Nebit-gaz

TNGIZT benzin satyn almak boýunça tender yglan edýär

25.12.2020 05.02.2021

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny harytlar bilen üpjün edijileri tender esasynda kesgitleýän toparyň adyndan А-98 benzin...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Türkmenbaşy ş.