Makalalar

Türkmen önümleriniň eksporty: ösüş ugry

Bütindünýä söwda guramasynyň (BSG) bilermenleri 2020-nji ýylyň ikinji ýarymynda söwdanyň dikeldilmeginiň garaşylýan derejesinden has ýokary bolmagy baradaky maglumatlaryna esaslanyp, bu pudagyň geljegine umytly garaýarlar. Bilermenleriň...

Ahalda gelin kömelek öndürýän kärhana açylar

Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Owadandepe senagat zolagynda ýylda 1 müň 200 tonna gelin kömelek öndürýän kärhananyň açylmagy meýilleşdirilýär. Bu barada “Rysgal” gazeti duşenbe güni habar...

Türkmenistanda paýdarlaryň hukuklary nämelerden ybarat?

“Paýdarlar jemgyýetleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, paýdarlar jemgyýeti (jemgyýet) oňa gatnaşyjylaryň paýdarlar jemgyýeti babatdaky hökmanylyk hukuklaryny tassyklaýan, paýnamalaryň belli bir sanyna bölünen, fiziki we (ýa-da)...