Nebit-gaz

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

16.11.2022 25.11.2022

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy manatda keseleýin şlam sorujylary kärendä almak boýunça №2022/26...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

01.11.2022 14.11.2022

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy Türkmenistanyň “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn meýdançasynyň “B” blogunyň günbatarynda Wjor-102D, Drt-102D и Gok-102D akym liniýalaryň we guýularyň taslamasyny düzmek,...

Türkmenistan, ş. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

14.10.2022 27.10.2022

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy Türkmenistanyň “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn meýdançasynyň “B” blogunyň çägindäki merkezi gaz ýataklaryndaky tebigy gazy gysyjy desgalarynyň taslamasyny dolandyrmak boýunça...

Türkmenistan, ş. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

10.10.2022 24.10.2022

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy Türkmenistanyň “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn meýdançasynyň “B” blogunyň günbatarynda Wjor-102D, Drt-102D и Gok-102D akym liniýalaryň we guýularyň taslamasyny düzmek,...

Türkmenistan, ş. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3
2022