Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasy

03.08.2021ý. № 174 söwdalaryna çykarylýan harytlar

LOT №HarytÖlç. bir.Möç.BahasyJemiÖlç. bir.Töleg şertiIber. şert.NokadyÖndüriji ýurtSatyjy dellalÝerleşýän ýeriGörünişiPul birligi
 
 
 
 
 
Gurluşyk önümleri
1Düz (float) aýna önümi 2.2 mm. (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.595351)in.m.100,0003.31331,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel.Gökdepe etr Owadandepe geň.DaşarkyABŞ-nyň dollary
2Düz (float) aýna önümi 2.5 mm. (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.595351)in.m.1,099.91.261,385.87in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel.Gökdepe etr Owadandepe geň.DaşarkyABŞ-nyň dollary
3Düz (float) aýna önümi 3 mm. (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.595351)in.m.100,0004.51451,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel.Gökdepe etr Owadandepe geň.DaşarkyABŞ-nyň dollary
4Düz (float) aýna önümi 4 mm. (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.595351)in.m.97,616.582.01196,209.32in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel.Gökdepe etr Owadandepe geň.DaşarkyABŞ-nyň dollary
5Düz (float) aýna önümi 5 mm. (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.595351)in.m.98,097.112.52247,204.72in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel.Gökdepe etr Owadandepe geň.DaşarkyABŞ-nyň dollary
6Düz (float) aýna önümi 6 mm. (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.595351)in.m.91,983.033.02277,788.74in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel.Gökdepe etr Owadandepe geň.DaşarkyABŞ-nyň dollary
7Düz (float) aýna önümi 8 mm. (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.595351)in.m.98,854.034.02397,393.2in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel.Gökdepe etr Owadandepe geň.DaşarkyABŞ-nyň dollary
8Düz (float) aýna önümi 10 mm. (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.595351)in.m.45,9605.03231,178.8in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel.Gökdepe etr Owadandepe geň.DaşarkyABŞ-nyň dollary
9Düz (float) aýna önümi 12 mm. (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.595351)in.m.100,00018.061,806,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel.Gökdepe etr Owadandepe geň.DaşarkyABŞ-nyň dollary
10Düz (float) aýna önümi 3.2 mm. (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.602816)in.m.200,0001.61322,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel.Gökdepe etr Owadandepe geň.DaşarkyABŞ-nyň dollary
11Düz (float) aýna önümi 3.5 mm. (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.602816)in.m.100,0001.77177,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel.Gökdepe etr Owadandepe geň.DaşarkyABŞ-nyň dollary
12Düz (float) aýna önümi 10 mm. (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi) (ýüzt.602816)in.m.200,0005.031,006,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel.Gökdepe etr Owadandepe geň.DaşarkyABŞ-nyň dollary
13Portlandsement М500 (ýüzt. 596453) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi)tonna1,0005050,000tonnaöňünden tölemek Ahal wel. Bäherden etr. Ýarajy obasyTürkmenistan207Ahal wel. Bäherden etr. Ýarajy obasyIçerkiABŞ-nyň dollary
14Portlandsement М400-G20-K (ýüzt. 602231) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi)tonna10,00049.14491,400tonnaöňünden tölemek Ahal wel. Köýtendag etr. Garlyk şäherjesiTürkmenistan207Ahal wel. Köýtendag etr. Garlyk şäherjesiIçerkiABŞ-nyň dollary
Maşyngurluşyk önümleri
1Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (478671ýüzt.) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy)sany90556,400sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
2"Mercedes-Benz S600" awtomobili (bronirlenen), 2001ý. hereket. belgisi 13797040013278, nowa belgisi WDB2201781A243608 (ýüzt.508647) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi)sany148,50048,500sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
3"Mercedes-Benz S600 "awtomobili(bronirlenen), 2001 ý. hereket. belgisi 13797040013054, nowa belgisi WDB2201781A243936 (ýuzt. 508647) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi)sany148,50048,500sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
4"Cadillac STS" awtomobili (bronirlenen), 2010ý. nowa belgisi 1G6DU6EA4A0119765 (ýuzt.511169) (Türkmenis-tanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi)sany172,50072,500sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
5"Lexus LS460 L AWD" awtomobili (bronirlenen), 2009ý. Hereketlen.belgisi 1UR-0147809, nowasynyň belgisi JHDL5EF7A5001023 (ýuzt.511169) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi)sany140,00040,000sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
6 "Mercedes-Benz S600L" awtomobili (bronirlenen), 2006 ý. hereket. belgisi 27595340017624, nowa belgisi WDD2211761A085306 (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) (ýüzt.565716)sany165,50065,500sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
7Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (475969 ýüztutma) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy)sany203,920,783sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.DaşarkyTürkmen manady
Nebit-himiýa önümleri
1TIP I-Soekstrudirlenen polipropilen örtügi 25µ (TNGIZT) (ýüzt.564199)tonna5003,277.61,638,800tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
2TPP D 30 S kysymly polipropilen (TNGIZT) (ýüzt.588149) tonna1,4401,7502,520,000tonnaöňünden tölemekFOB/FCA Türkmenbaşy halkara deňiz portyTurkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
