03.06.2021
01.07.2021

“Eni Türkmenistan Limited” Gazy görkezýän optiki kamerany satyn almak boýunça tender yglan edýär

“Eni Türkmenistan Limited” Gazy görkezýän optiki kamerany satyn almak we baglanyşykly-ugurdaş hyzmatlary (bejergi işlerini geçirmek we okuw bermek) barada № 10097193 bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 1-nji Iýula, ýerli wagty bilen sagat 17:00-a.çenli

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniň adyna ibermelidir.

Elektron salgysy:

Toyli.Geldynazarov@eni.tm we Karamat.Reimbayeva@eni.tm

Türkmenistan, Aşgabat ş.
Bulary hem okaň
2022