23.04.2022
14.05.2022

Aşgabat şäher häkimligi saglyk öýlerinde düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek boýunça tender yglan edýär

Aşgabat şäher häkimligi Döwletmämmet Azady köçesiniň 7-nji jaýynda ýerleşýän 5-nji, Nurmuhammet Andalyp köçesiniň 265-njy jaýynda ýerleşýän 3-nji Saglyk öýleriniň edara binalarynda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin potratçylary saýlap-seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşyjylaryň ýüztutmalary 2022-nji ýylyň 14-nji maýyna çenli kabul edilýär.

Töleg hasaplaşygy işler ýerine ýetirilenden soň geçiriler.

Bäsleşik şu ýylyň 21-nji maýynda geçiriler.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary şäher häkimliginden alyp bilersiňiz.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi:

+993 12 92-56-24

Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 17-nji jaýy
Bulary hem okaň
2022