Biznes

Türkmen telekeçisi Ahal welaýatynda düýeguş ýetişdirýär

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy telekeçi Maýsa Welmyradowanyň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynda ýerleşýän fermasynda düýeguşlaryň 500-sine ideg edilýär. Bu barada “Rysgal gazeti” duşenbe...

Aşgabatda täze “Eyvan” kafesi açyldy

Aşgabat şäheriniň “Ylham” söwda merkezide täze “Eyvan” kafesi açyldy. Müşderiler bu ýerde türk we türkmen tagamlarynyň dürli görnüşlerini dadyp bilerler. “Eyvan” kafesi birnäçe zolaga bölünip, onda...

Aşgabatda türkmen-rus işewürlik maslahaty geçirilýär

Aşgabat şäherinde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň mejlisler zalynda 19-20-nji ýanwar aralygynda türkmen-rus işewürlik maslahaty geçirilýär. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty penşenbe güni habar berdi. Işewürlik maslahatyna...

Aşgabatda türkmen-rus işewürlik maslahaty geçiriler

Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherinde 19-20-nji ýanwar aralygynda türkmen-rus işewürlik maslahaty geçiriler. Işewürlik maslahaty Russiýa bilen Türkmenistanyň işewür toparlarynyň we guramalarynyň arasynda söwda-ykdysady hem-de senagat hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmak...
2022