Syn-seljerme

Türkmenistanda ulag hyzmatlaryna agentlikler gözegçilik edýär

“Türkmendemirýollary”, “Türkmenawtoulaglary”, “Türkmenhowaýollary” hem-de “Türkmendeňizderýaýollary” agentlikleri şu ýylyň fewral aýynyň başynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň tabynlygyna berildi. Geçen ýylyň ýanwar aýynda Türkmenistanyň ulag pudagyny...

“Ajaýyp anna” ýa-da “Black Friday” aslynda näme?

Däp bolup gelşi ýaly noýabr aýynyň soňky günlerinde söwda merkezlerinde we elektron söwda platformalarynda “Ajaýyp anna” (Black Friday) arzanlaşyklary girizilmäge başlandy. Ýylyň iň esasy söwda möwsümi...

Türkmen logistika kompaniýalarynyň kuwwaty ýokarlanýar

Türkmenistanda telekeçilik ulgamynda eksporta gönükdirilen döwlete degişli we hususy önümçilik desgalaryny köpeltmek bilen bagly alnyp barylýan strategiýa ýerli logistika kompaniýalarynyň sanyny köpeltdi. Bu kompaniýalar alyjy...