Tenderler

Balkan welaýat häkimligi potratçyny saýlap almak boýunça tender yglan edýär

18.01.2020 31.01.2020

Balkan welaýat häkimligi “Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat ş., Gurbansoltan eje şaýoly 14