Biznes

Türkmenistanda guşçulyk toplumy ösdürilýär

Ahal welaýatynyň Kaka etrabynda ýerleşýän “Röwşen Rahym” daýhan hojalygynyň döwrebap guşçulyk toplumynda häzirki wagtda towuklaryň jemi 92 müň sanysy idedilýär. “Watan habarlary” gepleşiginde penşenbe güni habar...

“Berk önüm” geçen ýyl 30 müňe golaý skoç öndürdi

Mary welaýatynyň Wekilbazar etrabynda ýerleşýän “Berk önüm” hususy kärhanasynda 2020-nji ýylda 30 müňe golaý ýelim gatlakly polietilen lentalary (skoç) öndürildi we içerki bazara ýerlendi. Türkmenistanyň Senagatçylar...

“Rysgal” bankynyň müşderileriniň sany 132 müňden geçdi

“Rysgal” Paýdarlar täjirçilik bankynyň müşderileriniň sany 2021-nji ýylda 132 müň 200-e ýetdi. Bu görkeziji geçen ýyl bilen deňeşdirilende 43% köpdür. “Rysgal” paýdarlar täjirçilik bankynyň müşderileriniň arasynda...