Habarlar

Türkmen wekiliýeti Hytaý – Merkezi Aziýa forumyna gatnaşdy

Hytaý Halk Respublikasynyň Guwansi-Çžuan awtonom etrabynyň ykdysady-dolandyryş we medeni merkezi bolan Nannin şäherinde 18-19-njy oktýabrda Hytaý – Merkezi Aziýa hyzmatdaşlygynyň VII forumy geçdi. Çäre hoşniýetli goňşuçylyk,...

AÝM brendiniň milli önümleri Parižde görkezildi

Zenanlar üçin niýetlenen milli äheňli köýneklerdir dürli görnüşli aksessuarlary işläp taýýarlaýan “Aý Mähri” (AÝM) brendiniň önümleri Parižde görkezildi. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli ÝUNESKO-nyň Pariždäki...

Türkmenistanda kofe ýetişdirmek meýilleşdirilýär

S.A.Nyýazow adyndaky Türkmen Oba hojalyk uniwersitetinde (TOHU) ýurdumyzda kofe ösdürip ýetişdirmegiň ýollary hakynda pikir alşyldy. Bu barada “Bereketli toprak” gazeti habar berýär. TOHU-da Fransiýanyň “Agrenium” kompaniýasynyň...

Kiçi alýumin gutular “Coca-Cola”-nyň satyşyny ýokarlandyrdy

Üstümizdäki ýylyň üçünji çärýeginde “Coca-Cola” kompaniýasynyň arassa girdejisi 8% ýokarlandy. Anna güni kompaniýa tarapyndan ýaýradylan metbugat beýanatynda “Coca-Cola”-nyň bu döwürde 5% ösüş gazanandygy mälim edildi. “Guggenheim...

Türkmen wekiliýeti Argentinada saparda boldy

Buenos-Aýres şäherinde Türkmenistanyň we Argentina Respublikasynyň Daşary işler ministrlikleriniň arasynda syýasy geňeşmeler geçirildi. Çarşenbe güni geçirilen duşuşykda Türkmen wekiliýetine Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajyýew hem-de...