Habarlar

Türkmen telekeçisi haly önümleriň eksportyny amala aşyrýar

Telekeçi Hangeldi Atakaýewiň eýeçiligindäki Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrap haly önümhanasy ýylda 1000 inedördül metre çenli haly önümlerini daşary ýurtlara eksport edýär. Telekeçiniň “Biznes Türkmenistan” internet neşirine...

Daşoguzda tut agaçlary we pile önümçiligi artar

Daşoguz welaýatynda şu ýyl 500 müň tut nahallaryny oturtmak meýilleşdirilýär. Bu görkeziji geçen ýyla garanyňda birnäçe esse köpdür. Oturdylmagy meýilleşdirilýän tut nahallarynyň onlarça müňi 21-nji martda...