TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET HARYT-ÇIG MAL BIRŽASY

20.01.2021ý. № 15 söwdalaryna çykarylýan harytlar

LOT №HarytÖlç. bir.Möç.BahasyJemiÖlç. bir.Töleg şertiIber. şert.NokadyÖndüriji ýurtSatyjy dellalÝerleşýän ýeriGörünişiPul birligi
 
 
 
 
 
Gurluşyk önümleri
1Reňksiz aýnaо 2.5 mm. (ýüzt.571969) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi)in.m.300,0001.26378,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel. Gökdepe etr.Owadandepe geňDaşarkyABŞ-nyň dollary
2Reňksiz aýnaо 3 mm. (ýüzt.571969) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi)in.m.50,0001.5175,500in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel. Gökdepe etr.Owadandepe geňDaşarkyABŞ-nyň dollary
3Reňksiz aýnaо 3,2 mm. (ýüzt.571969) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi)in.m.485,193.871.61781,162.13in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel. Gökdepe etr.Owadandepe geňDaşarkyABŞ-nyň dollary
4Reňksiz aýnaо 3,5 mm. (ýüzt.571969) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi)in.m.351,7371.77622,574.49in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel. Gökdepe etr.Owadandepe geňDaşarkyABŞ-nyň dollary
5Reňksiz aýnaо 4 mm. (ýüzt.571969) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi)in.m.500,0002.011,005,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel. Gökdepe etr.Owadandepe geňDaşarkyABŞ-nyň dollary
6Reňksiz aýnaо 5 mm. (ýüzt.571969) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi)in.m.50,0002.52126,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel. Gökdepe etr.Owadandepe geňDaşarkyABŞ-nyň dollary
7Reňksiz aýnaо 6 mm. (ýüzt.571969) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi)in.m.100,0003.02302,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel. Gökdepe etr.Owadandepe geňDaşarkyABŞ-nyň dollary
8Reňksiz aýnaо 8 mm. (ýüzt.571969) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi)in.m.50,0004.02201,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel. Gökdepe etr.Owadandepe geňDaşarkyABŞ-nyň dollary
9Reňksiz aýnaо 10 mm. (ýüzt.571969) (Türkmenistanyň senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi)in.m.500,0005.032,515,000in.m.öňünden tölemekFCAAhal wel. Gökdepe etr. Owadandepe geň.Türkmenistan207Ahal wel. Gökdepe etr.Owadandepe geňDaşarkyABŞ-nyň dollary
Maşyngurluşyk önümleri
1Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (478671ýüzt.) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy)sany90556,400sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
2"Mercedes-Benz S600" awtomobili (bronirlenen), 2001ý. hereket. belgisi 13797040013278, nowa belgisi WDB2201781A243608 (ýüzt.508647) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi)sany148,50048,500sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
3"Mercedes-Benz S600 "awtomobili(bronirlenen), 2001 ý. hereket. belgisi 13797040013054, nowa belgisi WDB2201781A243936 (ýuzt. 508647) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi)sany148,50048,500sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
4"Bentley Continental" awtomobili (bronirlenen), 2009ý. nowa belgisi SCBBP93W19C060389 (ýuz. 511169) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi)sany175,50075,500sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
5"Cadillac STS" awtomobili (bronirlenen), 2010ý. nowa belgisi 1G6DU6EA4A0119765 (ýuzt.511169) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi)sany172,50072,500sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
6"Lexus LS460 L AWD" awtomobili (bronirlenen), 2009ý. Hereketlen.belgisi 1UR-0147809, nowasynyň belgisi JHDL5EF7A5001023 (ýuzt.511169) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi)sany140,00040,000sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
7 "Mercedes-Benz S600L" awtomobili (bronirlenen), 2006 ý. hereket. belgisi 27595340017624, nowa belgisi WDD2211761A085306 (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş Dolandyryş Müdirligi) (ýüzt.565716)sany165,50065,500sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
8Awtoulaglar ýöriteleşmä laýyklykda (475969 ýüztutma) (Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwany, Iş dolandyryş müdirliginiň awtoulaglar kärhanasy)sany203,920,783sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Germaniýa5Aşgabat ş.DaşarkyTürkmen manady
Nebit-himiýa önümleri
1"B" kysymly natriý sulfaty (ýüzt.532889) ("Türkmenhimiýa" DK)tonna4,000130520,000tonnaöňünden tölemekFOBBekdaşTürkmenistan107BekdaşDaşarkyABŞ-nyň dollary
2Tehniki hlorly magniý (bişofid) (ýüzt.532891) ("Türkmenhimiýa"DK)tonna8,50085722,500tonnaöňünden tölemekFOBBekdaşTürkmenistan107BekdaşDaşarkyABŞ-nyň dollary
3"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) topbaklaýyn (gaplanan, gaby alyjynyň hasabyna) Ugry Özbegistan (ýüzt.532892) ("Türkmenhimiýa"DK)tonna10,0002102,100,000tonnaöňünden tölemekDAPFarapTürkmenistan107FarapDaşarkyABŞ-nyň dollary
4 Tehniki kükürt kislotasy (ýüzt.532893) ("Türkmenhimiýa"DK)tonna20,0001102,200,000tonnaöňünden tölemekFCAst.ZergerTürkmenistan107S.A.Nyýazow ad. himiýa zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
5Oksigumat (ýüzt.532895) ("Türkmenhimiýa"DK)tonna400800320,000tonnaöňünden tölemekEXWS.A.Nyýazow adyndaky himiýa zawodyTürkmenistan107S.A.Nyýazow ad. himiýa zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
6K-354 kysymly tehniki gurumy (ýüzt.533305) ("Turkmenkhimiya" DK) tonna8001,7501,400,000tonnaöňünden tölemekEXW"Hazar" himiýa zawodyTurkmenistan107"Hazar" himiýa zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
7Natriý hlorly (nahar duzy) senagatda ulanmak üçin däneli (ýüzt.534113) ("Türkmenhimiýa" DK)tonna100,000353,500,000tonnaöňünden tölemekEXW "Guwlyduz" kombinadyTurkmenistan107 "Guwlyduz" kombinadyDaşarkyABŞ-nyň dollary
8Birinji hilli №1 ýodlanan iýmitlik nahar duzy №0 (ýüzt.534115) ("Türkmenhimiýa" DK)tonna20,0001653,300,000tonnaöňünden tölemekEXW "Guwlyduz" kombinadyTurkmenistan107 "Guwlyduz" kombinadyDaşarkyABŞ-nyň dollary
9"B" kysymly karbamid (ýokary hilli), gaplanan (gaby alyjynyň hasabyna) (iň pes möçberi 5 000 tonna) ("Türkmensenagat eksport-imort" AGPJ ) (ýüzt.535899)tonna13,0001752,275,000tonnaöňünden tölemekFCA"Garabogazkarbamid" zawodyTurkmenistan743"Garabogazkarbamid" zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
10"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) (iň pes möçberi 5 000 tonna) gaplanan(gaby alyjynyň hasabyna) Ugry Hindistan ("Türkmensenagat eksport-imort" AGPJ ) (ýüzt.537238)tonna5,000170850,000tonnaöňünden tölemekFCA "Tejenkarbamid" zawodyTurkmenistan743 "Tejenkarbamid" zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
