Habarlar

Türkmenabatda ownuk üwelen kükürdiň önümçiligi ýola goýlar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň penşenbe güni geçirilen giňişleýin göçme mejlisinde wise-premýer Şamuhammet Durdylyýew gözegçilik edýän pudaklarynda işleriň ýagdaýy, hususan-da, elektroenergetika hem-de himiýa senagaty düzümlerini giňeltmek we...

Lebapda täze dükanlaryň açylmagy meýilleşdirilýär

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň geçirilen giňişleýin göçme mejlisinde wise-premýer Çary Gylyjow Lebap welaýatynda söwda we önümçilik desgalarynyň durkuny täzelemek boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. TDH-nyň...

Daşoguzly telekeçi ary balyny öndürmegi artdyrýar

Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabyndan telekeçi Islam Ýakubow öz ýolbaşçylyk edýän hususy kärhanasynda 2020-nji ýylda 35 tonna golaý ary balyny öndürdi. Bu barada “Rysgal” gazeti...

LVMH kompaniýasy “Tiffany” kärhanasyny satyn aldy

Meşhur fransuz “LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton” kompaniýasy şaý-sepleri öndürýän amerikan “Tiffany and Co.” kompaniýasyny satyn alandygyny yglan etdi. Bu barada geçen penşenbe güni LVMH-nyň...

Türkmenistan we Hindistan ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy maslahatlaşdylar

Çarşenbe güni Türkmenistanyň we Hindistanyň Daşary işler ministrlikleriniň orunbasarlarynyň derejesinde sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly syýasy geňeşmeler geçirildi. Türkmenistanyň DIM-niň habar berşi ýaly, maslahata türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň...