Biznes

Daşoguzda mebel öndürýän täze kärhana gurlar

“Hilal” hususy kärhanasy Daşoguz şäherinde mebel önümlerini we demir önümleriniň käbir görnüşlerini öndürýän täze kärhana gurmagy meýilleşdirýär. “Türkmenistan: Altyn Asyr” elektron gazetiniň sişenbe güni habar berşi...

800 kilogramdan gowrak agramly öküz Lebapda

Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň Saýat etrabynda ýerleşýän “Senemjan” daýhan hojalygynyň maldarçylyk fermasynda agramy 850 kilogram töweregi bolan öküz hasaba alyndy. “Neýtralnyý Türkmenistan” gazetiniň çarşenbe güni habar berşi...

Balkanly telekeçi ilkinji hasylyny Russiýa eksport etdi

Balkan welaýatyndan Halmämmet Amanmämmedow ýyladyşhana toplumyndan 64 tonnadan gowrak pomidor hasylyny ýygnap, onuň 50 tonnasyny Russiýa eksport etdi. “Türkmenistan: Altyn Asyr” elektron gazetiniň sişenbe güni habar...

Aşgabatda çagalar üçin oýnawaçlary öndürýän kärhana açylar

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň anna güni geçirilen mejlisiniň barşynda wise-premýer Çary Gylyjow döwlet Baştutanymyz Gurbanguly Berdimuhamedowa ýurdumyzda çagalar üçin oýnawaçlary öndürýän kärhanany döretmek boýunça geçirilýän işler...

“Ak durna” Daşoguzda balyklaryň sanyny artdyrýar

“Ak durna” hususy kärhanasy balykçylygy ösdürmek we balyklaryň sanyny köpeltmek ugrunda yzygiderli netijeli işleri alyp barýar. Bu barada “Türkmenistan: Altyn Asyr” elektron gazeti duşenbe güni...