11"B" kysymly karbamid (ýokary hilli), gaplanan (gaby alyjynyň hasabyna) iň pes möçberi 5 000 tonna ("Türkmensenagat eksport-imort" AGPJ) (ýüzt.542035)tonna15,0001752,625,000tonnaöňünden tölemekFOB/ FCA "Garabogazkarbamid" zawodyTürkmenistan743Garabogazkarbamid zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
12"B" kysymly karbamid" (ýokary hilli) topbaklaýyn (ýüzt.542059) ("Türkmenhimiýa DK")tonna95,00016015,200,000tonnaöňünden tölemekFOB Bekdaş / FCA "Garabogazkarbamid" zawodyTürkmenistan107Garabogazkarbamid zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
13"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) topbaklaýyn. Ugry Owganystan (ýüzt.543585) ("Türkmenhimiýa DK") tonna50,00022011,000,000tonnaöňünden tölemekDAPSerhetabatTürkmenistan107"Garabogazkarbamid" zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
14Ýokary hilli gerdejik görnüşli nahar duzy (ýüzt.543760) ("Türkmenhimiýa DK") tonna1,000155155,000tonnaöňünden tölemekEXW"Guwlyduz" kombinatyTürkmenistan107"Guwlyduz" kombinatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
15Birinji hilli №1 ýodlanan iýmitlik nahar duzy (ýüzt.543761) ("Türkmenhimiýa DK") tonna10,0001501,500,000tonnaöňünden tölemekEXW"Guwlyduz" kombinatyTürkmenistan107"Guwlyduz" kombinatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
16BND 60/90 kysymly şepbeşik ýol bitumy (SNGIZ) (ýüzt.552820)tonna5,5002501,375,000tonnaöňünden tölemekFCASNGIZTürkmenistan205SNGIZDaşarkyABŞ-nyň dollary
17"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) topbaklaýyn Ugry Ýewropa (ýüzt.554926) ("Türkmenhimiýa DK")tonna100,00016016,000,000tonnaöňünden tölemekFOBTürkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan107"Garabogazkarbamid" zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
18 А-92 kysymly awtobenzin (TNGIZT)"Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy "Prem Unl 10ppm", setiri, goşulan $25 ABŞ/tn, aşaky çägi $280 ABŞ/tn. Ugry Owganystan(ýüzt.559539)tonna6,5002801,820,000tonnaöňünden tölemekFCAYmamnazar gümrük terminalyTürkmenistan205Ymamnazar gümrük terminalyDaşarkyABŞ-nyň dollary
19Biaksial-iki okly-ugrukdyrylan polipropilen örtügi 25 µ (TNGIZT) (ýüzt.562847)tonna5002,133.461,066,730tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
20Nebit koksynyň galyndysy (kondisiýa däl) (TNGIZT) (ýüzt.562848)tonna2,631.593244,729.87tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
21Gidro usulda arassalanan dizel ýangyjy EKO-5 (sort-E) "FOB Italy" baha aňlatmasy "ULSD 10ppm"setiri, aşaky çägi 275 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.564196)tonna10,0002752,750,000tonnaöňünden tölemekFOBTürkmenbaşy halkara deňiz porty we/ýa-da FCA Kenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
22Gidro usulda arassalanan dizel ýangyjy EKO-5 (sort-F) " "FOB Italy" baha aňlatmasy "ULSD 10ppm" setiri, aşaky çägi 275 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.564197)tonna10,0002752,750,000tonnaöňünden tölemekFOBTürkmenbaşy halkara deňiz porty we/ýa-da FCA Kenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
23TIP I-Soekstrudirlenen polipropilen örtügi 25µ (TNGIZT) (ýüzt.564199)tonna5003,277.61,638,800tonnaöňünden tölemekFCATNGIZTTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
24"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) topbaklaýyn, gaplanan (gaby alyjynyň hasabyna) (ýüzt.565118) ("Türkmenhimiýa" DK)tonna250,00016040,000,000tonnaöňünden tölemekFOB Bekdaş / FCA "Garabogazkarbamid" zawodyTürkmenistan107 Bekdaş / FCA "Garabogazkarbamid" zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
25А-95 kysymly awtobenzin "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy "Prem Unl 10ppm" setiri, indirim $124 ABŞ/tn, aşaky çägi $275 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.569885)tonna7,0002751,925,000tonnaöňünden tölemekFOBTürkmenbaşy halkara deňiz portyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
26А-80 kysymly awtobenzin "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy "Prem Unl 10ppm" setiri, indirim $125 ABŞ/tn, aşaky çägi $275 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.569886)tonna19,0002755,225,000tonnaöňünden tölemekFCAKenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
27"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) topbaklaýyn, (gaby alyjynyň hasabyna) (ýüzt.569969) ("Türkmenhimiýa" DK)tonna200,00016032,000,000tonnaöňünden tölemekFOB Bekdaş / FCA "Garabogazkarbamid" zawodyTürkmenistan107"Garabogazkarbamid" zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
28"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) topbaklaýyn, (gaby alyjynyň hasabyna) (ýüzt.569970) ("Türkmenhimiýa" DK)tonna20,0002004,000,000tonnaöňünden tölemekEXWzawody "Tejenkarbamid" zawody "Marykarbamid" Türkmenistan107zawody "Tejenkarbamid" zawody "Marykarbamid" DaşarkyABŞ-nyň dollary
29"A" kysymly tehniki ýody (ýüzt.572074) ("Türkmenhimiýa" DK)tonna6030,0001,800,000tonnaöňünden tölemekEXWBereket ýod zawodyTürkmenistan107Bereket ýod zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
30ECO 93 kysymly awtobenzin (TDS 1233-2019) "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy "Prem Unl 10ppm" indirim $103 ABŞ/tn, aşaky çägi $275 ABŞ/tn. Ugry Owganystan. (ýüzt.572676) ("Türkmengaz" DK)tonna18,0002754,950,000tonnaöňünden tölemekFCAAhaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyTürkmenistan512Ahaldaky gazdan benzin öndürýän zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
31"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) topbaklaýyn, (gaby alyjynyň hasabyna) Ugry Hindistan ("Türkmenhimiýa" DK) (ýüzt.575050)tonna50,0001608,000,000tonnaöňünden tölemekEXW "Tejenkarbamid" zawodyTürkmenistan107 "Tejenkarbamid" zawodyDaşarkyABŞ-nyň dollary
32А-95 kysymly awtobenzin "Platts" "FOB Italy" baha aňlatmasy "Prem Unl 10ppm"setiri, indirim $95 ABŞ/tn. aşaky çägi $275 ABŞ/tn. (TNGIZT) (ýüzt.575203)tonna25,0002756,875,000tonnaöňünden tölemekFCAKenar nebit kärhanasyTürkmenistan205TNGIZTDaşarkyABŞ-nyň dollary
33"B" kysymly karbamid (ýokary hilli) 50 kg haltalarda (gaby alyjynyň hasabyna) Ugry Hindistan ("Türkmensenagat eksport-imort" AGPJ ) (ýüzt.575466)tonna3,000170510,000tonnaöňünden tölemekFCAzawody "Marykarbamid"Türkmenistan743zawody "Marykarbamid"DaşarkyABŞ-nyň dollary
34Natriý hlorly (nahar duzy) senagatda ulanmak üçin däneli (ýüzt.543583) ("Türkmenhimiýa DK") tonna50,00040020,000,000tonnaöňünden tölemek "Guwlyduz" kombinatyTürkmenistan107"Guwlyduz" kombinatyIçerkiTürkmen manady
