01.03.2021
10.03.2021

“Türkmensöwdahyzmat” döwlet kärhanasy elektrotehniki enjamlary satyn almak boýunça tender yglan edýär

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň “Türkmensöwdahyzmat” döwlet kärhanasy Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde 1 sany “PS 110/35/10 kW” hem-de 3 sany, her biri “PS 110/10 kW”, elektrik beketleriniň desgasyny gurmak üçin gerek bolan elektrotehniki enjamlaryny we materiallaryny üpjün edijini saýlap almak boýunça halkara bäsleşigini yglan edýär.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalaryny we tekliplerini Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň “Türkmensöwdahyzmat” döwlet kärhanasynda bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar bildiriş çap edilen gününden başlap, 2021-nji ýylyň 10-njy martyna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 93-36-84, faks: 93-36-05.

Türkmenistan, Aşgabat ş., Gurbansoltan eje şaýoly 304
Bulary hem okaň