Gurluşyk

Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

07.07.2022 13.07.2022

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy özüniň hereket edýän önümçilik bazasyny giňeltmek boýunça işleri...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

27.06.2022 04.07.2022

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy özüniň hereket edýän önümçilik bazasyny giňeltmek boýunça işleri...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59
2022