3"А" kysymly tehniki ýod (gaby alyjynyň hasabyna) ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.590391)tonna4045,0571,802,280tonnaöňünden tölemekEXW"Bereket" ýod zawodyTurkmenistan107Balkan welaýaty "Bereket" ýod zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
4ТS-1 kysymly uçar kerosini (TNGIZT) "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy "Jet" setiri, aşaky çägi $ 200 ABŞ/tn. Ugry Owganystan (ýüzt.590675)tonna800200160,000tonnaöňünden tölemekFCAKerki şäherindäki aralyk-paýlaýjy nebit bazasyTurkmenistan205Kerki şäherindäki aralyk-paýlaýjy nebit bazasyDaşarkyABŞ-nyň dollary
5"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) topbaklaýyn (gaplanan, gaby alyjynyň hasabyna) Ugry Ýewropa (ýüzt.592922) ("Türkmenhimiýa"DK) tonna100,00026026,000,000tonnaöňünden tölemekFOBBekdaş/ FCA завод "Garabogazkarbamid" zawodyTurkmenistan107"Garabogazkarbamid" zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
6Birinji hilli №1 ýodlanan iýmitlik nahar duzy (ýüzt.594905) ("Türkmenhimiýa DK") tonna20,0002585,160,000tonnaöňünden tölemekEXW"Guwlyduz" kombinatyTürkmenistan107"Guwlyduz" kombinatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
7Ýokary hilli gerdejik görnüşli nahar duzy (ýüzt.594907) ("Türkmenhimiýa DK") tonna5,0002461,230,000tonnaöňünden tölemekEXW"Guwlyduz" kombinatyTürkmenistan107"Guwlyduz" kombinatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
8Oksigumat ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt. 595622)tonna4001,143457,200tonnaöňünden tölemekEXWS.A.Nyýazow adyndaky himzawod, Türkmenabat şTürkmenistan107S.A.Nyýazow adyndaky himzawod, Türkmenabat şDaşarkyABŞ-nyň dollary
9Tehniki kükürt kislotasy ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt. 595623)tonna20,0001583,160,000tonnaöňünden tölemekFCAst.ZergerTürkmenistan107S.A.Nyýazow adyndaky himzawod, Türkmenabat şDaşarkyABŞ-nyň dollary
10ТS-1 kysymly uçar kerosini "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Jet" setiri, indirim $ 65 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 200 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.597362)tonna11,0002002,200,000tonnaöňünden tölemekFCAKenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
11TPP D 30 S kysymly polipropilen (TNGIZT) (ýüzt.597364) tonna2,0001,7503,500,000tonnaöňünden tölemekFOB/FCA Türkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
12"K-354" kysymly tehniki gurum ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.598566)tonna8002,2941,835,200tonnaöňünden tölemekEXW"Balkanabat" ýod zawodyTürkmenistan107"Balkanabat" ýod zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
13Bişofit ("Türkmenhimiýa DK") (ýüzt.601256)tonna8,6501241,072,600tonnaöňünden tölemekFOBBekdaşTürkmenistan107Balkan welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
14Suwuklandyrylan gaz "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB AG Cargoes" setiri "Propane"orta ulylygynyň 40 % we "Butane" orta ulylygynyň 60% jemi aşaky çägi 280 ABŞ/tn, Ugry Gyrgyzstan ("Türkmengaz"DK) (ýüzt602617) tonna10,0002802,800,000tonnaöňünden tölemekFCANaýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek terminalyTürkmenistan512Naýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek terminalyDaşarkyABŞ-nyň dollary
15Suwuklandyrylan gaz "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB AG Cargoes" setiri "Propane"orta ulylygynyň 40 % we "Butane" orta ulylygynyň 60% jemi aşaky çägi 280 ABŞ/tn, Ugry Özbegistan ("Türkmengaz"DK) (ýüzt.602618) tonna5,0002801,400,000tonnaöňünden tölemekFCANaýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminalyTürkmenistan512Naýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminalyDaşarkyABŞ-nyň dollary
16Suwuklandyrylan gaz "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB AG Cargoes" setiri "Propane"orta ulylygynyň 40 % we "Butane" orta ulylygynyň 60% jemi aşaky çägi 280 ABŞ/tn, Ugry Gazagystan ("Türkmengaz"DK) (ýüzt.602619) tonna5,0002801,400,000tonnaöňünden tölemekFCANaýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminalyTürkmenistan512Naýybyň suwuklandyrylan gazy saklamak we ýerlemek üçin terminalyDaşarkyABŞ-nyň dollary
17Jet A-1 kysymly awiakerosin "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Jet" setiri, nyrhyň aşaky çägi $ 200 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.602639)tonna5,0002001,000,000tonnaöňünden tölemekFCAKenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
18Jet A-1 kysymly awiakerosin "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Jet" setiri, nyrhyň aşaky çägi $ 200 ABŞ/tn. Ugry Ýewropa (TNGIZT) (ýüzt.602641)tonna5,0002001,000,000tonnaöňünden tölemekFOBTürkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
19А-92 kysymly ulag benzini "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Prem Unl 10ppm"setiri, indirim $ 120 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 295 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.602642)tonna30,0002958,850,000tonnaöňünden tölemekFCAKenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
20Suwuklandyrylan gaz (TNGIZT) "Platts" baha aňlatmasy boýunça " FOB Arab Gulf" setiri "Propane" orta ululygynyň 20 % we "Butane" orta ululygynyň 80% jemi, indirim $ 145 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 280 ABŞ/tn. (ýüzt.602643)tonna10,0002802,800,000tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
21Agyr wakuum gazoýly (SNGIZ) "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy "Gasoil 0.1%" setiri, indirim $ 245 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 125 ABŞ/tn.Ugry GDA ýurtlary (ýüzt. 602644)tonna30,0001253,750,000tonnaöňünden tölemekFCASNGIZTürkmenistan205SNGIZDaşarkyABŞ-nyň dollary