35Daşky işler üçin suwly emulsiýa boýagy 1 bedre=20 kg (gapsyz agramy )"Dürs" (Lýuks model) (Türkmenistanda öndürilen) (ýüzt.569246) ("Dürs" HK)sany50328.4216,421sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan3Aşgabat ş.IçerkiTürkmen manady
36Içki işler üçin suwly emulsiýa boýagy 1 bedre=20 kg (gapsyz agramy )"Dürs" (Lýuks model) (Türkmenistanda öndürilen) (ýüzt.569246) ("Dürs" HK)sany50266.2813,314sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan3Aşgabat ş.IçerkiTürkmen manady
37Potolok işler üçin suwly emulsiýa boýagy 1 bedre=20 kg (gapsyz agramy )"Dürs" (Lýuks model) (Türkmenistanda öndürilen) (ýüzt.569246) ("Dürs" HK)sany50166.068,303sanyöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan3Aşgabat ş.IçerkiTürkmen manady
Oba hojalyk önümleri
1Guradylan arassalanmadyk buýan köki we kök baldaklary (ýüzt.561799) (Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi)tonna460500230,000tonnaöňünden tölemekFCATürkmenabat ş.Türkmenistan620Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
2Pagta-süýümi, tip 4 sort 4, 2015 ý. hasyly (ýüzt.568827) (Daşky gurşawy goramak gullugynyň Tokaý hojalygy müdirligi)tonna1.618,44213,583.18tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan461Lebap, Mary, Daşoguz welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
3Pagta-süýümi, tip 4 sort 4, 2019 ý. hasyly (ýüzt.568827) (Daşky gurşawy goramak gullugynyň Tokaý hojalygy müdirligi)tonna1.68,44213,490.32tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan461Lebap, Mary, Daşoguz welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
4Pagta-süýümi, tip 5 sort 4, 2019 ý. hasyly (ýüzt.568827) (Daşky gurşawy goramak gullugynyň Tokaý hojalygy müdirligi)tonna3.448,44229,032.04tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan461Lebap, Mary, Daşoguz welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
5Pagta-süýümi, tip 4 sort 4, 2020 ý. hasyly (ýüzt.568827) (Daşky gurşawy goramak gullugynyň Tokaý hojalygy müdirligi)tonna29.088,442245,468.03tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan461Lebap, Mary, Daşoguz welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
6Pagta-süýümi, tip 4 sort 1, 2019 ý. hasyly (ýüzt.570912) (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrlig) tonna1.598,90514,141.14tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan239Mary welaýatyIçerkiTürkmen manady
7Pagta-süýümi, tip 4 sort 4, 2019 ý. hasyly (ýüzt.570912) (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrlig) tonna20.688,442174,563.68tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan239Mary welaýatyIçerkiTürkmen manady
8Pagta-süýümi, tip 4 sort 1, 2018 ý. hasyly (ýüzt.570913) (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrlig) tonna2.658,90523,562.63tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan239Mary welaýatyIçerkiTürkmen manady
9Pagta-süýümi, tip 4 sort 2, 2018 ý. hasyly (ýüzt.570913) (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrlig) tonna0.078,552555.88tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan239Mary welaýatyIçerkiTürkmen manady
10Pagta-süýümi, tip 4 sort 4, 2018 ý. hasyly (ýüzt.570913) (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrlig) tonna8.438,44271,157.62tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan239Mary welaýatyIçerkiTürkmen manady
11Pagta-süýümi, tip 4 sort 1, 2019 ý. hasyly (ýüzt.570913) (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrlig) tonna5.028,90544,658.58tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan239Mary welaýatyIçerkiTürkmen manady
12Pagta-süýümi, tip 4 sort 4, 2019 ý. hasyly (ýüzt.570913) (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrlig) tonna9.078,44276,594.27tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan239Mary welaýatyIçerkiTürkmen manady
13Pagta-süýümi, tip 5 sort 2, 2018 ý. hasyly (ýüzt.570915) (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrlig) tonna1.138,5529,697.97tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan239Mary welaýatyIçerkiTürkmen manady
14Pagta-süýümi, tip 5 sort 5, 2018 ý. hasyly (ýüzt.570915) (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrlig) tonna4.58,38237,710.62tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan239Mary welaýatyIçerkiTürkmen manady
15Pagta-süýümi, tip 4 sort 1, 2019 ý. hasyly (ýüzt.570916) (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrlig) tonna4.098,90536,376.93tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan239Mary welaýatyIçerkiTürkmen manady
16Pagta-süýümi, tip 4 sort 2, 2019 ý. hasyly (ýüzt.570916) (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrlig) tonna2.688,55222,927.91tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan239Mary welaýatyIçerkiTürkmen manady
17Pagta-süýümi, tip 4 sort 3, 2019 ý. hasyly (ýüzt.570916) (Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrlig) tonna14.468,492122,828.29tonnaöňünden tölemekalyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan239Mary welaýatyIçerkiTürkmen manady
18Pagta-süýümi, tip 4 sort 4, 2020 ý. hasyly (Daşky gurşawy goramak gullugynyň Tokaý hojalygy müdirligi) (ýüzt.574531)tonna8.998,44275,918.91tonnaöňünden tölemek alyjynyň öz hasabyna çykarmak şertindeTürkmenistan461Daşoguz, Mary welaýatlaryIçerkiTürkmen manady
Ýeňil senagat önümleri
1Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly, А klass, sort 1, Nm 27/1 (Ne16/1) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.539038)kg.26,3451.744,786.5kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
2Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.543964) kg.327,5401.7556,818kg.öňünden tölemekEXWBaherden etrabyTürkmenistan110Baherden etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
3Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.543964kg.148,8651.8267,957kg.öňünden tölemekEXWBaherden etrabyTürkmenistan110Baherden etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
4Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.544035)kg.217,2001.8390,960kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
5Haryt ýöriteleşmä laýyklykda (ýüzt.544613) (Dokma senagaty ministrligi)boý metr2,186,68504,839,582boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
6Nah ýüplük dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.544619)kg.200,0001.25250,000kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
7Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.544619)kg.1,000,0001.31,300,000kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
8Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilenNm 20/1 (Ne12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.544619)kg.955,0001.351,289,250kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
9Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilenNm 27/1 (Ne16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.544619)kg.200,0001.4280,000kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
10Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilenNm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.544619) kg.169,6001.45245,920kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
11Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.544757)kg.159,9401.25199,925kg.öňünden tölemekEXWSakarçäge etrabyTürkmenistan110Sakarçäge etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
12Nah ýüplük dokma sen. üçin üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.544758)kg.1,000,0001.451,450,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmengala etrapTürkmenistan110Türkmengala etrapDaşarkyABŞ-nyň dollary
13Nah ýüplük dokma sen. üçin üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.544758)kg.1,000,0001.41,400,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmengala etrapTürkmenistan110Türkmengala etrapDaşarkyABŞ-nyň dollary
14Nah ýüplük dokma sen. üçin üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.544758)kg.517,8001.35699,030kg.öňünden tölemekEXWTürkmengala etrapTürkmenistan110Türkmengala etrapDaşarkyABŞ-nyň dollary
15Nah ýüplük dokma sen. üçin üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.544758)kg.6,6001.38,580kg.öňünden tölemekEXWTürkmengala etrapTürkmenistan110Türkmengala etrapDaşarkyABŞ-nyň dollary
16Nah ýüplük dokma sen. üçin üçin Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.544758)kg.260,0001.25325,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmengala etrapTürkmenistan110Türkmengala etrapDaşarkyABŞ-nyň dollary
17 Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.544761) kg.400,0001.65660,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
18Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.544761)kg.76,716.21.292,059.44kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
19 Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 14/1 (Ne 8/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.544762)kg.184,8001.55286,440kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
20Nah ýüplük dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.544763)kg.8,6001.815,480kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
21Nah ýüplük dokma sen. üçin Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.544763)kg.103,2001.25129,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
22Nah ýüplük dokma sen. üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.544763)kg.66,6501.386,645kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
23Nah ýüplük dokma sen. üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.544763)kg.66,6501.3589,977.5kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
24Boýalan Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.544966)kg.105,0001.8189,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
25Boýalan trikotaž mata Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.544966)kg.80,00012.33986,400kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
26Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.545558)kg.220,0001.25275,000kg.öňünden tölemekEXWHalaç etrabyTürkmenistan110Halaç etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
27Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.545558)kg.4,4601.35,798kg.öňünden tölemekEXWHalaç etrabyTürkmenistan110Halaç etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
28Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.545558)kg.82,5901.35111,496.5kg.öňünden tölemekEXWHalaç etrabyTürkmenistan110Halaç etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
29Nah ýüplük ýekegat kardly agardylmadyk dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.545558)kg.5,5351.47,749kg.öňünden tölemekEXWHalaç etrabyTürkmenistan110Halaç etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
30Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.545721)kg.37,2001.1542,780kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
31Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring(Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.546114) kg.461,4501.7784,465kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyABŞ-nyň dollary
32Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.546114)kg.37,4281.867,370.4kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyABŞ-nyň dollary
33Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.546115)kg.813,5951.651,342,431.75kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
34Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.546115)kg.238,2251.7404,982.5kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
35Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.546115)kg.470,2201.8846,396kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
36Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.546115)kg.863,2251.41,208,515kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
37Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.546115)kg.851,7251.451,235,001.25kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
38Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.546116)kg.938,4001.41,313,760kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
39Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.546116)kg.938,4001.451,360,680kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
40Nah ýüplük Nm 17 (Ne 10/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.546116)kg.127,0001.6203,200kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
41Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.546116)kg.215,0001.65354,750kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
42Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.546116)kg.11,7401.719,958kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
43Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.546116)kg.31,1401.856,052kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
44Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.546258)kg.156,0601.7265,302kg.öňünden tölemekEXWTagtabazar etrabyTürkmenistan110Tagtabazar etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
45Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.546258)kg.9,2151.8717,232.05kg.öňünden tölemekEXWTagtabazar etrabyTürkmenistan110Tagtabazar etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
46Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) OE(Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.546645) kg.200,0001.3260,000kg.öňünden tölemekEXWBaýramaly ş.Türkmenistan110Baýramaly ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
47Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.546645)kg.19,9971.3526,995.95kg.öňünden tölemekEXWBaýramaly ş.Türkmenistan110Baýramaly ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
48Nah mata Panama çig Nm 27/1 (Ne 16/1) OE, Nm 17/1 (Ne 10/1) OE, agramy 208 g/in.m ( +/-5% ) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.546651)in.m.376,0000.2490,240in.m.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
49Nah mata Kreton çig Nm 34/1 (Ne 20/1) OE, Nm 34/1 (Ne 20/1 ) Ring Karde, agramy 153 g/in.m (+/-5% ) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.546651)in.m.1,680,0000.24403,200in.m.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
50Nah mata Pananma çig, Nm 34/1 (Ne 20/1) OE, Nm 14/1 (Ne 8/1) OE, agramy 168 g/in.m (+/-5% ) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.546651)in.m.636,0000.23146,280in.m.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
51Nah mata Flanel сровая Nm 34/1 (Ne 20/1) OE, Nm 17/1 (Ne 10/1) OE, agramy 168 g/in.m (+/-5% ) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.546651)in.m.2,544,0001.23,052,800in.m.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
52Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.546698)kg.377,1201.4527,968kg.öňünden tölemekEXWSeýdi ş.Türkmenistan110Seýdi ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
53Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.547000)kg.49,251.251.678,802kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
54Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.547463)kg.86,5301.45125,468.5kg.öňünden tölemekEXWHalaç ş.Türkmenistan110Halaç ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
55Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 40/1 (Ne 24/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.551545)kg.39,2801.558,920kg.öňünden tölemekEXWKöneürgenç ş.Türkmenistan110Köneürgenç ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
56Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.551545)kg.5,5001.457,975kg.öňünden tölemekEXWKöneürgenç ş.Türkmenistan110Köneürgenç ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
57Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrileny Nm 27/1 (Ne 16/1) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.551545)kg.17,5001.424,500kg.öňünden tölemekEXWKöneürgenç ş.Türkmenistan110Köneürgenç ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
58Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilenly Nm 20/1 (Ne 12/1) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.551545)kg.50,5001.3568,175kg.öňünden tölemekEXWKöneürgenç ş.Türkmenistan110Köneürgenç ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
59Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) O.E (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.551548)kg.460,0001.2552,000kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
60Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.552032)kg.15,4601.2519,325kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
61Nah ýüplük Nm 10/1 (Ne 6/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.552626)kg.300,0001.15345,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
62Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.552626)kg.240,0001.25300,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
63Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.552626)kg.150,0001.3195,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
64Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.552626)kg.197,9751.35267,266.25kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
65Nah ýüplük Nm 10/1 (Ne 6/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.552626)kg.300,0001.45435,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
66Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.552626)kg.285,7001.55442,835kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
67Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.552626)kg.300,0001.6480,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
68Birnäçe gezeklik köp gatly ýüz örtügi (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.552627)sany300,0000.8240,000sanyöňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Türkmenbaşy dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
69Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.553191)kg.111,6251.45161,856.25kg.öňünden tölemekEXWSeýdi ş.Türkmenistan110Seýdi ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
70Nah ýüplük agardylmadyk iki gatly dokma sen.üçin Ne 20/2 Kr.Dk. (Nm 34/2) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.553218)kg.182,8002365,600kg.öňünden tölemekEXWKaka etrabyTürkmenistan110Kaka etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
71Nah ýüplük agardylmadyk kardly ýekegat dokma sen.üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Kr.Dk. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.553218)kg.242,0001.8435,600kg.öňünden tölemekEXWKaka etrabyTürkmenistan110Kaka etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
72Nah ýüplük agardylmadyk kardly ýekegat dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.553218)kg.500,0001.7850,000kg.öňünden tölemekEXWKaka etrabyTürkmenistan110Kaka etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
73Nah ýüplük ýekegat dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.554820)kg.120,0001.35162,000kg.öňünden tölemekEXWSakarçäge etrabyTürkmenistan110Sakarçäge etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
74Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.555712)kg.150,0001.45217,500kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
75Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1, Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring. 59.17 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556137) kg.107,6001.6172,160kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
76Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556138)kg.100,0001.15115,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyABŞ-nyň dollary
77Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556138)kg.160,0001.2192,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyABŞ-nyň dollary
78Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556138)kg.150,0001.25187,500kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyABŞ-nyň dollary
79Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 171 (Ne 10/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556138)kg.100,0001.3130,000kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyABŞ-nyň dollary
80Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556138)kg.150,0001.35202,500kg.öňünden tölemekEXWGökdepeTürkmenistan110GökdepeDaşarkyABŞ-nyň dollary
81Nah mata Flanel çig Nm 34/1 (Ne 20/1) OE, Nm 17/1 (Ne 10/1) OE, agramy 147 g/in.m (+/-5% ) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.556880)in.m.1,500,0001.161,740,000in.m.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
82Nah mata Kreton çig Nm 34/1 Ring x Nm 34/1 Ring (Ne 20/1 Ring x Ne 20/1 Ring), agramy 145 g/in.m (+/-5% ) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.557324)in.m.2,380,0001.222,903,600in.m.öňünden tölemekFCABäherden etrapTürkmenistan110Bäherden etrapDaşarkyABŞ-nyň dollary
83Nah mata Flanel agyr - çig Nm 34/1 Ring х Nm 14/1 OE (Ne 20/1 Ring х Ne 8/1 O.E), agramy 168 (+/-5% ) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.557324)in.m.73,919.050.2115,523in.m.öňünden tölemekFCABäherden etrapTürkmenistan110Bäherden etrapDaşarkyABŞ-nyň dollary
84Nah mata Flanel ýeňil - çig Nm 34/1 Ring х Nm 17/1 OE (Ne 20/1 Ring х Ne 10/1 O.E), agramy 147 g/in.m (+/-5% ) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.557324)in.m.551,119.741.16639,298.9in.m.öňünden tölemekFCABäherden etrapTürkmenistan110Bäherden etrapDaşarkyABŞ-nyň dollary
8511 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.557325)boý metr150,0002.2330,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
8612 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.557325)boý metr13,2151.9525,769.25boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
8715 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.557325)boý metr130,0002.5325,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
88Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.557472)kg.29,0501.852,290kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
89Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 40/1 (Ne 20/1) Ring(Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.558173) kg.48,0005.72274,560kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
90Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.558295)kg.28,8001.646,080kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
91Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.558295)kg.22,0001.1525,300kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
92Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilenNm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.558297)kg.139,0001.2166,800kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
93Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilenNm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.558297)kg.137,0001.25171,250kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
94Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.558297)kg.63,1101.382,043kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
95Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.548299)kg.217,8001.4304,920kg.öňünden tölemekEXWHalaç etrabyTürkmenistan110Halaç etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
96Nah mata Flanel agyr - çig 168 g/in.m (+/-5% ) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.558300)in.m.143,6001.2172,320in.m.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
97Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.558957)kg.40,0001.3554,000kg.öňünden tölemekEXWBaýramaly ş.Türkmenistan110Baýramaly ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
98Nah ýüplük agardylmadyk iki gatly dokma sen.üçin Nm 34/2 (Ne 20/2) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.5594179)kg.60,0002120,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
99Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1, Nm 24/1 (Ne 14/1) Ring 42.18 teks (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.560892)kg.145,0001.69245,050kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
100Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly 1-sort dokma sen.üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) R.К. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.560893)kg.215,0001.65354,750kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
101Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.561576) kg.22,3301.840,194kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
102Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen.üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) OЕ (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.561754)kg.557,1001.4779,940kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
103Nah ýüplük Nm 10/1 (Ne 6/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.561889)kg.100,0001.15115,000kg.öňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
104Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.561889)kg.100,0001.25125,000kg.öňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
105Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.561889)kg.300,0001.3390,000kg.öňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
106Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) OE(Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.561889) kg.100,0001.35135,000kg.öňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
107Nah ýüplük Nm 10/1 (Ne 6/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.561889)kg.100,0001.45145,000kg.öňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
108Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.561889)kg.70,0001.55108,500kg.öňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
109Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.561889)kg.300,0001.6480,000kg.öňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
110Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.561889)kg.300,0001.65495,000kg.öňünden tölemekEXWHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
111Nah ýüplük agardylmadyk kardly ýekegat dokma sen.üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.562275)kg.94,5001.6151,200kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
112Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.562870)kg.100,0001.4140,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
113Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.562870)kg.100,0001.45145,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
114Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.562870)kg.300,0001.7510,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
115Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.562870)kg.100,0001.8180,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
116Nah ýüplük dokma üçin Nm 40/1 (Ne 24/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.562964)kg.41,3001.561,950kg.öňünden tölemekEXWSeýdi ş.Türkmenistan110Seýdi ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
117Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) Ring KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.563386)kg.300,0001.55465,000kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
118Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.563386)kg.3,097.811.655,111.39kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
119Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.563386)kg.161,046.011.7273,778.22kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
120Dürli ölçegli öwüşginli boýalan sütükli önümler (el çalgyç, çalgyç, prostyn (kupalnyýe) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564343) kg.74,0004.3318,200kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
121Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly,sort 1, dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564665) kg.41,8251.771,102.5kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
122Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 10/1 (Ne 6/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564915kg.21,0001.1524,150kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
123Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 12/1 (Ne 7/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564915)kg.29,9001.235,880kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
124Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564915)kg.60,0001.2575,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
125Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564915)kg.100,0001.3130,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
126Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564915)kg.39,4751.3553,291.25kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
127 Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564915)kg.100,0001.6160,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
128Nah ýüplük ýekegat kardly pagta galyndylary bilen garylan pnewmomeh. maşyn. egrilen dokma sen. üçin Nm 20/1 (Ne12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.564916)kg.68,0001.1880,240kg.öňünden tölemekEXWTejen ş.Türkmenistan110Tejen ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
129 Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.565450)kg.188,2851.8338,913kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
130 Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) R.K. (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.567411)kg.200,0001.8360,000kg.öňünden tölemekEXWTagtabazar etrabyTürkmenistan110Tagtabazar etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
131Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.567412)kg.128,0001.45185,600kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
132 Nah ýüplük ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 51/1 (Ne 30/1) Ring Penye (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.567415)kg.16,0004.2568,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Aşgabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
133Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly,sort 1, dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.567416)kg.106,4001.7180,880kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
134Dürli ölçegli öwüşginli boýalan sütükli önümler (el çalgyç, çalgyç, prostyn (kupalnyýe) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.568632)kg.82,0004.2344,400kg.öňünden tölemekEXWBaýramaly ş.Türkmenistan110Baýramaly ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
135Nah mata Flanel agyr -, Nm 34/1 Ring х 14/1 OE (Ne 20/1 Ring х 8/1 0Э ) agramy 168 g/in.m (+/-5% ) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.568634)in.m.3,425,0000.23787,750in.m.öňünden tölemekEXWBäherden etrapTürkmenistan110Bäherden etrapDaşarkyABŞ-nyň dollary
136Nah mata Flanell ýenil - +/-2,5% sm Nm 34/1 х 17/1 (Ne 20/1 х 10/1 ) agramy 142 g/in.m (+/-5% ) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.568637)in.m.560,0000.19106,400in.m.öňünden tölemekEXWWekilbazar etrabyTürkmenistan110Wekilbazar etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
13710 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.568638)boý metr400,0001.85740,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
13811 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.568638) boý metr350,0001.9665,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
13913 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.568638)boý metr400,0002800,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
14015 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.568638)boý metr400,0002.1840,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
141Nah ýüplük Nm 34/2 (Ne 20/2) Carde Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.568646)kg.1,50023,000kg.öňünden tölemekEXWMary ş.Türkmenistan110Mary ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
142Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly,А klass, sort 1, Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring. 37.00 текс (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.569467) kg.11,0001.718,700kg.öňünden tölemekEXWTürkmenabat ş.Türkmenistan110Türkmenabat ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
143Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.569687)kg.261,8801.8471,384kg.öňünden tölemekEXWTagtabazar etrabyTürkmenistan110Tagtabazar etrabyDaşarkyABŞ-nyň dollary
14410 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.570988) boý metr100,0001.85185,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
14512 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.570988)boý metr500,0001.95975,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
14613 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.570988)boý metr100,0002200,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
14714 unsiýa jins matasy (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.570988)boý metr500,0002.051,025,000boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
148Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly,sort 1, dokma sen.üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Carde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.570991)kg.46,0001.778,200kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
149Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.571651)kg.123,5001.45179,075kg.öňünden tölemekEXWKöneürgenç ş.Türkmenistan110Köneürgenç ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
150Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.571655)kg.200,0001.35270,000kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
151Nah ýüplük aşgarlanmadyk kardly ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.571655)kg.130,1001.8234,180kg.öňünden tölemekEXWAşgabat ş.Türkmenistan110Ruhabat dokma toplumyDaşarkyABŞ-nyň dollary
152Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.572522) kg.82,5001.4115,500kg.öňünden tölemekEXWKöneürgenç ş.Türkmenistan110Köneürgenç ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
153Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat ,sort 2, dokma sen.üçin Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.572523)kg.128,0001.15147,200kg.öňünden tölemekEXWDaşoguz ş.Türkmenistan110Daşoguz ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
154Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.572528)kg.700,0001.61,120,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
155Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.572528)kg.496,5001.65819,225kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
156Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.572528)kg.1,500,0001.72,550,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
157Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) Ring Karde (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.572528)kg.1,125,8101.82,026,458kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
158Nah ýüplük Nm 14/1 (Ne 8/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.572528)kg.700,0001.25875,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
159Nah ýüplük Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.572528)kg.700,0001.3910,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
160Nah ýüplük Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.572528)kg.700,0001.35945,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
161Nah ýüplük Nm 27/1 (Ne 16/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.572528)kg.1,500,0001.42,100,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
162Nah ýüplük Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (ýüzt.572528) (Dokma senagaty ministrligi)kg.1,500,0001.452,175,000kg.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
163Nah mata Flanel Nm 34/1 (Ne 20/1) OE, Nm 14/1 (Ne 8/1) OE, agramy 168 g/in.m (+/-5% ) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.572528)in.m.1,500,0001.21,800,000in.m.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
164Nah mata Flanel Nm 34/1 (Ne 20/1) OE, Nm 17/1 (Ne 10/1) OE, agramy 168 g/in.m (+/-5% ) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.572528)in.m.1,500,0001.21,800,000in.m.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
165Nah ýüplük dokma üçin Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.572788)kg.500,0001.45725,000kg.öňünden tölemekEXWSeýdi ş.Türkmenistan110Seýdi ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
166Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 17/1 (Ne 10/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.573127) kg.300,0001.3390,000kg.öňünden tölemekEXWHalaç ş.Türkmenistan110Halaç ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
167Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 20/1 (Ne 12/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.573127) kg.35,5001.3547,925kg.öňünden tölemekEXWHalaç ş.Türkmenistan110Halaç ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
168Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin pnewmomeh. maşyn. egrilen Nm 34/1 (Ne 20/1) OE (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.573127) kg.160,0001.45232,000kg.öňünden tölemekEXWHalaç ş.Türkmenistan110Halaç ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
169Nah ýüplük Nm 17.0/1 (Ne10.0/1) Ring KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.575573)kg.500,0001.6800,000kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
170Nah ýüplük Nm 20.0/1 (Ne12.0/1) Ring KD (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.575573)kg.500,0001.65825,000kg.öňünden tölemekEXWSerdar ş.Türkmenistan110Serdar ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
171Dürli ölçegli öwüşginli boýalan sütükli önümler (el çalgyç, çalgyç, prostyn (kupalnyýe) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.575575)kg.200,0004.2840,000kg.öňünden tölemekEXWBaýramaly ş.Türkmenistan110Baýramaly ş.DaşarkyABŞ-nyň dollary
172Nah mata Flanel agyr Nm 34/1 (Ne 20/1) OE, Nm 17/1 (Ne 10/1) OE, agramy 168 g/in.m (+/-5% ) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.575786)in.m.1,000,0001.21,200,000in.m.öňünden tölemekEXWTürkmenistanyň hemme welaýatyTürkmenistan110Türkmenistanyň hemme welaýatyDaşarkyABŞ-nyň dollary
17310 unsiýa jins matasy (2 sort) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.575787)boý metr141,9711.85262,646.35boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
17411 unsiýa jins matasy (2 sort) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.575787)boý metr383,971.31.9729,545.47boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
17512 unsiýa jins matasy (2 sort) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.575787) boý metr448,057.91.95873,712.91boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
17613 unsiýa jins matasy (2 sort) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.575787)boý metr35,411.8270,823.6boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
17714 unsiýa jins matasy (2 sort) (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.575787)boý metr73,0722.05149,797.6boý metröňünden tölemekFCAHerrik galaTürkmenistan110Herrik galaDaşarkyABŞ-nyň dollary
178Nah ýüplük aşgarlanmadyk ýekegat kardly dokma sen. üçin Nm 27/1 (Ne 16/1) R.K (Dokma senagaty ministrligi) (ýüzt.539029) kg.30,06030.6919,836kg.öňünden tölemekEXWTagtabazar etrabyTürkmenistan110Tagtabazar etrabyDaşarkyTürkmen manady

Bellik: TDHÇMB-nyň söwdalaryna çykarylan pagta we nebit önümleriniň bahalary halkara nyrhnamalara laýyklykda günde üýtgeýär ( pagta boýunça Liwerpulyň maglumat agentligi bolan “Cotton Outlook” we nebit önümleri boýunça “Platts” maglumat agentliginiň maglumatlaryna laýyklykda).