Makalalar

Dünýä demir ýol ulgamynyň ýokarlanýan tendensiýasy

Demir ýol arkaly ýük daşamalary içerki we daşarky harytlaryň päsgelçiliksiz hem-de netijeli daşalmagyny üpjün edýändigi sebäpli ýurtlaryň ykdsadyýetlerinde möhüm orun tutýar. Daşalýan ýük mukdarlarynyň köpelmegi...

Bilermenler: şu ýyl pagtanyň bahasy ýokarlanar

Pagta şu ýylyň başynda bahasy iň ýokarlanan harytlaryň arasyna girdi. 1 funt (1 kg=2,2046226218 funt) pagtanyň şertnamalaýyn bahasy maý aýynyň başynda  rekord derejede, ýagny 1,50...

Türkmenistanda sarp edijiniň gowy hilli haryda bolan hukugy

Türkmenistanda sarp edijiniň gowy hilli haryda (işe, hyzmata) we onuň hilini barlamaga bolan hukugy nämelerden ybaratdyr? “Sarp edijileriň hukuklaryny goramak hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna laýyklykda, sarp edijiniň...

Ýewraziýa paýlaýyş ulgamynda Merkezi Aziýanyň orny

Global üpjünçilik zynjyrynda ýüze çykýan päsgelçilikler ýurtlaryň gysga we arzan ulag geçelgelerini gözlemeklerine itergi berdi. Bilermenler bu ýagdaýda Merkezi Aziýa-Eýran-Türkiýe geçelgesiniň barha artýan ulag geçelgesine...
2022