22А-92 kysymly ulag benzini "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Prem Unl 10ppm"setiri, indirim $ 94 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 295 ABŞ/tn. Ugry Ýewropa (TNGIZT) (ýüzt.602642)tonna30,0002958,850,000tonnaöňünden tölemekFOBTürkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
23Gyzdyrylan nebit koksy (TNGIZT) (ýüzt.602646)tonna5,0004252,125,000tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
24Jemleýji nebit koksy (TNGIZT) (ýüzt.602647)tonna15,0002113,165,000tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
25Gidro usulda arassalanan dizel ýangyjy EKO-5 (sort-ABC) "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "ULSD 10ppm" setiri, indirim $ 33 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.602648)tonna10,0002752,750,000tonnaöňünden tölemekFCAKenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
26Gidro usulda arassalanan dizel ýangyjy EKO-5 (sort-Е) "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "ULSD 10ppm" setiri, indirim $ 27 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.602649)tonna10,0002752,750,000tonnaöňünden tölemekFOBTürkmenbaşy halkara deňiz porty we/ýa-da FCA Kenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
27Gidro usulda arassalanan dizel ýangyjy EKO-5 (sort-5 (сорт-F) "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "ULSD 10ppm" setiri, indirim $ 14 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.602650)tonna10,0002752,750,000tonnaöňünden tölemekFOBTürkmenbaşy halkara deňiz porty we/ýa-da FCA Kenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
28Az kükürtli ýakyş mazudy (TNGIZT) "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça" "Fuel Oil 1%" setiri, indirim $ 29 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 200 ABŞ/tn. Ugry Ýewropa (ýüzt.602651)tonna20,0002004,000,000tonnaöňünden tölemekFOBTürkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
29Ownuk markaly, 1-nji hilli maýdalanan hlorly kaliý (topbaklaýyk) ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.602692) tonna10,0001,64016,400,000tonnaöňünden tölemekEXWLebap welaýaty, ş. GarlykTürkmenistan107Lebap welaýaty, ş. GarlykDaşarkyABŞ-nyň dollary
30"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) topbaklaýyn (gaplanan, gaby alyjynyň hasabyna) Ugry Ýewropa ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.602693)tonna5,0003411,705,000tonnaöňünden tölemekEXW "Marykarbamid" zawodyTürkmenistan107 "Marykarbamid" zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
31T60-475-119 kysymly ýokary dykyzly polietilen (TDS-1097-2018) "ICIS", "Polyethylene Asia Pacific" baha aňlatmasy boýunça "HDPE Injection" "CFR China" setiri, indirim $ 215 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 670 ABŞ/tn. Ugry Hytaý ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.602694) tonna5,0006703,350,000tonnaöňünden tölemekFCA/FOB Türkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan107Gyýanlydaky polimer zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
32A4009MFN 1325 kysymly ýokary dykyzly polietilen (TDS-1097-2018) "ICIS" "Россия,CPT Москва"baha aňlatmasy boýunça"ПНД" "Литье" setiri, indirim $ 335 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 710 ABŞ/tn. Ugry GDA ýurtlary ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.602695)tonna5,0007103,550,000tonnaöňünden tölemekFCA/FOB Türkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan107Gyýanlydaky polimer zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
33Kükürtsizlendirilen dizel fraksiýasy "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Gasoil 0.1%"setrir, indirim $ 380 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 150 ABŞ/tn. ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt. 602696)tonna8,0001501,200,000tonnaöňünden tölemekFCAAhaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyTürkmenistan107Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
34Suwuklandyrylan gaz (TŞ 022224689-01-2019) "Platts" baha aňlatmasy boýunça "FOB AG Cargoes" setiri "Propane" 40 % goşulan "Butane" 60% indirim $ 140 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 280 ABŞ/tn. Ugry Owganystan ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.602698) tonna20,0002805,600,000tonnaöňünden tölemekFCAAhaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyTürkmenistan107Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
35ECO 93 kysymly ulag benzini (TDS 1233-2019) "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Prem Unl 10ppm" setiri, indirim $ 155 ABŞ/tn., aşaky çägi $275 ABŞ/tn. Ugry Gyrgyzstan. ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.602699)tonna10,0002752,750,000tonnaöňünden tölemekFCAAhaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyTürkmenistan107Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
36ECO 93 kysymly ulag benzini (TDS 1233-2019)"Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy boýunça "Prem Unl 10ppm" setiri, indirim $133 ABŞ/tn., aşaky çägi $ 275 ABŞ/tn. Ugry Özbegistan. ("Türkmenhimiýa"DK) (ýüzt.602700)tonna10,0002752,750,000tonnaöňünden tölemekFCAAhaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyTürkmenistan107Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
37Natriý hlorly (nahar duzy) senagatda ulanmak üçin däneli (ýüzt.594906) ("Türkmenhimiýa DK") tonna50,00046023,000,000tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTurkmenistan107"Guwlyduz" kombinatyIçerkiTürkmen manady
38Plastik poddon P4-D2, 1100*1300*150 mm (ýüzt. 596698) ("Senagat plastik" HJ)sany50,00058929,450,000sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTurkmenistan003Balkan welaýatyIçerkiTürkmen manady
