "Granular urea - fob bulk" baha aňlatmasy boýunça "Black sea" setiri indirim $150 ABŞ/tn, aşaky çägi $250 ABŞ/tn. Ugry Täjigistan ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.656355)tonna5,0002501,250,000tonnaöňünden tölemekEXW "Marykarbamid" zawodyTürkmenistan107 "Marykarbamid" zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
14Tehniki kükürt-gapsyz granunirlenen ("Türkmengaz" DK) (ýüzt. 656960)tonna30,0002306,900,000tonnaöňünden tölemekEXW"Galkynyş" GGIZTürkmenistan512"Galkynyş" GGIZDaşarkyABŞ-nyň dollary
15T60-475-119 kysymly polietilen (TDS-1097-2018) "ICIS" "PE HDPE IM" baha aňlatmasy boýunça "CFR Turkey Middle East Origin" setiri, indirim $200 ABŞ/tn., aşaky çägi $1609 ABŞ/tn.Ugry Hytaý ("Türkmenhimiýa" DK) (ýüzt.651720)tonna5,0001,6098,045,000tonnaöňünden tölemekFCAGyýanlydaky polimer zawodyTürkmenistan107Gyýanlydaky polimer zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
16T60-475-119 kysymly polietilen (TDS-1097-2018) "ICIS", "Polyethylene Asia Pacific" baha aňlatmasy boýunça "HDPE Injection" "CFR China" setiri, indirim $435 ABŞ/tn., aşaky çägi $1609 ABŞ/tn. Ugry Türkiýe. ("Türkmenhimiýa" DK) (ýüzt.651721)tonna5,0001,6098,045,000tonnaöňünden tölemekFCAGyýanlydaky polimer zawodyTürkmenistan107Gyýanlydaky polimer zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
17Plastik poddon P4-D2, 1100*1300*150 mm ("Senagat plastik" HJ) (ýüzt. 631232)sany48,00058928,272,000sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTurkmenistan001Balkan welaýatyIçerkiTürkmen manady
18Plastik poddon P4-D2, 1200*1200*150 mm ("Senagat plastik" HJ) (ýüzt. 631232)sany18,00058910,602,000sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTurkmenistan001Balkan welaýatyIçerkiTürkmen manady
19Plastik poddon P4-D9 1200*800*125 mm ("Senagat plastik" HJ) (ýüzt. 631232)sany14,0003975,558,000sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTurkmenistan001Balkan welaýatyIçerkiTürkmen manady
20Plastik poddon P4-D11 1200*800*150 mm ("Senagat plastik" HJ) (ýüzt. 631232)sany8,0004633,704,000sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTurkmenistan001Balkan welaýatyIçerkiTürkmen manady
21Tehniki kükürt, granulirlenen (ýüzt. 650315) ("Türkmengaz" DK)tonna30,0005,200156,000,000tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan512"Galkynyş" GGIZIçerkiTürkmen manady
22T60-475-119 kysymly ýokary dykyzly polietilen (kondisiýa däl) ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.652901)tonna3,21418,00057,852,000tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTurkmenistan107Gyýanlydaky polimer zawodyIçerkiTürkmen manady
Oba hojalyk önümleri
1Guradylan arassalanmadyk buýan köki we kök baldaklary (Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi) (ýüzt.651266)tonna1,979500989,500tonnaöňünden tölemekFCATürkmenabat ş.Türkmenistan620Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
Ýeňil senagat önümleri
1Nah ýüplük Nm 16,9/1 (Ne 10/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627423)kg.96,7503.05295,087.5kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
2Nah ýüplük Nm 20,3/1 (Ne 12/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627423)kg.2,8753.18,912.5kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
3Nah ýüplük Nm 27,1/1 (Ne 16/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627423)kg.29,9503.398,835kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
4Nah ýüplük Nm 33,9/1 (Ne 20/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627423)kg.70,8503.5247,975kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
510 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.628620)boý metr100,0002.17217,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
612 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.628620)boý metr567,0002.251,275,750boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
713 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.628620)boý metr350,0002.28798,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
814 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.628620)boý metr50,0004.15207,500boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
915 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.628620)boý metr50,0002.39119,500boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
10Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda ("Türkmenhaly" DB) (ýüzt.634359)in.m.70.08041,740.6in.m.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan104Aşgabat şDaşarkyABŞ-nyň dollary
11Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Nm 34/1 (Ne 20/1 KR. DK) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.634516) kg.252,0003.5882,000kg.öňünden tölemekEXWKaka etrabyTürkmenistan110Kaka etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
12Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 24/1 (Ne 14/1) Ring. 42.18 teks Kard (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.636944)kg.528,0004.162,196,480kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
13Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 10/1 (Ne 6/1) Ring 100.0 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.641514)kg.17,6002.951,040kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
14Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring 59.17 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.641514)kg.17,6003.0553,680kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
15Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1)Ring 37.00 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.641514)kg.88,0003.3290,400kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
16Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.642277) kg.32,0003.3105,600kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyABŞ-nyň dollary
17Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.642277) kg.272,8003.5954,800kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyABŞ-nyň dollary
18Nah ýüplük Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.644732)kg.134,0005670,000kg.öňünden tölemekEXWKaka etrabyTürkmenistan110Kaka etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
19Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.645872)kg.40,0004.94197,600kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyABŞ-nyň dollary
20Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.645875) kg.8,8003.329,040kg.öňünden tölemekEXWTagtabazar etrabyTürkmenistan110Tagtabazar etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
21Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.648784) kg.382,4003.31,261,920kg.öňünden tölemekEXWBaherden etrabyTürkmenistan110Baherden etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
22Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.648784) kg.400,0003.51,400,000kg.öňünden tölemekEXWBaherden etrabyTürkmenistan110Baherden etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
23Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Kard (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649120)kg.35,2003.3116,160kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
24Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 10/1 (Ne 6/1) Ring 100.0 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649387)kg.52,8002.9153,120kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
25Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 12/1 (Ne 7/1) Ring. 83.33 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649387)kg.24,8502.9573,307.5kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
26Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring. 59.17 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649387)kg.42,4503.05129,472.5kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
27Nah ýüplük Nm 16,9/1 (Ne 10/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649390)kg.27,941.153.0585,220.51kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
28Nah ýüplük Nm 33,9/1 (Ne 20/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649390)kg.181,7503.5636,125kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
29Dürli ölçegli orta öwüşginli boýalan sütükli önümler (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652093)kg.11,0005.560,500kg.öňünden tölemekEXWBaýramaly ş.Türkmenistan110Baýramaly ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
30Dürli ölçegli orta öwüşginli boýalan sütükli önümler (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652095)kg.11,0005.560,500kg.öňünden tölemekEXWBaýramaly ş.Türkmenistan110Baýramaly ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
31Nah ýüplük Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652230)kg.110,0005550,000kg.öňünden tölemekEXWetrap BabadaýhanTürkmenistan110etrap BabadaýhanDaşarkyABŞ-nyň dollary
32Nah ýüplük kardly Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652378)kg.88,0003.1272,800kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
33Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat Nm 34/1 (Ne 20/1) OE dokma sen. önümçilik üçin (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652410)kg.72,0002.9208,800kg.öňünden tölemekEXWHalaç ş.Türkmenistan110Halaç ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
34Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring, 37.00 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652649)kg.400,0003.31,320,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
35Dürli ölçegli orta öwüşginli boýalan sütükli önümler (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.653151)kg.154,0005.5847,000kg.öňünden tölemekEXWBaýramaly ş.Türkmenistan110Baýramaly ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
36Dürli reňklerdäki we dürli ölçeglerdäki düz boýalan we žakkard sütükli önümler (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.653337)kg.18,9005.5103,950kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Aşgabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
37Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.654105)kg.400,0002.71,080,000kg.öňünden tölemekEXWSeýdi şTürkmenistan110Seýdi şDaşarkyABŞ-nyň dollary
38Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE(Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656079)kg.86,0002.7232,200kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
39Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656079)kg.109,6503.3361,845kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
40Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656079)kg.23,6503.582,775kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
41Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656796)kg.1,000,0002.552,550,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
42Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656796)kg.1,000,0002.62,600,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
43Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656796)kg.1,000,0002.72,700,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
44Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656796)kg.1,000,0002.92,900,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
45Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656798)kg.1,000,0003.13,100,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
46Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656798)kg.1,500,0003.34,950,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
47Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656798)kg.1,500,0003.55,250,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
48Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.657239)kg.500,0002.551,275,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
49Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.657239)kg.500,0002.61,300,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
50Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.657239)kg.500,0002.71,350,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
51Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.657239)kg.500,0002.91,450,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
52Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.657241)kg.1,000,0003.13,100,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
53Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.657241)kg.1,500,0003.34,950,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
54Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.657241)kg.1,500,0003.55,250,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyABŞ-nyň dollary
55Nah ýüplük Nm 16,9/1 (Ne 10/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627424)kg.33,691.341.251,389,766.13kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyTürkmen manady
56Nah ýüplük Nm 20,3/1 (Ne 12/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627424)kg.44,87542.51,907,187.5kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyTürkmen manady
57Nah ýüplük Nm 27,1/1 (Ne 16/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627424)kg.59,55043.752,605,312.5kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyTürkmen manady
58Nah ýüplük Nm 33,9/1 (Ne 20/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.627424)kg.26,400451,188,000kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyTürkmen manady
59Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.630071) kg.394,40043.7517,255,000kg.öňünden tölemekEXWBaherden etrabyTürkmenistan110Baherden etrabyDaşarkyTürkmen manady
60Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.630071) kg.478,0004521,510,000kg.öňünden tölemekEXWBaherden etrabyTürkmenistan110Baherden etrabyDaşarkyTürkmen manady
61Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Nm 34/1 (Ne 20/1 KR. DK) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.634517) kg.168,000457,560,000kg.öňünden tölemekEXWKaka etrabyTürkmenistan110Kaka etrabyDaşarkyTürkmen manady
62Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 24/1 (Ne 14/1) Ring. 42.18 teks Kard (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.636943)kg.132,00014.541,919,280kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyTürkmen manady
63Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 10/1 (Ne 6/1) Ring. 100.0 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.641515)kg.4,40037.5165,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyTürkmen manady
64Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring. 59.17 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.641515)kg.4,40041.25181,500kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyTürkmen manady
65Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring. 37.00 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.641515)kg.22,00043.75962,500kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyTürkmen manady
66Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.642278) kg.8,00043.75350,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyTürkmen manady
67Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.642278) kg.68,200453,069,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyTürkmen manady
68Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.645869) kg.60,00031.251,875,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyTürkmen manady
69Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Nm 27/1 (Ne 16/1) R. K. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.645874)kg.2,20043.7596,250kg.öňünden tölemekEXWTagtabazar etrabyTürkmenistan110Tagtabazar etrabyDaşarkyTürkmen manady
70Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly,sort 2, dokma sen.üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.646378)kg.80,000302,400,000kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyTürkmen manady
71Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda ("Türkmenhaly" DB) (ýüzt. 647955)sany70023,023sanyöňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan104Aşgabat şDaşarkyTürkmen manady
72Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda ("Türkmenhaly" DB) (ýüzt. 647957)in.m.287.760632,938.37in.m.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan104Aşgabat şDaşarkyTürkmen manady
73Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. Üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.648787) kg.95,60043.754,182,500kg.öňünden tölemekEXWBaherden etrabyTürkmenistan110Baherden etrabyDaşarkyTürkmen manady
74Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.648787) kg.100,000454,500,000kg.öňünden tölemekEXWBaherden etrabyTürkmenistan110Baherden etrabyDaşarkyTürkmen manady
75Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Care (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649123)kg.8,80043.75385,000kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyTürkmen manady
76Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 10/1 (Ne 6/1) Ring. 100.0 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649386)kg.13,20037.5495,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyTürkmen manady
77Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 12/1 (Ne 7/1) Ring. 83.33 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649386)kg.13,20038.75511,500kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyTürkmen manady
78Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring. 59.17 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.649386)kg.2,55041.25105,187.5kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyTürkmen manady
79Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat Nm 34/1 (Ne 20/1) OE dokma sen. önümçilik üçin (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652411)kg.18,00037.5675,000kg.öňünden tölemekEXWHalaç ş.Türkmenistan110Halaç ş.DaşarkyTürkmen manady
80Nah ýüplük kardly Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652413)kg.22,00042.5935,000kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyTürkmen manady
81Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring. 37.00 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652650)kg.100,00043.754,375,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyTürkmen manady
82Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE(Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.654104)kg.100,00036.253,625,000kg.öňünden tölemekEXWSeýdi şTürkmenistan110Seýdi şDaşarkyTürkmen manady
83Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE(Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656080)kg.21,50036.25779,375kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
84Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656080)kg.38,70043.751,693,125kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
85Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656080)kg.17,20045774,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
86Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 12/1 (Ne 7/1) Ring. 83.33 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656526)kg.4,95038.75191,812.5kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyTürkmen manady
87Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656794)kg.500,00033.7516,875,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
88Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656794)kg.500,0003517,500,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
89Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656794)kg.500,00036.2518,125,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
90Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656794)kg.500,00037.518,750,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
91Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656795)kg.500,00042.521,250,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
92Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656795)kg.750,00043.7532,812,500kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
93Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656795)kg.750,0004533,750,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
94Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.657236)kg.500,00033.7516,875,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
95Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.657236)kg.500,0003517,500,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
96Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.657236)kg.500,00036.2518,125,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
97Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.657236)kg.500,00037.518,750,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
98Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.657240)kg.1,000,00042.542,500,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
99Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.657240)kg.1,500,00043.7565,625,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
100Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.657240)kg.1,500,0004567,500,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
101Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE(Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.657242)kg.41,50036.251,504,375kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
102Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.657242)kg.39,35043.751,721,562.5kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
103Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.657242)kg.17,85045803,250kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryDaşarkyTürkmen manady
104Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda ("Türkmenhaly" DB) (ýüzt.634361)in.m.46.210109,600.52in.m.öňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan104Aşgabat şIçerkiTürkmen manady
105Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda ("Türkmenhaly" DB) (ýüzt.641753)in.m.389.430993,709.12in.m.öňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan104Aşgabat şIçerkiTürkmen manady
106Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda ("Türkmenhaly" DB) (ýüzt.641755)sany59022,498.6sanyöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan104Aşgabat şIçerkiTürkmen manady

Bellik: TDHÇMB-nyň söwdalaryna çykarylan pagta we nebit önümleriniň bahalary halkara nyrhnamalara laýyklykda günde üýtgeýär ( pagta boýunça Liwerpulyň maglumat agentligi bolan “Cotton Outlook” we nebit önümleri boýunça “Platts” maglumat agentliginiň maglumatlaryna laýyklykda).

2022