Nebit-gaz

"Hazar" konsorsiumy açyk tender yglan edýar

21.06.2021 30.06.2021

“Türkmen Milli nebitgaz kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden hem-de "Mitro International Limited" kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini "Hazar" şertnamalaýyn territoriýasynyň...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat ş.

TNGIZT benzin satyn almak boýunça tender yglan edýär

16.06.2021 20.07.2021

Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumy Türkmenistanyň nebitgaz toplumyny harytlar bilen üpjün edijileri tender esasynda kesgitleýän toparyň adyndan А-98 görnüşli...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Türkmenbaşy ş.