Biznes

Türkmenistanda mekdep harytlarynyň satuw-söwdasy gurnalar

19-njy iýulda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde wise-premýer B.Atdaýew mekdep harytlarynyň satuw-söwdasyny guramak boýunça alnyp barylýan işler barada hasabat berdi. Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň kärhanalary...

Azerbaýjan Türkmenistana awtoulag eksportyny ýola goýmakçy

Azerbaýjan Türkmenistana awtoulag eksportyny ýola goýmagy meýilleşdirýär. Şu ýyl Azerbaýjanyň Sumgaýyt sebitinde «IVECO» kysymly ýeňil we ýük awtoulaglarynyň önümçiligine niýetlenilen zawodyň işe başlamagyna garaşylýar. Ýylda 100 awtoulag...

“Kökçi” 25 müňe golaý akkumulýatory eksport etdi

Berkarar Diýarymyzyň ykdysady kuwwatynyň has-da pugtalanmagynda, ilatyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň yzygiderli ýokarlanmagynda telekeçilik ulgamyna aýratyn orun degişlidir. Olaryň ýurdumyzda öňden hereket edip gelýän iri kärhanalar bilen...

Aşgabatda “Türkmenistan – BAE” işewürlik maslahaty geçirildi

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde sişenbe güni “Türkmenistan – Birleşen Arap Emirlikleri” (BAE) işewürlik maslahaty geçirildi. Işewürlik forumyna Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Batyr Atdaýew, Türkmenistanyň Söwda-senagat...
2022