39Plastik poddon P4-D2, 1200*1200*150 mm (ýüzt. 596698) ("Senagat plastik" HJ)sany10,0005895,890,000sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTurkmenistan003Balkan welaýatyIçerkiTürkmen manady
40Plastik poddon P4-D9, 1200*800*125 mm (ýüzt. 596698) ("Senagat plastik" HJ)sany10,0003973,970,000sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTurkmenistan003Balkan welaýatyIçerkiTürkmen manady
41Plastik poddon P4-D11 (Lyža bilen), 1200*800*150 mm (ýüzt. 596698) ("Senagat plastik" HJ)sany10,0004634,630,000sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTurkmenistan003Balkan welaýatyIçerkiTürkmen manady
Oba hojalyk önümleri
1Guradylan arassalanmadyk buýan köki we kök baldaklary (Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi) (ýüzt.595360)tonna2,0005001,000,000tonnaöňünden tölemekFCATürkmenabat ş.Türkmenistan620Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
2Ýuwulan saryja tokly ýüňi (ýüzt.593640) (Dokma senagaty ministrligi)kg.100,0006.6660,000kg.öňünden tölemekDAFTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Mary ş.DaşarkyTürkmen manady
3Ýuwulan saryja güýzlik ýüňi (ýüzt.593640) (Dokma senagaty ministrligi)kg.20,0006.6132,000kg.öňünden tölemekDAFTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Mary ş.DaşarkyTürkmen manady
4Ýuwulan garaköli ýazlyk, güýzlik ýüňi (ýüzt.593640) (Dokma senagaty ministrligi)kg.80,0006.6528,000kg.öňünden tölemekDAFTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Mary ş.DaşarkyTürkmen manady
Ýeňil senagat önümleri
1Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.551548)kg.460,0002.05943,000kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
2Birnäçe gezeklik köp gatly ýüz örtügi (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.552627)sany300,0000.8240,000sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
3Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556138)kg.12,450224,900kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyABŞ-nyň dollary
4Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556138)kg.60,9502.05124,947.5kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyABŞ-nyň dollary
5Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556138)kg.110,7502.1232,575kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyABŞ-nyň dollary
6Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 171 (Ne 10/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556138)kg.100,0002.15215,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyABŞ-nyň dollary
7Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556138)kg.150,0002.2330,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyABŞ-nyň dollary
8Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564915kg.21,000242,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
9Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564915)kg.15,9002.0532,595kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
10Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564915)kg.60,0002.1126,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
11Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564915)kg.100,0002.15215,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
12Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564915)kg.39,4752.286,845kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
13 Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564915)kg.100,0002.45245,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
14 Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.565450)kg.188,2852.6489,541kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
15 Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.567411)kg.200,0002.6520,000kg.öňünden tölemekEXWTagtabazar etrabyTürkmenistan110Tagtabazar etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
16Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.567412)kg.128,0002.3294,400kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
17Nah ýüplük Nm 17.0/1 (Ne10.0/1) Ring KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.575573)kg.500,0002.451,225,000kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
18Nah ýüplük Nm 20.0/1 (Ne12.0/1) Ring KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.575573)kg.424,7502.51,061,875kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
19Nah ýüplük dokma üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578031) kg.480,0002.251,080,000kg.öňünden tölemekEXWSeýdi ş.Türkmenistan110Seýdi ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
20Nah ýüplük dokma üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578031) kg.340,0002.3782,000kg.öňünden tölemekEXWSeýdi ş.Türkmenistan110Seýdi ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
21Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578337) kg.291,5002.55743,325kg.öňünden tölemekEXWTagtabazar etrabyTürkmenistan110Tagtabazar etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
22Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578337) kg.569,1002.61,479,660kg.öňünden tölemekEXWTagtabazar etrabyTürkmenistan110Tagtabazar etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
23Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly,sort 1, dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578338)kg.396,8252.551,011,903.75kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
24Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly,sort 1, dokma sen.üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578338)kg.700,0002.61,820,000kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
25Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578843) kg.300,0002.55765,000kg.öňünden tölemekEXWBäherden etrapTürkmenistan110Bäherden etrapDaşarkyABŞ-nyň dollary
26Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578843) kg.133,7002.6347,620kg.öňünden tölemekEXWBäherden etrapTürkmenistan110Bäherden etrapDaşarkyABŞ-nyň dollary
276 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.580619)boý metr500,0002.11,050,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
287 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.580619)boý metr500,0002.161,080,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
298 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.580619)boý metr500,0002.261,130,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
309 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.580619)boý metr500,0002.331,165,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
3110 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.580619)boý metr300,0002.04612,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
3211 unsiýa jins matasy (ýüzt.580619)boý metr300,0002.09627,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
3312 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.580619)boý metr300,0002.12636,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
3413 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.580619)boý metr300,0002.15645,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
3514 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.580619)boý metr500,0002.71,350,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
3615 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.580619)boý metr400,0002.25900,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
37Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.580858) kg.300,0002600,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyABŞ-nyň dollary
38Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.584597)kg.125,2002.1262,920kg.öňünden tölemekEXWHalaç etrabyTürkmenistan110Halaç etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
39Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.584597)kg.346,2502.15744,437.5kg.öňünden tölemekEXWHalaç etrabyTürkmenistan110Halaç etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
40Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.584597)kg.300,0002.2660,000kg.öňünden tölemekEXWHalaç etrabyTürkmenistan110Halaç etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
41Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.584597)kg.189,7502.25426,937.5kg.öňünden tölemekEXWHalaç etrabyTürkmenistan110Halaç etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
42Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat 2 sort, Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.591382)kg.144,0002288,000kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
43Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.593633)kg.41,3002.2592,925kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
44Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.594489)kg.27,7502.2562,437.5kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
45Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda (ýüzt. 597119) ("Türkmengaly" DB)in.m.200.470339,356.5in.m.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan104Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
46Dürli reňklerdäki we dürli ölçeglerdäki düz boýalan we žakkard sütükli (polotensalar, el polotensalar, hammam prostyny) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.597398)kg.45,8884.5206,496kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
47Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.597399) kg.57,9002115,800kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
48Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.597399) kg.23,2002.0547,560kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
49Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.597399) kg.27,6002.466,240kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
50Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 24/1 (Ne 14/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.597399) kg.64,3004.4282,920kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
51Nah ýüplük agardylmadyk iki gatly dokma sen. üçin Ne 20/2 (Nm 34/2) Kr.Dk. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.599779)kg.8,0002.8522,800kg.öňünden tölemekEXWKaka etrabyTürkmenistan110Kaka etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
52Nah ýüplük agardylmadyk kardly ýekegat Nm 34/1 (Ne 20/1) Kr.Dk. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.599779)kg.107,6002.6279,760kg.öňünden tölemekEXWKaka etrabyTürkmenistan110Kaka etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
53Nah ýüplük agardylmadyk kardly ýekegat Nm 27/1 (Ne 16/1) Kr.Dk. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.599779)kg.138,4002.55352,920kg.öňünden tölemekEXWKaka etrabyTürkmenistan110Kaka etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
54Nah ýüplük kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.600247) kg.50,0002.39119,500kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyABŞ-nyň dollary
55Nah ýüplük kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.600247) kg.150,0002.49373,500kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyABŞ-nyň dollary
56Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.600249)kg.36,5502.1578,582.5kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Türkmenbaşy dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
57Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.600249)kg.18,2752.240,205kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Türkmenbaşy dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
58Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.600249)kg.18,2752.2541,118.75kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Türkmenbaşy dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
59Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.600249)kg.27,412.52.363,048.75kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Türkmenbaşy dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
60Nah ýüplük gardylmadyk kardly ýekegat А klass, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring 37.00 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.600351)kg.4,4002.5511,220kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
61Nah ýüplük agardylmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Kr.Dk. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602187)kg.110,0002.6286,000kg.öňünden tölemekEXWKaka etrabyTürkmenistan110Kaka etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
62Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602188)kg.86,0002.6223,600kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Türkmenbaşy dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
63Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) О/Е (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602190)kg.42,0002.396,600kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
64Nah ýüplük ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602192) kg.42,0002.0586,100kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Aşgabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
65Nah ýüplük ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602192) kg.42,0002.188,200kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Aşgabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
66Nah mata 100% p/s - agyr flanel - dürli inlerde, Nm 34/1 Ring х 14/1 ОЕ (Ne 20/1 Ring x 8/1 ОЕ) 168 gr/m2 ±5% (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602193) kg.862,5001.21,035,000kg.öňünden tölemekEXWBäherden etrapTürkmenistan110Bäherden etrapDaşarkyABŞ-nyň dollary
67Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602196)kg.110,0002.6286,000kg.öňünden tölemekEXWTagtabazar etrabyTürkmenistan110Tagtabazar etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
68Nah ýüplük dokma üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Open End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602198)kg.42,00037.51,575,000kg.öňünden tölemekEXWSeýdi ş.Türkmenistan110Seýdi ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
69Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly,sort 1, dokma sen.üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602202)kg.130,0002.5325,000kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
70Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring 59.17 текс (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602204)kg.110,0002.45269,500kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
71Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring 37.00 текс (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602204) kg.220,0002.55561,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
72Nah ýüplük agardylmadyk iki gatly dokma üçin Ne 20/2 Kr. Dk. (Nm 34/2) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602508)kg.68,0002.85193,800kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
73Dürli ölçegli öwüşginli boýalan sütükli önümler (el çalgyç, çalgyç, prostyn (kupalnyýe) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602677)kg.110,0004.5495,000kg.öňünden tölemekEXWBaýramaly ş.Türkmenistan110Baýramaly ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
74Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring 37.00 текс (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602678)kg.200,0002.55510,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
75Nah ýüplük agardylmadyk iki gatly dokma üçin Ne 20/2 Kr. Dk. (Nm 34/2) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602680)kg.60,0002.85171,000kg.öňünden tölemekEXWKaka etrabyTürkmenistan110Kaka etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
76Nah ýüplük agardylmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602682)kg.400,0002.551,020,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyABŞ-nyň dollary
77Nah ýüplük agardylmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602682)kg.400,0002.61,040,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyABŞ-nyň dollary
78Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.551546)kg.490,00031.2515,312,500kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.DaşarkyTürkmen manady
79Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556139)kg.26,55030796,500kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyTürkmen manady
80Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556139)kg.24,05031.25751,562.5kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyTürkmen manady
81Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556139)kg.126,25032.54,103,125kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyTürkmen manady
82Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 171 (Ne 10/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556139)kg.100,00033.753,375,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyTürkmen manady
83Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556139)kg.150,000355,250,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyTürkmen manady
84Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564918)kg.59,000301,770,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyTürkmen manady
85Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564918)kg.61,10031.251,909,375kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyTürkmen manady
86Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564918)kg.80,00032.52,600,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyTürkmen manady
87Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564918)kg.100,00033.753,375,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyTürkmen manady
88Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564918)kg.13,72535480,375kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyTürkmen manady
89 Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564918)kg.35,50041.251,464,375kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyTürkmen manady
90Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.567414)kg.152,00037.55,700,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Aşgabat şDaşarkyTürkmen manady
91Nah ýüplük Nm 17.0/1 (Ne10.0/1) Ring KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.575574)kg.400,00041.2516,500,000kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyTürkmen manady
92Nah ýüplük Nm 20.3/1 (Ne12.0/1) Ring KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.575574)kg.301,75042.512,824,375kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyTürkmen manady
93Nah ýüplük dokma üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578030) kg.300,00036.2510,875,000kg.öňünden tölemekEXWSeýdi ş.Türkmenistan110Seýdi ş.DaşarkyTürkmen manady
94Nah ýüplük dokma üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578030) kg.300,00037.511,250,000kg.öňünden tölemekEXWSeýdi ş.Türkmenistan110Seýdi ş.DaşarkyTürkmen manady
95Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578336) kg.136,10043.755,954,375kg.öňünden tölemekEXWTagtabazar etrabyTürkmenistan110Tagtabazar etrabyDaşarkyTürkmen manady
96Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578336) kg.269,2004512,114,000kg.öňünden tölemekEXWTagtabazar etrabyTürkmenistan110Tagtabazar etrabyDaşarkyTürkmen manady
97Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly,sort 1, dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578339)kg.103,17443.754,513,862.5kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyTürkmen manady
98Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly,sort 1, dokma sen.üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578339)kg.300,0004513,500,000kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyTürkmen manady
99Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578341)kg.24,00032.5780,000kg.öňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyTürkmen manady
100Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578341)kg.500,0004020,000,000kg.öňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyTürkmen manady
101Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578845) kg.75,00043.753,281,250kg.öňünden tölemekEXWBäherden etrapTürkmenistan110Bäherden etrapDaşarkyTürkmen manady
102Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.578845) kg.168,400457,578,000kg.öňünden tölemekEXWBäherden etrapTürkmenistan110Bäherden etrapDaşarkyTürkmen manady
103Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.580862) kg.100,000303,000,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyTürkmen manady
104Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.584596)kg.100,00032.53,250,000kg.öňünden tölemekEXWHalaç etrabyTürkmenistan110Halaç etrabyDaşarkyTürkmen manady
105Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.584596)kg.122,38933.754,130,628.75kg.öňünden tölemekEXWHalaç etrabyTürkmenistan110Halaç etrabyDaşarkyTürkmen manady
106Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.584596)kg.100,000353,500,000kg.öňünden tölemekEXWHalaç etrabyTürkmenistan110Halaç etrabyDaşarkyTürkmen manady
107Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.584596)kg.63,25036.252,292,812.5kg.öňünden tölemekEXWHalaç etrabyTürkmenistan110Halaç etrabyDaşarkyTürkmen manady
108Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.593635)kg.5,95036.25605,375kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyTürkmen manady
109Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.594491)kg.20,00036.25725,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyTürkmen manady
110Haryt ýöriteleşdirmä laýyklykda (ýüzt. 597135) ("Türkmengaly" DB)in.m.200.470339,356.5in.m.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan104Aşgabat şDaşarkyTürkmen manady
111Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly,sort 1, dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.597463)kg.24,50043.751,071,875kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyTürkmen manady
112Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.597465)kg.68,00043.752,975,000kg.öňünden tölemekEXWBäherden etrapTürkmenistan110Bäherden etrapDaşarkyTürkmen manady
113Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1, Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring 49.31 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.597466)kg.132,00042.55,610,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyTürkmen manady
114Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.597467)kg.200,00043.758,750,000kg.öňünden tölemekEXWTagtabazar etrabyTürkmenistan110Tagtabazar etrabyDaşarkyTürkmen manady
115Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring 37.00 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.598361)kg.63,60043.752,782,500kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyTürkmen manady
116Nah ýüplük agardylmadyk iki gatly dokma sen. üçin Ne 20/2 (Nm 34/2) Kr.Dk. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.599777)kg.2,00051.25102,500kg.öňünden tölemekEXWKaka etrabyTürkmenistan110Kaka etrabyDaşarkyTürkmen manady
