Türkmenistanda öndürildi

“Ferhar” HJ şu ýyl 70 tonna banan hasylyna garaşýar

Mary welaýatynyň Sakarçäge etrabynda ýerleşýän “Ferhar” hojalyk jemgyýeti şu ýyl 70 tonna banan ýygnamagy meýilleşdirýär. Bu barada Türkmenistanyň resmi metbugaty anna güni habar berdi. Habara görä,...

“Röwşen” täze deri aksesuarlaryň önümçiligine başlady

Deriden aýakgap öndürýän “Röwşen” hususy kärhanasy gapjyklaryň, sumkalaryň we açar saklaýjylaryň önümçiligine başlady. Bu barada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň resmi saýtynda penşenbe güni habar berildi. Habara...

“Ajap önüm” Özbegistana togtadyjy kolodkalaryny eksport etmekçi

Türkmenistanda togtadyjy kolodkalary öndürýän “Ajap önüm” hojalyk jemgyýeti häzirki wagtda önümlerini eksport etmekde özbek işewürleri bilen gepleşikleri alyp barýar. Bu barada Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň...