Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy

28.03.2023ý. № 70 söwdalaryna çykarylýan harytlar

LOT №HarytÖlç. bir.Möç.BahasyJemiÖlç. bir.Töleg şertiIber. şert.NokadyÖndüriji ýurtSatyjy dellalÝerleşýän ýeriGörünişiPul birligi
 
 
 
 
 
Gurluşyk önümleri
1Portlandsement PS 500-GO-K (guýlan we/ýa-da satyn alyjynyň hasabyna) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.682057)tn.10,00040400,000tn.öňünden tölemekEXW Balkan wel., Jebel ş.Türkmenistan207 Balkan wel., Jebel ş.Daşarky ABŞ-nyň dollary
2Düz (float) aýna önümi 3,5 mm. (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.686901)in.m.200,0002.45490,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel.Gökdepe etr Owadandepe geň.Daşarky ABŞ-nyň dollary
3Düz (float) aýna önümi 4 mm. (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.686901)in.m.150,0002.75412,500in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel.Gökdepe etr Owadandepe geň.Daşarky ABŞ-nyň dollary
4Düz (float) aýna önümi 6 mm. (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.686901)in.m.75,0004.07305,250in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel.Gökdepe etr Owadandepe geň.Daşarky ABŞ-nyň dollary
5Düz (float) aýna önümi 8 mm. (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.686901)in.m.40,0004.1164,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel.Gökdepe etr Owadandepe geň.Daşarky ABŞ-nyň dollary
6Düz (float) aýna önümi 10 mm. (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.686901)in.m.110,0006660,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel.Gökdepe etr Owadandepe geň.Daşarky ABŞ-nyň dollary
7Sozulan armatur A500C- Ø16mm (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.658823)tonna2,00015,00030,000,000tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Russiýa Federasiýasy207Balkan wel. Türkmenbaşy ş.IçerkiTürkmen manady
8Sozulan armatur A500C- Ø20mm (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.658823)tonna1,98015,00029,700,000tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Russiýa Federasiýasy207Balkan wel. Türkmenbaşy ş.IçerkiTürkmen manady
9Sozulan armatur A500C- Ø12mm (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.662851)tonna2,00015,00030,000,000tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Russiýa Federasiýasy207Balkan wel. Türkmenbaşy ş.IçerkiTürkmen manady
10Sozulan armatur A500C- Ø18mm (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.662851)tonna1,50015,00022,500,000tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Russiýa Federasiýasy207Balkan wel. Türkmenbaşy ş.IçerkiTürkmen manady
Maşyngurluşyk önümleri
1Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy) (ýüzt.478671)sany70453,000sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa2Aşgabat ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
2"Mercedes-Benz S600 "awtomobili (bronirlenen) Pullman, 2001 ý. hereket. belgisi 13797040013054, nowa belgisi WDB2201781A243936 (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) (ýuzt.508647)sany148,50048,500sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa2Aşgabat ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
3"Cadillac STS" awtomobili (bronirlenen), 2010ý. nowa belgisi 1G6DU6EA4A0119765 (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) (ýuzt.511169)sany172,50072,500sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa2Aşgabat ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
4Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy) (ýüzt.622660)sany160866,000sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa2Aşgabat ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
5Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy) (ýüzt.475969)sany203,920,783sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa2Aşgabat ş.IçerkiTürkmen manady
Nebit-himiýa önümleri
1Agyr wakuum gazoýly "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Gasoil 0.1%" setiri, indirim $ 340 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 150 ABŞ/tn. ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.623687)tonna10,0001501,500,000tonnaöňünden tölemekFCASNGIZTürkmenistan205SNGIZDaşarkyABŞ-nyň dollary
1Pile sapagy (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi) (ýüzt.688212)tonna21.98131,3382,886,809.24tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan239Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
2А-80 kysymly ulag benzini "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Prem Unl 10ppm" setiri, indirim $ 150 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. ("Türkmennebit" DK) (ýüzt. 643244)tonna20,0002755,500,000tonnaöňünden tölemekFCASNGIZTürkmenistan205SNGIZDaşarkyABŞ-nyň dollary
2Odonkadan matalar 1-nji geçiş (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi) (ýüzt.688212)tonna9.84131,3381,292,365.92tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan239Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
3Suwuklandyrylan gaz "Platts" "FOB AG Cargoes" baha aňlatmasy boýunça "Propane" 40% goşulan "Butane" 60% jemi aşaky çägi $300 ABŞ/tn. Ugry Ermenistan ("Türkmengaz" DK) (ýüzt.652274) tonna1,500300450,000tonnaöňünden tölemekFCANaýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminalyTürkmenistan512Naýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminalyDaşarkyABŞ-nyň dollary
3Odonkadan matalar 2-nji geçiş (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi) (ýüzt.688212)tonna8.96131,3381,176,788.48tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan239Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
4Suwuklandyrylan gaz "Platts" " FOB AG Cargoes" baha aňlatmasy boýunça "Propane" 40 % goşulan "Butane" 60% jemi indirim 113 ABŞ/tn., aşaky çägi $300 ABŞ/tn. Ugry Täjigistan ("Türkmengaz" DK) (ýüzt.652275) tonna500300150,000tonnaöňünden tölemekFCANaýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminalyTürkmenistan512Naýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminalyDaşarkyABŞ-nyň dollary
4Ýüpek keleplenýän pile (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi) (ýüzt.688212)tonna5.997,000572,300tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan239Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
5Tehniki kükürt-gapsyz granulirlenen ("Türkmengaz" DK) (ýüzt. 653355)tonna25,000451,125,000tonnaöňünden tölemekEXW"Galkynyş" GGIZTürkmenistan512"Galkynyş" GGIZDaşarkyABŞ-nyň dollary
5Goşa pile (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi) (ýüzt.688212)tonna8.7597,000848,750tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan239Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
6Tehniki kükürt-gapsyz granulirlenen ("Türkmengaz" DK) (ýüzt. 656960)tonna30,000451,350,000tonnaöňünden tölemekEXW"Galkynyş" GGIZTürkmenistan512"Galkynyş" GGIZDaşarkyABŞ-nyň dollary
6Pile sapagy (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi) (ýüzt.688213)tonna16.9131,3382,219,612.2tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan239Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
7Şepbeşik nebit ýol bitumy BND 60/90 ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.664543)tonna3,000275825,000tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