117Nah ýüplük agardylmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Kr.Dk. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.599777)kg.160,400457,218,000kg.öňünden tölemekEXWKaka etrabyTürkmenistan110Kaka etrabyDaşarkyTürkmen manady
118Nah ýüplük agardylmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Kr.Dk. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.599777)kg.173,60043.757,595,000kg.öňünden tölemekEXWKaka etrabyTürkmenistan110Kaka etrabyDaşarkyTürkmen manady
119Nah ýüplük kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) O.E (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.600248) kg.100,000303,000,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyTürkmen manady
120Nah ýüplük kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.600248) kg.224,00031.257,000,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyTürkmen manady
121Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) O.E. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.600250)kg.6,45033.75217,687.5kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Türkmenbaşy dokma toplumyDaşarkyTürkmen manady
122Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.600250)kg.3,22535112,875kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Türkmenbaşy dokma toplumyDaşarkyTürkmen manady
123Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) O.E. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.600250)kg.3,22536.25116,906.25kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Türkmenbaşy dokma toplumyDaşarkyTürkmen manady
124Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) O.E. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.600250)kg.4,837.537.5181,406.25kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Türkmenbaşy dokma toplumyDaşarkyTürkmen manady
125Nah ýüplük agardylmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Kr.Dk. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602186)kg.110,000454,950,000kg.öňünden tölemekEXWKaka etrabyTürkmenistan110Kaka etrabyDaşarkyTürkmen manady
126Nah ýüplük ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602189) kg.42,00031.251,312,500kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyTürkmen manady
127Nah ýüplük ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) O.E (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602189) kg.42,00032.51,365,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyTürkmen manady
128Nah ýüplükNm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602191)kg.21,50045967,500kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Türkmenbaşy dokma toplumyDaşarkyTürkmen manady
129Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) О/Е (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602194)kg.42,00037.51,575,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyTürkmen manady
130Nah mata 100% p/s - agyr flanel - dürli inlerde, Nm 34/1 Ring х 14/1 ОЕ (Ne 20/1 Ring x 8/1 ОЕ) 168 gr/m2 ±5% (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602195) kg.4,887,5004.220,527,500kg.öňünden tölemekEXWBäherden etrapTürkmenistan110Bäherden etrapDaşarkyTürkmen manady
131Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602197)kg.110,000454,950,000kg.öňünden tölemekEXWTagtabazar etrabyTürkmenistan110Tagtabazar etrabyDaşarkyTürkmen manady
132Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly,sort 2, dokma sen.üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) O.E (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602199)kg.300,0003510,500,000kg.öňünden tölemekEXWг. ДашогузTürkmenistan110г. ДашогузDaşarkyTürkmen manady
133Nah ýüplük dokma üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Open End (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602200)kg.42,00037.51,575,000kg.öňünden tölemekEXWг. СейдиTürkmenistan110г. СейдиDaşarkyTürkmen manady
134Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring 59.17 текс (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602201)kg.110,00041.254,537,500kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyTürkmen manady
135Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring 37.00 текс (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602201)kg.220,00043.759,625,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyTürkmen manady
136Nah ýüplük aşgarlanmadyk,sort 2, dokma sen.üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602203)kg.130,00042.55,525,000kg.öňünden tölemekEXWг. ДашогузTürkmenistan110г. ДашогузDaşarkyTürkmen manady
137Nah ýüplük agardylmadyk iki gatly dokma üçin Ne 20/2 Kr. Dk. (Nm 34/2) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602507)kg.132,00051.256,765,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat şTürkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyTürkmen manady
138Nah ýüplük agardylmadyk iki gatly dokma üçin Ne 20/2 Kr. Dk. (Nm 34/2) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602679)kg.140,00051.257,175,000kg.öňünden tölemekEXWKaka etrabyTürkmenistan110Kaka etrabyDaşarkyTürkmen manady
139Nah ýüplük agardylmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602681)kg.100,00043.754,375,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyTürkmen manady
140Nah ýüplük agardylmadyk kardly ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.602681)kg.100,000454,500,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyTürkmen manady

Bellik: TDHÇMB-nyň söwdalaryna çykarylan pagta we nebit önümleriniň bahalary halkara nyrhnamalara laýyklykda günde üýtgeýär ( pagta boýunça Liwerpulyň maglumat agentligi bolan “Cotton Outlook” we nebit önümleri boýunça “Platts” maglumat agentliginiň maglumatlaryna laýyklykda).