Makalalar

Türkmenistan 1,4 million tonna bugdaý ýygnamagy maksat edinýär

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň ak patasy bilen 3-nji sentýabrda Türkmenistanda güýzlük bugdaý ekişine köpçülikleýin girişildi. Ýurdumyzda 690 müň gektara bugdaý ekiler. Daýhanlar ekin meýdanyndan 2022-nji...

Dünýäde suwuklandyrylan tebigy gaza bolan isleg artýar

Suwuklandyrylan gaz öndürmek boýunça Lebap önümçilik müdirliginiň hünärmenleri Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk baýramçylygyna  ýokary derejeli önümçilik üstünlikleri bilen gelýärler. Kärhana şu ýylyň ýedi aýynda önümçilik...