Sergiler

Worldfood Istanbul

09.09.2021 12.09.2021

2021-nji ýylyň 09 - 12-nji sentýabry aralygynda Stambul şäherinde “Worldfood Istanbul” atly halkara sergisi geçiriler. Worldfood Istanbul, Türkiýedäki iň uly iýmit...

Türkiýe, Stambul

AgroWorld Uzbekistan 2021

02.03.2021 04.03.2021

2021-nji ýylyň 02 - 04-nji marty aralygynda Daşkent şäherinde “AgroWorld Uzbekistan 2021” atly 16-njy halkara oba hojalyk sergisi geçiriler. “AgroWorld Uzbekistan 2021”...

Özbegistan, Daşkent

Ykdysady üstünlikleriň wirtual sergisi

01.11.2020 31.12.2020

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy ýurdumyzyň ministrlikleri we pudaklaýyn dolandyryş edaralary bilen bilelikde Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan ykdysady üstünlikleriň wirtual...

“Sanly ykdysadyýet – ykdysady ösüşiň möhüm ugry”

19.09.2020 20.09.2020

Türkmenistanyň söwda-senagat edarasy ministrlikler we pudak edaralary bilen bilelikde 2020-nji ýylyň 19-20-nji sentýabrynda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň ýurt garaşsyzlygynyň 29 ýyllyk...

Türkmenistan, Aşgabat, Çandybil şaýoly 143

KAZAGRO/KAZFARM 2020

21.10.2020 23.10.2020

2020-nji ýylyň 21 - 23-nji oktýabry aralygynda Astana şäherinde “KAZAGRO/KAZFARM 2020” atly oba hojalyk we maldarçylyk boýunça halkara sergi geçiriler. Degişli...

Gazagystan, Astana, Dostyk köçesi 3

ASTANA BUILD 2020

20.05.2020 22.05.2020

2020-nji ýylyň 20 - 22-njy maýy aralygynda Astana şäherinde “ASTANA BUILD 2020” atly gurluşyk, interýer, ýyladyş we howalandyryş boýunça halkara...

Gazagystan, Astana, Dostyk köçesi 3

ECOTECH 2020

20.05.2020 22.05.2020

2020-nji ýylyň 20 - 22-njy maýy aralygynda Astana şäherinde “ECOTECH 2020” atly galyndylary gaýtadan işleýiş tehnologiýalarynyň we daşky gurşawy goramak...

Gazagystan, Astana, Dostyk köçesi 3

KIOGE 2020

07.10.2020 09.10.2020

2020-nji ýylyň 07 - 09-njy oktýabry aralygynda Almata şäherinde “KIOGE 2020” atly halkara nebitgaz sergisi we maslahaty geçiriler. “KIOGE 2020” sergisiniň...

Gazagystan, Almata ş., Timirýazew köçesi 42

KAZBUILD ALMATY 2020

08.09.2020 10.09.2020

2020-nji ýylyň 8 10-nji sentýabry aralygynda Almata şäherinde “KAZBUILD ALMATY 2020” atly gurluşyk we penjire, gapy, howly, keramika we daş interýerleriniň halkara...

Gazagystan, Almata ş., Timirýazew köçesi 42

GLOBAL OIL & GAS ATYRAU 2020

08.04.2020 10.04.2020

2020-nji ýylyň 08 - 10-njy aprel aralygynda Atyrau şäherinde Demirgazyk Hazar sebitleýin nebitgaz sergisi geçiriler. “GLOBAL OIL & GAS ATYRAU 2020”...

Gazagystan, Atyrau ş., Smagulowa köçesi 5a