Söwda

"Hazar" konsorsiumy tender yglan edýär

27.10.2021 05.11.2021

“Türkmen Milli nebitgaz kompaniýasy” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinden hem-de "Mitro International Limited" kompaniýalaryndan ybarat bolan, öz işini "Hazar" şertnamalaýyn territoriýasynyň...

Türkmenistan, Balkan welaýaty, Balkanabat ş.
Täzelikleriňizi ýollaň
Ugratmak
2022