Söwda

Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy tender yglan edýär

12.06.2023 27.06.2023

Şertnamanyň goşmaça ylalaşygyna laýyklykda öz işini alyp barýan “Tatneft” JPJ-niň Türkmenistandaky şahamçasy manatda aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat, T.Satylow köçesi, 59
2022