Türkmenistanda öndürildi

AÝM brendiniň milli önümleri Parižde görkezildi

Zenanlar üçin niýetlenen milli äheňli köýneklerdir dürli görnüşli aksessuarlary işläp taýýarlaýan “Aý Mähri” (AÝM) brendiniň önümleri Parižde görkezildi. Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 28 ýyllyk baýramçylygy mynasybetli ÝUNESKO-nyň Pariždäki...

“Agaýana” DSP-ni eksport etmegi nazarlaýar

Mary welaýatynyň Oguzhan etrabynda ýerleşýän “Agaýana” hususy kärhanasy üç gektar ýerde ýerli DSP öndürýän kärhana gurdy. Esasy çig malynyň 70 göterimi gowaça çöpüdir guran agaçlaryň galyndylaryndan...

“Erjel-Begenç” emeli mermer önümçiligini ýola goýdy

“Erjel-Begenç” hususy kärhanasy sementden, çagyldan we ýuwlan çägeden emeli mermer önümleriniň önümçiligini ýola goýdy. Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda ýerleşýän kärhana emeli mermeri öndürmek üçin Russiýadan...

“Şawat” 4 million manada golaý önüm öndürdi

Daşoguz şäherindäki süýt önümlerini öndürýän “Şawat” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti şu ýylyň ilkinji sekiz aýynda 842 tonna süýdi gaýtadan işledi. Şeýlelikde kärhanada dürli görnüşli süýt...

“Ukyply kärdeşler” gazbeton bloklaryny Özbegistana ugradýar

“Ukyply kärdeşler” hususy kärhanasy binalar we desgalar üçin gazbeton bloklarynyň 7 müň kubmetrden gowragyny Özbegistana ugratdy. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan bu kärhananyň önümleri...