7Odonkadan matalar 1-nji geçiş (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi) (ýüzt.688213)tonna19.62131,3382,576,851.56tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan239Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
8Jet A-1 kysymly awiakerosin "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Jet" setiri, indirim $ 35 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn. Ugry Gruziýa ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.670142)tonna3,5003001,050,000tonnaöňünden tölemekFOBTürkmenbaşy halkara deňiz porty /FCA Kenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
8Gyrkyndy (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi) (ýüzt.688213)tonna358,385175,155tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan239Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
9Suwuklandyrylan gaz "Platts" " FOB AG Cargoes" baha aňlatmasy boýunça "Propane" 40% goşulan "Butane" 60% jemi, indirim $ 190 ABŞ/tn., aşaky çägi $300 ABŞ/tn. Ugry Owganystan ("Türkmengaz" DK) (ýüzt.674488) tonna7,0003002,100,000tonnaöňünden tölemekFCANaýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminalyTürkmenistan512Naýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminalyDaşarkyABŞ-nyň dollary
9Goşa pile (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi) (ýüzt.688213)tonna4.697,000446,200tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan239Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
10Suwuklandyrylan gaz "Platts" " FOB AG Cargoes" baha aňlatmasy boýunça "Propane" 40% goşulan "Butane" 60% jemi, indirim $ 190 ABŞ/tn., aşaky çägi $300 ABŞ/tn. Ugry Owganystan ("Türkmengaz" DK) (ýüzt.674491) tonna3,000300900,000tonnaöňünden tölemekFCANaýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminalyTürkmenistan512Naýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminalyDaşarkyABŞ-nyň dollary
10Bugdaý kepegi (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi) (ýüzt.688214)tonna1,0002,7502,750,000tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan239Ahal, Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
11Şepbeşik nebit ýol bitumy BND 60/90 ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.676853)tonna5,0002751,375,000tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
12Tehniki kükürt-gapsyz granulirlenen ("Türkmengaz" DK) (ýüzt. 680200)tonna100,000454,500,000tonnaöňünden tölemekEXW"Galkynyş" GGIZTürkmenistan512"Galkynyş" GGIZDaşarkyABŞ-nyň dollary
13Suwuklandyrylan gaz (TŞ 022224689-01-2019) "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB AG Cargoes" setiri "Propane" 40 % + "Butane" 60% indirim $ 114 ABŞ/tn, aşaky çägi $300 ABŞ/tn. Ugry Owganystan ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.681261)tonna3,000300900,000tonnaöňünden tölemekFCAAhaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyTürkmenistan107Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
14TPP D 30 S kysymly polipropilen ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.681627)tonna2,9001,1303,277,000tonnaöňünden tölemekFOB/FCA Türkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
15EKO-5 (sort-ABC) markaly gidrousulda arassalanan dizel ýangyjy "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB Italy" setiri "ULSD 10ppm" goşulan $ 201 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn. ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.681632)tonna5,0003001,500,000tonnaöňünden tölemekFCAKenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
16Jemleýji nebit koksy ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.683524)tonna5,0006853,425,000tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
17Gyzdyrylan nebit koksy ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.683525)tonna3,0001,0203,060,000tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
18Suwuklandyrylan gaz "Platts" baha aňlatmasy "FOB Arab Gulf " setiri, "Propane" goşulan "Butane" (laborаtoriýanyň sertifikatyna laýyklykda), aşaky çägi $ 310 ABŞ/tn. Ugry Ýewropa ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.687082)tonna2,000310620,000tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
19Suwuklandyrylan gaz "Platts" baha aňlatmasy "FOB Arab Gulf " setiri, "Propane" goşulan "Butane" (laborаtoriýanyň sertifikatyna laýyklykda), aşaky çägi $ 310 ABŞ/tn. Ugry Gruziýa ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.687083)tonna2,000310620,000tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
20Suwuklandyrylan gaz "Platts" baha aňlatmasy "FOB Arab Gulf " setiri, "Propane" goşulan "Butane" (laborаtoriýanyň sertifikatyna laýyklykda), aşaky çägi $ 310 ABŞ/tn. Ugry Ermenistan ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.687085)tonna2,000310620,000tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
21Suwuklandyrylan gaz "Platts" baha aňlatmasy "FOB Arab Gulf " setiri, "Propane" goşulan "Butane" (laborаtoriýanyň sertifikatyna laýyklykda) indirim $ 235 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 310 ABŞ/tn. ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.687086)tonna1,800310558,000tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
22L-0,5-62 kysymly dizel ýangyjy "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB Italy" setiri "Gasoil 0.1%" indirim $ 20 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 330 ABŞ/tn. ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.687088)tonna25,5003308,415,000tonnaöňünden tölemekFCASNGIZTürkmenistan205SNGIZDaşarkyABŞ-nyň dollary
23ТS-1 kysymly awiakerosin "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB Italy" setiri "Jet", indirim $ 9 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn. Ugry Owganystan ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.687089)tonna2,500300750,000tonnaöňünden tölemekFCAYmamnazar gümrük terminalyTürkmenistan205Ymamnazar gümrük terminalyDaşarkyABŞ-nyň dollary
24Etilirlenmedik awtomobil benzini AI-98, klass K5 "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Prem Unl 10ppm", setiri goşulan $ 30 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn. ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.687090)tonna880300264,000tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
25TPP D 30 S kysymly polipropilen ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.687092)tonna10,0001,13011,300,000tonnaöňünden tölemekFOB/FCA Türkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
26"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) "Argus Media Ltd" "Granular urea - fob bulk" baha aňlatmasy boýunça "Black sea" setiri, indirim $ 300 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 250 ABŞ/tn. Ugry Ýewropa ("Türkmenhimiýa" DK) (ýüzt.687578)tonna100,00025025,000,000tonnaöňünden tölemekEXW"Garabogazkarbamid" zawodyTürkmenistan107"Garabogazkarbamid" zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
27Ownuk markaly, 1-nji hilli maýdalanan hlorly kaliý "Argus Media Ltd" baha aňlatmasy boýunça "MOP-fob standart bulk" setiri "Baltic/Black sea" indirim $ 275 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 1051,52 ABŞ/tn. ("Türkmenhimiýa" DK) (ýüzt.687937) tonna5,0001,051.525,257,600tonnaöňünden tölemekEXWLebap welaýaty, ş.GarlykTürkmenistan107Lebap welaýaty, ş. GarlykDaşarkyABŞ-nyň dollary
28L-0,5-62 kysymly dizel ýangyjy "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB Italy" setiri "Gasoil 0.1%" indirim $ 20 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 330 ABŞ/tn. ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.)tonna30,0003309,900,000tonnaöňünden tölemekFCASNGIZTürkmenistan205SNGIZDaşarkyABŞ-nyň dollary
29КО-20 kysymly yşyklandyryjy kerosini "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB Italy" setiri "Gasoil 0.1%" indirim $ 160 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn. ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.)tonna2,000300600,000tonnaöňünden tölemekFOBTürkmenbaşy halkara deňiz porty /FCA Kenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
30Gidrousulda arassalanan dizel ýangyjy "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "ULSD 10ppm" setiri, goşulan $ 45 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn. ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.)tonna30,0003009,000,000tonnaöňünden tölemekFCAKenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
31ТS-1 kysymly awiakerosin "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB Italy" setiri "Jet", indirim $ 50 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn. Ugry Gruziýa ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.)tonna1,500300450,000tonnaöňünden tölemekFOBTürkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
32ТS-1 kysymly awiakerosin "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB Italy" setiri "Jet", indirim $ 50 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn. Ugry Täjigistan ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.)tonna5,0003001,500,000tonnaöňünden tölemekFCAKenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
33ТS-1 kysymly awiakerosin "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB Italy" setiri "Jet", indirim $ 49 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn. Ugry Gazagystan ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.)tonna5,0003001,500,000tonnaöňünden tölemekFCAKenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
34Suwuklandyrylan gaz "Platts" "FOB AG Cargoes" baha aňlatmasy boýunça "Propane" 40% goşulan "Butane" 60% jemi, indirim $ 195 ABŞ/tn, aşaky çägi $ 300 ABŞ/tn. ("Türkmengaz" DK) (ýüzt.688325) tonna30,000300450,000tonnaöňünden tölemekFCANaýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminalyTürkmenistan512Naýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminalyDaşarkyABŞ-nyň dollary
35TPP Z 30 G kysymly polipropilen ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.667507)tonna1,83026,05047,671,500tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan205TNGIZTIçerkiTürkmen manady
36SN-350 kysymly başlangyç ýagy ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.667508)tonna1,70014,10023,970,000tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan205TNGIZTIçerkiTürkmen manady
37Himiki sapaklardan polipropilenden tehniki halta, adaty 50x60 sm logotiply ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.667509)sany100,0002.9290,000sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan205TNGIZTIçerkiTürkmen manady
38Himiki sapaklardan polipropilenden tehniki halta, adaty 50x60 sm ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.667510)sany980,0002.422,371,600sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan205TNGIZTIçerkiTürkmen manady
39TPP D 30 S kysymly polipropilen ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.667511)tonna2,75725,50070,303,500tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan205TNGIZTIçerkiTürkmen manady
40SN-600 kysymly başlangyç ýagy ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.670391)tonna45015,6007,020,000tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan205TNGIZTIçerkiTürkmen manady
41SN-350 kysymly başlangyç ýagy ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.670392)tonna5,00014,10070,500,000tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan205TNGIZTIçerkiTürkmen manady
42TPP D 382 BF kysymly polipropilen ("Türkmennebit" DK) (ýüzt.673110)tonna1,90025,00047,500,000tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan205TNGIZTIçerkiTürkmen manady
43Tip II-Ýönekeý gaplama örtügi 20 µ (TNGIZT) (ýüzt.681515)tonna75525,10018,950,500tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Turkmenistan205TNGIZTIçerkiTürkmen manady
44Plastik poddon P4-D2, 1100*1300*150 mm ("Senagat plastik" HJ) (ýüzt. 683464)sany50,00058929,450,000sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan001Balkan welaýatyIçerkiTürkmen manady
45Plastik poddon P4-D2, 1200*1200*150 mm ("Senagat plastik" HJ) (ýüzt. 683464)sany20,00058911,780,000sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan001Balkan welaýatyIçerkiTürkmen manady
46Plastik poddon P4-D9 1200*800*125 mm ("Senagat plastik" HJ) (ýüzt. 683464)sany14,0003975,558,000sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan001Balkan welaýatyIçerkiTürkmen manady
47Plastik poddon P4-D11 1200*800*150 mm ("Senagat plastik" HJ) (ýüzt. 683464)sany8,0004633,704,000sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan001Balkan welaýatyIçerkiTürkmen manady
Ýeňil senagat önümleri
1Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda ("Türkmenhaly" DB) (ýüzt.634359)in.m.70.08041,740.6in.m.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan104Aşgabat ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
2Nah ýüplük Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.644732)kg.134,0003.6482,400kg.öňünden tölemekEXWKaka etrabyTürkmenistan110Kaka etrabyIçerkiABŞ-nyň dollary
3Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma önüm. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.648784) kg.382,4002.45936,880kg.öňünden tölemekEXWBaherden etrabyTürkmenistan110Baherden etrabyIçerkiABŞ-nyň dollary
4Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.648784) kg.400,0002.551,020,000kg.öňünden tölemekEXWBaherden etrabyTürkmenistan110Baherden etrabyIçerkiABŞ-nyň dollary
5Nah ýüplük Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652230)kg.110,0003.6396,000kg.öňünden tölemekEXWBabadaýhan etrapTürkmenistan110Babadaýhan etrapIçerkiABŞ-nyň dollary
6Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring 37.00 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652649)kg.257,0002.45629,650kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
7Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.654105)kg.400,0002.4960,000kg.öňünden tölemekEXWSeýdi ş.Türkmenistan110Seýdi ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
8Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656796)kg.276,0002.25621,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiABŞ-nyň dollary
9Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656796)kg.452,0002.31,039,600kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiABŞ-nyň dollary
10Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656796)kg.1,000,0002.42,400,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiABŞ-nyň dollary
11Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656796)kg.675,0002.51,687,500kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiABŞ-nyň dollary
12Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656798)kg.303,2502.35712,637.5kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiABŞ-nyň dollary
13Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656798)kg.93,2002.55237,660kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiABŞ-nyň dollary
14Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat sort 2 dokma sen. üçin., Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661115)kg.130,0002.3299,000kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
15Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661117)kg.1,000,0002.22,200,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiABŞ-nyň dollary
16Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661117)kg.925,0002.252,081,250kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiABŞ-nyň dollary
17Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661117)kg.925,0002.32,127,500kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiABŞ-nyň dollary
18Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661117)kg.1,000,0002.42,400,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiABŞ-nyň dollary
19Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661117)kg.1,000,0002.52,500,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiABŞ-nyň dollary
20Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661119)kg.1,000,0002.552,550,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiABŞ-nyň dollary
21Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661119)kg.342,4912.45839,102.95kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiABŞ-nyň dollary
22Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661119)kg.888,0002.552,264,400kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiABŞ-nyň dollary
23Taýýar düşekçe toplumy Flanel: ýorgan daşy 1 sany (160x220sm), düşekçe üsti 1 sany (180x240sm), ýassyk daşy 1 sany (65x65sm), boýalan, basylan (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň +/-5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662424)toplum1,60028.5745,712toplumöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiIçerkiABŞ-nyň dollary
24Taýýar düşekçe toplumy Flanel: ýorgan daşy 1 sany (200x220sm), düşekçe üsti 1 sany (240x260sm), ýassyk daşy 2 sany (65x65sm), boýalan, basylan (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň +/-5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662424)toplum1,20034.7841,736toplumöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiIçerkiABŞ-nyň dollary
25Taýýar düşekçe toplumy Kreton: ýorgan daşy 1 sany (160x220sm), düşekçe üsti 1 sany (180x240sm), ýassyk daşy 1 sany (65x65sm), boýalan, basylan (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň +/-5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662424)toplum2,00029.8159,620toplumöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiIçerkiABŞ-nyň dollary
26Taýýar düşekçe toplumy Kreton: ýorgan daşy 1 sany (200x220sm), düşekçe üsti 1 sany (240x260sm), ýassyk daşy 2 sany (65x65sm), boýalan, basylan (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň +/-5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662424)toplum1,80036.0364,854toplumöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiIçerkiABŞ-nyň dollary
27Ak reňk trikotaž matadan maýka, ölçegleri: S, M, L, XL, XXL, XXXL (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662424)sany24,0002.5761,680sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiIçerkiABŞ-nyň dollary
28Nah Flannel matasy, aşgarlanmadyk, dykyz, dürli inli, Nm 34/1 Ring х Nm 14/1 OE (Ne 20/1 Ring х 8/1 OE) 168 gr./in.m. ±5% (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt. 662429)in.m.115,0001.2138,000in.m.öňünden tölemekEXWBäherden etr.Türkmenistan110Bäherden etr.IçerkiABŞ-nyň dollary
29Nah Flannel matasy, aşgarlanmadyk, dykyz, dürli inli, Nm 34/1 Ring х Nm 17/1 OE (Ne 20/1 Ring х 10/1 OE) 147 gr./in.m. ±5% (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt. 662429)in.m.115,0001.16133,400in.m.öňünden tölemekEXWBäherden etr.Türkmenistan110Bäherden etr.IçerkiABŞ-nyň dollary
30Nah Flannel matasy, aşgarlanmadyk inçe, dürli inli ±2,5% sm, Nm34/1 Ring О.Е. x17/1O.E. (Ne20/1Ring О.Е. x10/1O.E.) 142 gr./in.m. ±5% (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662431)in.m.110,0001.16127,600in.m.öňünden tölemekEXWWekilbazar ş.Türkmenistan110Wekilbazar ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
31Nah Flannel matasy aşgarlanmadyk, dykyz, dürli inli ±2,5% sm, Nm34/1 Ring О.Е x 14/1 O.E. (Ne 20/1 Ring О.Е x 8/1 O.E.) 167 gr./in.m. ±5% (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662463)in.m.110,0001.2132,000in.m.öňünden tölemekEXWWekilbazar ş.Türkmenistan110Wekilbazar ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
32Jinsi jalbary (Fashion) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662765)sany2,00037.1474,280sanyöňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaIçerkiABŞ-nyň dollary
33Jinsi şorty (Fashion) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662765)sany2,00022.8645,720sanyöňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaIçerkiABŞ-nyň dollary
34Jinsi ýubka (Fashion) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662765)sany2,00022.8645,720sanyöňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaIçerkiABŞ-nyň dollary
35Çaga jinsi jalbary (2-10) ýaşa çenli (Fashion) (Fashion) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662765)sany2,00024.2948,580sanyöňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaIçerkiABŞ-nyň dollary
36Çaga jinsi jalbary (10- ýaşdan ýokary) (Fashion) (Fashion) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662765)sany2,00025.7151,420sanyöňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaIçerkiABŞ-nyň dollary
37Bir adamlyk taýýar düşekçe toplumy: Kreton (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.663299)toplum10044.294,429toplumöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
38Iki adamlyk taýýar düşekçe toplumy: Kreton (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.663299)toplum100565,600toplumöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
39Bir adamlyk taýýar düşekçe toplumy: Flanel (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.663299)toplum20041.148,228toplumöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
40Iki adamlyk taýýar düşekçe toplumy: Flanel (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%)(Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.663299) toplum20051.7110,342toplumöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
41Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.671134)kg.224,0002.2492,800kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiABŞ-nyň dollary
42Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) aşgarlanmadyk kardly, sort 1 dokma önüm. üçin Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.672417)kg.77,0002.55196,350kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
43Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.672418)kg.60,2002.55153,510kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiIçerkiABŞ-nyň dollary
44Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Open End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.672418)kg.30,1002.575,250kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiIçerkiABŞ-nyň dollary
45Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring. 37.00 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.672874)kg.33,0002.6587,450kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
46Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring. 29.58 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.672874)kg.33,0002.5584,150kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
47Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) aşgarlanmadyk kardly sort 1, dokma önüm. üçin Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.674768)kg.77,0002.55196,350kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
48Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.674771)kg.600,0002.451,470,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeIçerkiABŞ-nyň dollary
49Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.674771)kg.600,0002.551,530,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeIçerkiABŞ-nyň dollary
50Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.677516)kg.9,169.812.4522,466.03kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiABŞ-nyň dollary
51Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.680565)kg.1,000,0002.452,450,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiABŞ-nyň dollary
52Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.680565)kg.868,0002.552,213,400kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiABŞ-nyň dollary
53Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma önüm. üçin Nm 10/1 (Ne 6/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.680568) kg.37,8002.179,380kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat tekstil kompleksiIçerkiABŞ-nyň dollary
54Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma önüm. üçin Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.680568) kg.50,4002.15108,360kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat tekstil kompleksiIçerkiABŞ-nyň dollary
55Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma önüm. üçin Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.680568) kg.63,0002.2138,600kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat tekstil kompleksiIçerkiABŞ-nyň dollary
56Dürli ölçegli orta öwüşginli boýalan sütükli önümler. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.680572)kg.108,3005.5595,650kg.öňünden tölemekEXWBaýramaly ş.Türkmenistan110Baýramaly ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
57Nah ýüplük pagta egriji galyndylar bilen garylan ýeke daralan çig mal, pnewmomeh. dokma önüm. üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.681507) kg.80,0002.13170,400kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
58Dürli reňklerdäki we dürli ölçeglerdäki düz boýalan we žakkard sütükli önümler (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.682700)kg.98,0005.5539,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
59Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.682701)kg.4,2252.5510,773.75kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiIçerkiABŞ-nyň dollary
60Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Open End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.682701)kg.2,0502.55,125kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiIçerkiABŞ-nyň dollary
61Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Open End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.682701)kg.5,1252.311,787.5kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiIçerkiABŞ-nyň dollary
62Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) Open End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.682701)kg.2,1002.254,725kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiIçerkiABŞ-nyň dollary
63Nah ýüplük, çig ýekegat kardly pnewmomeh. dokma önüm. üçin Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.683384) kg.130,0002.2286,000kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
64Nah ýüplük, çig ýekegat kardly pnewmomeh. dokma önüm. üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.683384) kg.455,0002.31,046,500kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
65Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.683442)kg.414,0002.451,014,300kg.öňünden tölemekEXWGyzylarbat etrabyTürkmenistan110Gyzylarbat etrabyIçerkiABŞ-nyň dollary
66Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.683442)kg.500,0002.51,250,000kg.öňünden tölemekEXWGyzylarbat etrabyTürkmenistan110Gyzylarbat etrabyIçerkiABŞ-nyň dollary
67Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.683442)kg.500,0002.551,275,000kg.öňünden tölemekEXWGyzylarbat etrabyTürkmenistan110Gyzylarbat etrabyIçerkiABŞ-nyň dollary
68Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.683442)kg.500,0002.651,325,000kg.öňünden tölemekEXWGyzylarbat etrabyTürkmenistan110Gyzylarbat etrabyIçerkiABŞ-nyň dollary
69Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.683442)kg.500,0002.551,275,000kg.öňünden tölemekEXWGyzylarbat etrabyTürkmenistan110Gyzylarbat etrabyIçerkiABŞ-nyň dollary
70Dürli ölçegli orta öwüşginli boýalan sütükli önümler. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.683691)kg.18,0005.599,000kg.öňünden tölemekEXWBaýramaly ş.Türkmenistan110Baýramaly ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
71Nah ýüplük Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.684031) kg.120,0002.15258,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeIçerkiABŞ-nyň dollary
72Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring. 29.58 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.686320)kg.28,6002.5572,930kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
73Nah mata 100% p/s kreton-dürli inlerde-145 gr/m2 +-5% ("Ensar" HJ) (ýüzt.687277)kg.130,0001.75227,500kg.tölegi gijikdirmekFCABabadaýhan etrapTürkmenistan216Babadaýhan etrapIçerkiABŞ-nyň dollary
74Nah ýüplük dokma üçin Nm 20/1 (Ne12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.687360)kg.1,000,0002.32,300,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmengala etr.Türkmenistan110Türkmengala etr.IçerkiABŞ-nyň dollary
75Nah ýüplük dokma üçin Nm 17/1 (Ne10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.687360)kg.1,000,0002.252,250,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmengala etr.Türkmenistan110Türkmengala etr.IçerkiABŞ-nyň dollary
76Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne16/1) R.K. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.687362)kg.1,000,0002.452,450,000kg.öňünden tölemekEXWTagtabazar etr.Türkmenistan110Tagtabazar etr.IçerkiABŞ-nyň dollary
77Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne20/1) R.K. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.687362)kg.1,000,0002.552,550,000kg.öňünden tölemekEXWTagtabazar etr.Türkmenistan110Tagtabazar etr.IçerkiABŞ-nyň dollary
78Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring. 59.17 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.687363)kg.500,0002.51,250,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
79Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring. 49.31 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.687363)kg.1,000,0002.552,550,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
80Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring. 37.00 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.687363)kg.1,000,0002.452,450,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
81Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat Nm 27/1 (Ne 16/1) OE pnewmomeh. egriji enjamlardan dokma önüm. üçin (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.687364)kg.1,000,0002.42,400,000kg.öňünden tölemekEXWKöneürgenç ş.Türkmenistan110Köneürgenç ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
82Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat Nm 34/1 (Ne 20/1) OE pnewmomeh. egriji enjamlardan dokma önüm. üçin (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.687365)kg.1,000,0002.52,500,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
83Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat Nm 17/1 (Ne10/1) OE pnewmomeh. egriji enjamlardan dokma önüm. üçin (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.687366)kg.1,000,0002.252,250,000kg.öňünden tölemekEXWSakarçäge etr.Türkmenistan110Sakarçäge etr.IçerkiABŞ-nyň dollary
84Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat Nm 20/1 (Ne12/1) OE pnewmomeh. egriji enjamlardan dokma önüm. üçin (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.687366)kg.1,000,0002.32,300,000kg.öňünden tölemekEXWSakarçäge etr.Türkmenistan110Sakarçäge etr.IçerkiABŞ-nyň dollary
85Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat Nm 17/1 (Ne10/1) OE pnewmomeh. egriji enjamlardan dokma önüm. üçin (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.687367)kg.1,000,0002.252,250,000kg.öňünden tölemekEXWHalaç ş.Türkmenistan110Halaç ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
86Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat Nm 20/1 (Ne12/1) OE pnewmomeh. egriji enjamlardan dokma önüm. üçin (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.687367)kg.1,000,0002.32,300,000kg.öňünden tölemekEXWHalaç ş.Türkmenistan110Halaç ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
87Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat Nm 27/1 (Ne16/1) OE pnewmomeh. egriji enjamlardan dokma önüm. üçin (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.687367)kg.1,000,0002.42,400,000kg.öňünden tölemekEXWHalaç ş.Türkmenistan110Halaç ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
88Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat Nm 34/1 (Ne20/1) OE pnewmomeh. egriji enjamlardan dokma önüm. üçin (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.687367)kg.1,000,0002.52,500,000kg.öňünden tölemekEXWHalaç ş.Türkmenistan110Halaç ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
89Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring dokma önüm. üçin (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.687488)kg.1,000,0002.452,450,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeIçerkiABŞ-nyň dollary
90Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring dokma önüm. üçin (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.687488)kg.1,000,0002.552,550,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeIçerkiABŞ-nyň dollary
91Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde aşgarlanmadyk kardly sort 1, dokma önüm. üçin (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.687502)kg.1,000,0002.552,550,000kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
92Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde aşgarlanmadyk kardly sort 1, dokma önüm. üçin (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.687502)kg.1,000,0002.452,450,000kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
93Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde aşgarlanmadyk kardly sort 1, dokma önüm. üçin (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.687502)kg.1,000,0002.552,550,000kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
94Dürli reňklerdäki we dürli ölçeglerdäki düz boýalan we žakkard sütükli önümler ("Haýyrly senagat" HK) (ýüzt.687571)kg.57,5005.5316,250kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan922Aşgabat ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
95Nah ýüplük dokma önüm. üçin Nm 20/1 (Ne12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.688127)kg.300,0002.3690,000kg.öňünden tölemekEXWSeýdi ş.Türkmenistan110Seýdi ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
96Nah ýüplük dokma önüm. üçin Nm 27/1 (Ne16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.688127)kg.400,0002.4960,000kg.öňünden tölemekEXWSeýdi ş.Türkmenistan110Seýdi ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
97Nah ýüplük dokma önüm. üçin Nm 34/1 (Ne20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.688127)kg.500,0002.51,250,000kg.öňünden tölemekEXWSeýdi ş.Türkmenistan110Seýdi ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
98Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat sort 2 dokma önüm. üçin, Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.688129)kg.500,0002.31,150,000kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.IçerkiABŞ-nyň dollary
99Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.630071) kg.394,40043.7517,255,000kg.öňünden tölemekEXWBaherden etrabyTürkmenistan110Baherden etrabyIçerkiTürkmen manady
100Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.630071) kg.478,0004521,510,000kg.öňünden tölemekEXWBaherden etrabyTürkmenistan110Baherden etrabyIçerkiTürkmen manady
101Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda ("Türkmenhaly" DB) (ýüzt. 647955)kg.70023,023kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan104Aşgabat ş.IçerkiTürkmen manady
102Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda ("Türkmenhaly" DB) (ýüzt. 647957)kg.287.760632,938.37kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan104Aşgabat ş.IçerkiTürkmen manady
103Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring. 37.00 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.652650)kg.23,00043.751,006,250kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.IçerkiTürkmen manady
104Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE(Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.654104)kg.100,00036.253,625,000kg.öňünden tölemekEXWSeýdi şTürkmenistan110Seýdi şIçerkiTürkmen manady
105Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656794)kg.164,00033.755,535,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
106Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656794)kg.264,000359,240,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
107Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656794)kg.500,00036.2518,125,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
108Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656794)kg.346,538.4637.512,995,192.25kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
109Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656795)kg.164,50042.56,991,250kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
110Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.656795)kg.118,800455,346,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
111Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat sort 2 dokma sen. üçin., Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661116)kg.170,000305,100,000kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.IçerkiTürkmen manady
112Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661118)kg.500,00042.521,250,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
113Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661118)kg.145,95643.756,385,575kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
114Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661118)kg.417,6924518,796,140kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
115Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661120)kg.368,00032.511,960,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
116Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661120)kg.475,00033.7516,031,250kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
117Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661120)kg.475,0003516,625,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
118Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661120)kg.500,00036.2518,125,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
119Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661120)kg.500,00037.518,750,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
120Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661301)kg.100,00042.54,250,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
121Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661302)kg.100,00033.753,375,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
122Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661302)kg.100,000353,500,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
123Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661302)kg.100,00036.253,625,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
124Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.661302)kg.100,00037.53,750,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
125Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662301)kg.406,20043.7517,771,250kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
126Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662301)kg.1,000,0004545,000,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
127Nah Flannel matasy, aşgarlanmadyk, dykyz, dürli inli, Nm 34/1 Ring х Nm 14/1 OE (Ne 20/1 Ring х 8/1 OE) 168 gr./in.m. ±5% (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662419)kg.1,035,0004.24,347,000kg.öňünden tölemekEXWBäherden etr.Türkmenistan110Bäherden etr.IçerkiTürkmen manady
128Nah Flannel matasy, aşgarlanmadyk, dykyz, dürli inli, Nm 34/1 Ring х Nm 17/1 OE (Ne 20/1 Ring х 10/1 OE) 147 gr./in.m. ±5% (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt. 662419)kg.1,035,0004.064,202,100kg.öňünden tölemekEXWBäherden etr.Türkmenistan110Bäherden etr.IçerkiTürkmen manady
129Taýýar düşekçe toplumy Flanel: ýorgan daşy 1 sany (160x220sm), düşekçe üsti 1 sany (180x240sm), ýassyk daşy 1 sany (65x65sm), boýalan, basylan (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň +/-5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662427)kg.6,400100640,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiIçerkiTürkmen manady
130Taýýar düşekçe toplumy Flanel: ýorgan daşy 1 sany (200x220sm), düşekçe üsti 1 sany (240x260sm), ýassyk daşy 2 sany (65x65sm), boýalan, basylan (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň +/-5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662427)kg.4,800121.74584,352kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiIçerkiTürkmen manady
131Taýýar düşekçe toplumy Kreton: ýorgan daşy 1 sany (160x220sm), düşekçe üsti 1 sany (180x240sm), ýassyk daşy 1 sany (65x65sm), boýalan, basylan (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň +/-5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662427)kg.8,000104.35834,800kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiIçerkiTürkmen manady
132Taýýar düşekçe toplumy Kreton: ýorgan daşy 1 sany (200x220sm), düşekçe üsti 1 sany (240x260sm), ýassyk daşy 2 sany (65x65sm), boýalan, basylan (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň +/-5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662427)kg.7,200126.09907,848kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiIçerkiTürkmen manady
133Ak reňk trikotaž matadan maýka, ölçegleri: S, M, L, XL, XXL, XXXL (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662427)kg.96,0009864,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiIçerkiTürkmen manady
134Nah Flannel matasy, aşgarlanmadyk inçe, dürli inli ±2,5% sm, Nm34/1 Ring О.Е. x17/1 O.E. (Ne20/1Ring О.Е. x10/1 O.E.) 142 gr./in.m. ±5% (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662459)kg.990,0004.064,019,400kg.öňünden tölemekEXWWekilbazar ş.Türkmenistan110Wekilbazar ş.IçerkiTürkmen manady
135Nah Flannel matasy, aşgarlanmadyk, dykyz, dürli inli ±2,5% sm, Nm34/1 Ring О.Е x 14/1 O.E. (Ne20/1Ring О.Е x 8/1 O.E.) 167 gr./in.m. ±5% (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662461)kg.990,0004.24,158,000kg.öňünden tölemekEXWWekilbazar ş.Türkmenistan110Wekilbazar ş.IçerkiTürkmen manady
136Jinsi jalbary (Fashion) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662766)kg.2,000130260,000kg.öňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaIçerkiTürkmen manady
137Jinsi şorty (Fashion) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662766)kg.2,00080160,000kg.öňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaIçerkiTürkmen manady
138Jinsi ýubka (Fashion) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662766)kg.2,00080160,000kg.öňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaIçerkiTürkmen manady
139Çaga jinsi jalbary (2-10) ýaşa çenli (Fashion) (Fashion) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662766)kg.2,00085170,000kg.öňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaIçerkiTürkmen manady
140Çaga jinsi jalbary (10- ýaşdan ýokary) (Fashion) (Fashion) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.662766)kg.2,00090180,000kg.öňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaIçerkiTürkmen manady
141Bir adamlyk taýýar düşekçe toplumy: Kreton (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.663300)kg.1,000155155,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.IçerkiTürkmen manady
142Iki adamlyk taýýar düşekçe toplumy: Kreton (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.663300)kg.1,000196196,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.IçerkiTürkmen manady
143Bir adamlyk taýýar düşekçe toplumy: Flanel (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.663300)kg.2,000144288,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.IçerkiTürkmen manady
144Iki adamlyk taýýar düşekçe toplumy: Flanel (mümkin bolan gyşarnygy ölçeginiň ±5%) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.663300)kg.2,000181362,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.IçerkiTürkmen manady
145Pagta süýüminden dokalan odeýalo S-1 140*210 (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.671085)kg.20,50072.11,478,050kg.öňünden tölemekEXWWekilbazar ş.Türkmenistan110Wekilbazar ş.IçerkiTürkmen manady
146Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.671133)kg.120,00032.53,900,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
147Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) aşgarlanmadyk kardly, sort 1 dokma önüm. üçin Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.672416)kg.33,000451,485,000kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.IçerkiTürkmen manady
148Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.672419)kg.25,800451,161,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiIçerkiTürkmen manady
149Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Open End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.672419)kg.12,90037.5483,750kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiIçerkiTürkmen manady
150Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring. 37.00 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.672873)kg.77,00043.753,368,750kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.IçerkiTürkmen manady
151Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring. 29.58 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.672873)kg.77,000453,465,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.IçerkiTürkmen manady
152Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) aşgarlanmadyk kardly sort 1, dokma önüm. üçin Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.674769)kg.33,00042.51,402,500kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.IçerkiTürkmen manady
153Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.674770)kg.400,00043.7517,500,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeIçerkiTürkmen manady
154Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.674770)kg.400,0004518,000,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeIçerkiTürkmen manady
155Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.676473)kg.187,205.2943.758,190,231.44kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
156Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.677515)kg.227,091.4443.759,935,250.5kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
157Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.679801)kg.396,00032.512,870,000kg.öňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaIçerkiTürkmen manady
158Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.680567)kg.600,00043.7526,250,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
159Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.680567)kg.600,0004527,000,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň ähli welaýatlaryTürkmenistan110Türkmenistanyň ähli welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
160Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma önüm. üçin Nm 10/1 (Ne 6/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.680570) kg.25,20030756,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat tekstil kompleksiIçerkiTürkmen manady
161Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma önüm. üçin Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.680570) kg.33,60031.251,050,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat tekstil kompleksiIçerkiTürkmen manady
162Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma önüm. üçin Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.680570) kg.42,00032.51,365,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat tekstil kompleksiIçerkiTürkmen manady
163Nah ýüplük pagta egriji galyndylar bilen garylan ýeke daralan çig mal, pnewmomeh. dokma önüm. üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.681506) kg.120,00030.753,690,000kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.IçerkiTürkmen manady
164Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.682701)kg.2,27545102,375kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiIçerkiTürkmen manady
165Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Open End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.682701)kg.1,95037.573,125kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiIçerkiTürkmen manady
166Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Open End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.682701)kg.2,3753583,125kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiIçerkiTürkmen manady
167Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) Open End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.682701)kg.1,90033.7564,125kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy tekstil kompleksiIçerkiTürkmen manady
168Nah ýüplük, çig ýekegat kardly pnewmomeh. dokma önüm. üçin Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.683385) kg.70,00032.52,275,000kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.IçerkiTürkmen manady
169Nah ýüplük, çig ýekegat kardly pnewmomeh. dokma önüm. üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.683385) kg.245,000358,575,000kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.IçerkiTürkmen manady
170Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.683438)kg.414,0004016,560,000kg.öňünden tölemekEXWGyzylarbat etrabyTürkmenistan110Gyzylarbat etrabyIçerkiTürkmen manady
171Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.683438)kg.500,00041.2520,625,000kg.öňünden tölemekEXWGyzylarbat etrabyTürkmenistan110Gyzylarbat etrabyIçerkiTürkmen manady
172Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.683438)kg.500,00042.521,250,000kg.öňünden tölemekEXWGyzylarbat etrabyTürkmenistan110Gyzylarbat etrabyIçerkiTürkmen manady
173Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.683438)kg.500,00043.7521,875,000kg.öňünden tölemekEXWGyzylarbat etrabyTürkmenistan110Gyzylarbat etrabyIçerkiTürkmen manady
174Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) RING KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.683438)kg.500,0004522,500,000kg.öňünden tölemekEXWGyzylarbat etrabyTürkmenistan110Gyzylarbat etrabyIçerkiTürkmen manady
175Nah ýüplük Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.684030) kg.200,00031.256,250,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeIçerkiTürkmen manady
176Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring. 59.17 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.684032)kg.17,00041.25701,250kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.IçerkiTürkmen manady
177Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat klass А, sort 1, Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring. 29.58 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.686319)kg.15,40045693,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.IçerkiTürkmen manady
178Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda ("Türkmenhaly" DB) (ýüzt.641755)sany59022,498.6sanyöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak Türkmenistan104Aşgabat ş.IçerkiTürkmen manady

Bellik: TDHÇMB-nyň söwdalaryna çykarylan pagta we nebit önümleriniň bahalary halkara nyrhnamalara laýyklykda günde üýtgeýär ( pagta boýunça Liwerpulyň maglumat agentligi bolan “Cotton Outlook” we nebit önümleri boýunça “Platts” maglumat agentliginiň maglumatlaryna laýyklykda).

2022