Nebit-gaz

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy tender yglan edýär

06.07.2022 05.08.2022

"Eni Turkmenistan Limited" kompaniýasy Wyşka (Uzboý) geňegeşliginde ýerleşýän NGÇMIŇ Nebiti toplumlaýyn taýýarlaýyş we akdyryş sehine nebit taýýarlamak üçin ätiyaçlyk egrem-bugram...

Türkmenistan, Aşgabat ş.

“Hazar” konsorsiumy tender yglan edýär

04.07.2022 13.07.2022

“Türkmen Milli nebitgaz kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden hem-de "Mitro International Limited" kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini "Hazar" şertnamalaýyn territoriýasynyň...

Türkmenistan, Aşgabat ş., A.Nowaýy, 100

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

24.06.2022 03.07.2022

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy aşakdaky lotlarda görkezilen hyzmatlary bermek boýunça №2022/15 belgili...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59
2022