Biznes

Belgiýanyň kompaniýalarynyň wekilleri Türkmenistana gelerler

Belgiýanyň kompaniýalarynyň wekilleri infrastruktura we senagat pudaklarynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça gepleşikleri geçirmek maksady bilen Türkmenistana gelerler. Bu barada Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi penşenbe güni habar...

Aşgabatda Türkmenistan - BAE işewürlik maslahaty geçiriler

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde 2024-nji ýylyň 24-25-nji iýunynda Türkmenistan - Birleşen Arap Emirlikleri (BAE) işewürlik maslahaty geçiriler. Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Serdar Muhammetdurdyýew we BAE-niň...

“Iş Nokady” Aşgabatda üçünji koworking-merkezini açdy

“Iş Nokady” kompaniýasy 1-nji iýunda Aşgabat şäherinde ýerleşýän “Arkaç” söwda-dynç alyş merkezinde özüniň üçünji koworking-merkezini açdy. Bu täze merkezde ähli zerur enjamlar bilen enjamlaşdyrylan döwrebap we...

Türkmen kompaniýalary “F-Istanbul” sergisine gatnaşarlar

Türkmen kompaniýalary şu ýylyň 10-13-nji iýulynda Türkiýäniň Stambul şäherinde ýerleşýän “Istanbul Expo Center” merkezinde geçiriljek “F-Istanbul” azyk önümleriniň sergisine gatnaşarlar. Çäräni gurnaýjylaryň habar bermegine görä, “MFT&Rowaç”...
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022