Habarlar

“Hazar balyk” 1 million töweregi gaplanan balyklary öndürdi

Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrabynda ýerleşýän “Hazar balyk” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti 2021-nji ýylda 1 million töweregi gaplanan balyklaryň dürli görnüşlerini öndürdi. Kompaniýa balygy emeli usul bilen...

Balkan-Daşoguz elektrik geçirijisiniň gurluşygy başlandy

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň “Türkmenenergogurluşyk” konserni ýurdumyzyň halkalaýyn energoulgamyň ikinji tapgyrynyň gurluşygyna başlady. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty anna güni habar berdi. Halkalaýyn energoulgamyň ikinji tapgyrynyň gurluşygy...

Türkmenistanda ulag diplomatiýasy boýunça Maksatnama tassyklanyldy

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow anna güni sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň barşynda ulag diplomatiýasyny ösdürmegiň 2022-2025-nji ýyllar üçin Maksatnamasyny tassyklady. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky...