Teswirleme

Miweli baglarda geçirilmeli gyşky çäreler

Miweli baglardan bol we ýokary hilli hasyl almak üçin olaryň esasy zyýankeşlerine we haşal otlara garşy göreşmek çärelerini yzygiderli alyp barmak zerur bolup durýar. Bu...

Akylly şäherler: Adamzadyň geljegi üçin öňe ädilen ädimler

Akylly şäherler döwrümiziň tehnologiki ösüşleri bilen ugurdaşlykda biziň durmuşymyzda giňden orun eýeleýän konsepsiýadyr. Olar köp sanly innowasion çözgütleri hödürläp, adamlaryň durmuşyny ýeňilleşdirmek mümkinçiligine eýedir. Ilkinji nobatda,...
2022