Habarlar

“C5+1” howanyň üýtgemeginiň täsirine garady

Gazagystanyň, Gyrgyzystanyň, Täjigistanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň we ABŞ-nyň daşky gurşawy goramak meselelerine jogapkär edaralarynyň ýolbaşçylarynyň penşenbe güni “C5+1” formatynda wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiren maslahatynda howanyň üýtgemegi,...

“Tejenkarbamid” zawodynyň durky täzelener

Daşary ýurt maýa goýumlarynyň hasabyna “Tejenkarbamid” zawodynyň durkuny düýpli täzelemek göz öňünde tutulýar. Degişli işler barada wise-premýer Çarymyrat Purçekow penşenbe güni wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly geçiren...

Aşgabatda täze Döwlet münberiniň toplumy açyldy

Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllyk baýramynyň öňüsyrasynda Aşgabatda penşenbe güni hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda Köpetdag şaýolunyň ugrunda ýerleşýän täze Döwlet münberiniň toplumy açyldy. Bu...

"MEBATO" tekstil önümlerini Ýewropa we ABŞ-a eksport etmekçi

“MEBATO” haryt nyşanly egin-eşiklerini öndürýän kärhana önümlerini GDA ýurtlaryna, Ýewropa we ABŞ-a eksport etmegi meýilleşdirýär. Bu barada kärhananyň müdiri Toýly Annaýew çarşenbe güni “CentralAsia.news” web...