Türkmenistanda öndürildi

Aşgabatda täze konditer kärhanasy işe girizildi

“Gozly” hojalyk jemgyýeti Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynda çörek-bulka we konditer önümlerini öndürýän täze fabrigi işe girizdi. Kärhanada gatlakly kökeler, dürli huruşly kruassanlar, doňdurylan gatlakly hamyr, ýarym...

“Täç hil” üzärlik dänejikli suwuk sabyn öndürmekçi

“Täç hil” hususy kärhanasy öz hünärmenleri tarapyndan oýlap tapylan üzärlik dänejikli suwuk sabynyň önümçiligine başlar. Türkmen tebigatyndan alynýan üzärlikden taýynlanan bu önüm barlagdan geçirilip, önümçilige...

“Eşretli kenar” önümçiliginde ýerli polimerleri ulanýar

Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinde ýerleşýän “Eşretli kenar” hususy kärhanasy şu ýyl meýilleşdirýän polietilen we polipropilen önümleriniň göz öňünde tutýan möçberini doly öndürmegi maksat edinýär. Hususy kärhananyň...

Türkmen telekeçisi haly önümleriň eksportyny amala aşyrýar

Telekeçi Hangeldi Atakaýewiň eýeçiligindäki Daşoguz welaýatynyň Gubadag etrap haly önümhanasy ýylda 1000 inedördül metre çenli haly önümlerini daşary ýurtlara eksport edýär. Telekeçiniň “Biznes Türkmenistan” internet neşirine...

“Türkmen Ýyldyzy” kabel we sim önümçiligini ýola goýdy

Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda ýerleşýän “Türkmen Ýyldyzy” hususy kärhanasy Türkmenistanda kabel we sim önümçiligini ýola goýdy. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň 12 ýyllygyna bagyşlanyp geçirilen...