Gurluşyk

“Türkmennebit” DK halkara bäsleşik yglan edýär

18.11.2022 22.12.2022

“Türkmennebit” döwlet konserni tender toparyň adyndan MSCC kreking desgasyndaky 100-nji reaktor-regeneratiw bloguň futerowkalaryny, içerki enjamlaryny çalyşmak we düýpli abatlaýyş işlerini...

Türkmenistan, Aşgabat ş., Arçabil şaýoly 56

Balkan welaýat häkimligi binalary gurmak boýunça tender yglan edýär

11.10.2022 01.01.1970

Balkan welaýat häkimligi Türkmenistanyň Prezidentiniň “Balkan welaýatynyň Serdar etrabynda täze, döwrebap obany gurmak hakynda” Kararyna laýyklykda gurulmaly binalaryň, desgalaryň hem-de...

Balkan welaýaty, Balkanabat ş., Gurbansoltan eje şaýoly, 14
2022