Biznes

Türkmenistan ilkinji gezek “ITB Asia” gatnaşýar

Türkmen syýahatçylyk işewürligi Singapurda 16-18-nji oktýabrda geçirilýän “ITB Asia” halkara sergisinde birinji gezek görkezilýär. ITB halkara ulgamyna girýän Aziýanyň iň iri sergisi yzygiderli 12-nji gezek geçirilip,...

“Ezber daýhan” şitilleriniň sanyny bir milliona ýetirdi

Şitil ýetişdirmäge ýöriteleşdirilen “Ezber daýhan” fermer hojalygy şu ýyl Ahal welaýatynyň gök ekarançylaryna pomidoryň, hyýaryň, bolgar burçunyň sebitleşdirilen görnüşleriniň bir milliona golaýyny ýerleşdirdi. Bu oba hojalyk...

“Ter önüm” Germaniýada sergä gatnaşýar

Şu ýylyň 5 — 9-njy oktýabry aralygynda Germaniýanyň Kýöln sergi toplumynda "ANUGA 2019" atly azyk önümleriniň we içgileriň halkara sergisi geçirilýär. Oňa Türkmenistanyň Senagatçylar we...

Ykdysady Hyzmatdaşlyk we Ösüş Guramasynyň wekiliýeti Türkmenistanda

Senagatçylar we telekeçiler birleşmesinde (TSTB) çarşenbe güni Ykdysady Hyzmatdaşlyk we Ösüş Guramasynyň (YHÖG) Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Ýewraziýa bölüminiň ýolbaşçysy Wilýam Tomsonyň ýolbaşçylygyndaky wekiliýet kabul edildi. Türkmenistana...

“Maksatly Türkmen” binalary döwrebap bezeýär

“Maksatly Türkmen” hojalyk jemgyýeti döwrebap binalary bezemek üçin zerur bolan önümleri öndürýär. “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetine beren beýanatynda HJ-niň menejeri Läle Taganowa binalaryň daşky keşbini bezemek, öýde...

“Nurly Meýdan” bägülleriniň sanyny milliona ýetirer

“Nurly Meýdan” daýhan hojalygy alyjylar üçin ýyllyk bir million sany ýerli golland bägülini ýetişdirmegi maksat edinýär. Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň çäginde ýerleşýän bu daýhan hojalygy şu...