Tenderler

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

07.12.2022 20.12.2022

CNPC-niň Türkmenistandaky şahamçasy Türkmenistanyň “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn meýdançasynda önüdürilýän gaz kondensatynyň azyndan ýylda 75000 tonnasyny ýerlemek boýunça tender yglan edýär Gyzyklanma bildirýän...

Türkmenistan, ş. Aşgabat, Bitarap Türkmenistan şaýoly, 553/3, 3-nji gat, 310-njy otag

“Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

06.12.2022 15.12.2022

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy manatda keseleýin şlam sorujylary kärendä almak boýunça №2022/26...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59

“Hazar” konsorsiumy tender yglan edýär

02.12.2022 31.12.2022

“Türkmen Milli nebitgaz kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden hem-de "Mitro International Limited" kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini "Hazar" şertnamalaýyn territoriýasynyň...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat ş
2022